Yahoo Web Search

 1. About 27,400,000 search results

 1. Báo chí Việt Nam cũng có bài viết giới thiệu Wikipedia tiếng Việt. Điều này có thể tăng thêm lượng người sử dụng tiếng Việt biết đến dự án. Từ đó đến nay cộng đồng đã phát triển góp phần giúp Wikipedia góp mặt trong 30 trang web có số lượng truy cập nhiều nhất ...

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 2. Wikipedia ( / ˌwɪkɪˈpiːdiə / ( nghe) WIK-i-PEE-dee-ə hoặc / ˌwɪkiˈpiːdiə / ( nghe) WIK-ee-PEE-dee-ə) là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ [4] được sáng lập và duy trì bởi một cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng wiki . Tính đến tháng 1 năm ...

 3. Orchid Island, also known by other names, is a 45 km 2 (17 sq mi) volcanic island off the southeastern coast of Taiwan Island. The island is part of Taiwan. It is separated from the Batanes of the Philippines by the Bashi Channel of the Luzon Strait.

  • 45 km² (17 sq mi)
  • Taitung
 4. en.wikipedia.org › wiki › La_GiLa Gi - Wikipedia

  La Gi (pronounced:/la-yi/) is a District-level town (thị xã) of Bình Thuận province, Vietnam. Under the Republic of Vietnam period, La Gi was the provincial capital of Bình Tuy province (present-day western Bình Thuận Province). After the Vietnam War, it became the capital of Hàm Tân District. It was established in 2005 with the ...

 5. orchid noun / ˈoːkid/ a kind of plant usually having brightly-coloured or unusually-shaped flowers. cây phong lan (Bản dịch của orchid từ Từ điển PASSWORD tiếng Anh–Việt © 2015 K Dictionaries Ltd) Các ví dụ của orchid orchid Evolutionary demography of orchids: intensity and frequency of pollination and the cost of fruiting.

 6. orchid noun [ C ] us / ˈɔr·kɪd / a plant with three-part flowers, or one of its flowers, which can be white or of several different colors (Định nghĩa của orchid từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press) Các ví dụ của orchid orchid Here, we sampled all animals that were found on or between the stems and leaves of an orchid stand.

 7. Nghĩa của "orchid" trong tiếng Việt volume_up orchid {danh} VI hoa lan cây phong lan hoa phong lan Bản dịch EN orchid {danh từ} volume_up 1. thực vật học orchid hoa lan {danh} orchid cây phong lan {danh} orchid hoa phong lan {danh} Ví dụ về đơn ngữ English Cách sử dụng "orchid" trong một câu more_vert open_in_new Dẫn đến source

 1. People also search for