Yahoo Web Search

 1. About 139,000,000 search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › POP3POP3 - Wikipedia

  Klientet e POP-it kanë mundesinë që ta ruajnë e-mail-in në server pas shkarkimi, përgjithesisht klientet e POP deri sa janë të konektuar, (kanë qasje në internet) i rifitojnë të gjitha mesazhet, i ruajnë ato si mesazhe të reja ne kompjuteret personal, i fshijne ato nga serveri dhe më pas shkyqen.

 2. Posta elektronike, e-mail (nga anglishtja electronic a mail) ose posteli është një ndër shërbimet më të kërkuara që ofron interneti. Me ndihmën e kësaj poste bëhet shpërndarja e mesazheve elektronike (me të dhëna të shkruara në të) nga dërguesi tek pranuesi. Karakteristikë e këtyre mesazheve është adresa e cila në vete ...

 3. People also ask

  What does pop stand for?

  What is e-mail?

  What is the use of POP email?

  What is the difference between IMAP and pop?

 4. In computing, the Post Office Protocol ( POP) is an application-layer Internet standard protocol used by e-mail clients to retrieve e-mail from a mail server. [1] POP version 3 ( POP3) is the version in common use, and along with IMAP the most common protocols for email retrieval. Contents 1 Purpose 2 History 2.1 POP4

 5. en.wikipedia.org › wiki › EmailEmail - Wikipedia

  Electronic mail ( email or e-mail) is a method of exchanging messages ("mail") between people using electronic devices. Email was thus conceived as the electronic ( digital) version of, or counterpart to, mail, at a time when "mail" meant only physical mail (hence e- + mail ). Email later became a ubiquitous (very widely used) communication ...

 6. so.wikipedia.org › wiki › GmailGmail - Wikipedia

  Gmail (loogu dhawaaqo "Jiimayl") waa adeeg email bilaash ah oo ka macaasha xayaysiiska iyo iidhehda, taasi ooy leedahay shirkada Google. [3] Isticmaalayaasha adeegan waxay gmail ku isticmaalaan adeega loo yaqaan HTTPS ee amaanka ah, adeega loo yaqaano "Post Office Protocol" (POP3) ama nidaamka fariin dirista ee internetka (IMAP4).

  • Khasab
  • Haa
  • 72 luuqadood
  • Webmail
 7. Sent mail is stored locally on your PC or Mac, not on the email server. A lot of Internet Service Providers (ISPs) give you email accounts that use POP. Webmail accounts vs email apps. If you've used Gmail, Outlook.com, Hotmail.com, or iCloud, then you've used webmail. To get to your webmail account, you access the Internet and sign in to your ...

 1. People also search for