Yahoo Web Search

  1. About 1 search result
  1. Vĩ cầm lập tức trở nên phổ biến với những nhạc công đường phố cho đến giới quý tộc. Những thợ làm đàn nổi tiếng nhất từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 18 tập trung ở Brescia và Cremona , Ý , gồm có Dalla Corna, Micheli, Inverardi, Gasparo da Salò , Giovanni Paolo Maggini, Amati ...