Yahoo Web Search

  1. About 10 search results
  1. sq.wikipedia.org › wiki › GravitetiGraviteti - Wikipedia

    Ligji i Gravitetit. Të gjithë trupat tërhiqen reciprokisht, d.m.th. të gjithë trupat veorijnë ndërmjet vete me forca tërheqëse. Dukuritë e tilla sikurse janë: Lëvizja e Hënës sipas një orbite të mbyllur rreth Tokës, lëvizja e planetëve rreth Diellit etj., ndodhin nën ndikimin e tërheqjes së përgjithshme të gravitetit.

  2. Nathuram Vinayak Godse (19 May 1910 – 15 November 1949) was the assassin of Mahatma Gandhi.He was a Hindu nationalist from western India who shot Gandhi in the chest three times at point blank range at a multi-faith prayer meeting in Birla House in New Delhi on 30 January 1948.

  1. People also search for