Yahoo Web Search

  1. About 10 search results

  1. en.wikipedia.org › wiki › LankaranLankaran - Wikipedia

    Lankaran (Azerbaijani: Lənkəran; Talysh: Lankon) is a city in Azerbaijan, on the coast of the Caspian Sea, near the southern border with Iran.As of 2021, the city had a population of 89,300.

  2. Kosarz pospolity (Phalangium opilio) – gatunek pajęczaka z rzędu kosarzy, z rodziny Phalangiidae.Najpospolitszy z kosarzy. Występuje w Europie, północnej i centralnej Azji oraz w Azji Mniejszej; introdukowany został do Ameryki Północnej, północnej Afryki i na Nową Zelandię

  3. Badumna insignis, Black house spider Badumna longinqua, Brown house spider. Family Dipluridae. Troglodiplura lowryi, Nullarbor cave trapdoor spider. Family Dysderidae. Dysdera crocota, European garden spider

  4. Fauna Polski – gatunki zwierząt występujące w stanie dzikim na terenie Polski, gatunki rodzime występujące w granicach swojego naturalnego obszaru występowania oraz gatunki obce występujące w środowisku naturalnym.

  5. Этимология. Имеется несколько версий этимологии названия. Ойконим произносится как «Ланкон» на талышском языке и считается искаженной формой слов «Ленакон» («Лена» — камыш, тросник, Ка(р)он — дома, то есть ...

  6. Phalangiidae マザトウムシ科(古第三紀 - 現世) Protolophidae 科(古第三紀 - 現世) Sclerosomatidae カワザトウムシ科(ジュラ紀 - 現世) Laniatores アカザトウムシ亜目(有鉤亜目 )(白亜紀 - 現世) Insidiatores オンタイアカザトウムシ下目(古第三紀 - 現世)

  1. People also search for