Yahoo Web Search

  1. About 77,600 search results

  1. Guide to Norra Unnaryd Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records. Norra Unnaryds Church.

  2. Guide to Södra Unnaryd Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

  3. Norra Unnaryd är en småort i Jönköpings kommun och kyrkbyn i Norra Unnaryds socken, cirka 35 km sydväst om Jönköping. Vid orten möts riksväg 26 ( Nissastigen) och länsväg 156. I Norra Unnaryd ligger Norra Unnaryds kyrka. Där finns också ett sågverk som ägs av Södra Skogsägarna.

  4. Aug 1, 2023 · Sweden. Jönköping County. Öreryd. Guide to Öreryd Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records. Öreryd Church.

  5. May 11, 2023 · Jönköping County, Sweden Genealogy. Guide to Jönköping ancestry, family history and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, parish registers, and military records.

  6. Dec 31, 2016 · settlement in Jönköping Municipality, Sweden. Norra Unnaryd Q10602595)

  7. Jönköping, Smolandia, Sweden= This is a regional project in Geni for the Municipality of Jönköping , Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project.

  1. People also search for