Yahoo Web Search

 1. Oi! - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Oi!

  Oi! is a subgenre of punk rock that originated in the United Kingdom in the late 1970s. The music and its associated subculture had the goal of bringing together punks, skinheads, and other disaffected working-class youth.

 2. List of Oi! bands - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/List_of_Oi!_bands

  This is a list of notable punk rock bands who have been referred to or have had their music described as Oi!.Some of the bands are more definitely Oi! bands but close familiarity with the music can be required to perceive the differences, but they are significant.

 3. Music - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Music

  Music is an art form, and a cultural activity, whose medium is sound. General definitions of music include common elements such as pitch (which governs melody and harmony), rhythm (and its associated concepts tempo, meter, and articulation), dynamics (loudness and softness), and the sonic qualities of timbre and texture (which are sometimes termed the "color" of a musical sound).

  • various
  • Paleolithic era
 4. O moj Shqypni - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/O_moj_Shqypni

  Frustrated by Albanian societal divisions, the poem was a stirring appeal by Vasa for an national awakening and unity transcending religious and other identities among Albanians. [10] [11] O Moj Shqypni is considered to be one of the most influential works of 19th-century Albanian literature and has been described as one of the most influential ...

 5. People also ask

  What is oi punk?

  What are some Oi songs?

  What is the origin of Oi?

 6. Muzika elektronike - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Muzika_elektronike

  Muzika elektronike është muzikë që prodhohet nëpërmjet instrumenteve dhe teknologjisë muzikore elektronike. Ekziston dallimi në mes zërit të prodhuar nëpërmjet mënyrave elektromekanike dhe atij të prodhuar nëpërmjet teknologjisë elektronike.

 7. Jazz - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Jazz

  Saktësia e procesit të krijimit të Xhezit është e paqartë, mirëpo janë të njohura forma instrumentale të vjetra regjionale të ngjajshme me të për nga karakteristikat, si "Country Brass Band" në Alabama, "Street Bands" në Luisianë, "Ragtime Bands" në Misuri si dhe lagjet argëtuese të qyteteve të mëdha në shtete jugore të ShBA-ve ku pas luftës së secesionit depertojnë ...

 8. Metronome - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Metronome

  A metronome, from ancient Greek μέτρον (métron, "measure") and νέμω (némo, "I manage", "I lead"), is a device that produces an audible click or other sound at a regular interval that can be set by the user, typically in beats per minute (BPM).

 9. Opera - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Opera

  Opera /ˈɒpre/ (italisht: [ˈɔːpera]; anglisht shumës: operat; italisht shumës: opere [ˈɔːpere]) është një formë e artit , në të cilin këngëtarë dhe muzikantë performojne një pune dramatike duke kombinuar tekstin (libreton) dhe bazen muzikore, zakonisht në një mjedis teatral.

 10. Vikingët - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Vikingët

  Përmbledhje. Kohët e fundit ka edhe mendime që emri Viking duhet të përdoren vetëm për banorët e Skandinavisë (Gadishullit Skandinav dhe Danimarkës) të cilët në Mesjetë kishin kryer sulme të parreshtura gati në të gjithë botën e asaj kohe.

 11. Flauti - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Flauti

  Flauti (lat. flatus, it. flauto, gr. πλαγίαυλος) quhet instrumenti i frymës, në të cilin tingulli formohet duke i fryrë me gojë një hapjeje të vogël.Nga përplasja e valëzës së ajrit krijohen vorbulla, që shkaktojnë dridhje të gypit të ajrit të instrumentit.