Yahoo Web Search

 1. About 11,100,000 search results
   • Romi u Srbiji su građani Srbije romske etničke pripadnosti. Na srpskom jezičkom prostoru, narodno tradicionalno su nazivani i kao Cigani, mada se ovo ime u savremenom diskursu smatra pejorativnim. Tokom Drugog svetskog rata u Jugoslaviji su, uz Srbe i Jevreje, bili žrtve nacista.
   sr.wikipedia.org/sr-el/Роми_у_Србији
 1. People also ask

  Who are the Roma in Serbia?

  What is the history of the Romani in Serbia?

  Why are Roma fleeing Serbia?

  What is the history of Gypsies in Serbia?

 2. Romi u Srbiji. Procenat romske manjine u opštinama u Vojvodini i centralnoj Srbiji 2002. godine. Romi u Srbiji su građani Srbije romske etničke pripadnosti. Na srpskom jezičkom prostoru, narodno tradicionalno su nazivani i kao Cigani, mada se ovo ime u savremenom diskursu smatra pejorativnim .

 3. Romani people, or Roma ( Serbian: Роми, romanized : Romi ), are the third largest ethnic group in Serbia, numbering 147,604 (2.1%) according to the 2011 census. However, due to a legacy of poor birth registration and some other factors, this official number is likely underestimated. [3] [4] Estimates that correct for undercounting suggest ...

 4. Za vreme komunizma, Romi su bili predmet asimilacionih pritisaka (na primer; zvanična upotreba romskog jezika je bila zabranjena), ali je njihova socijalna situacija bila relativno dobra. U sistemima planske ekonomije oni su uglavnom bili zaposleni kao nekvalifikovana radna snaga, ali je takav posao zbog komunističke ideologije bio relativno ...

 5. Roma Union of Serbia ( Serbian Cyrillic: Унија Рома Србије, romanized : Unija Roma Srbije, URS) is a political party in Serbia representing the Romani minority. It was founded in May 2004. Its current leader is Željko Todić. Miloš Paunković and Rajko Đurić previously served as party presidents. [1] The party took part in ...

 6. hr.wikipedia.org › wiki › RomiRomi – Wikipedija

  • Ime
  • Povijest Roma
  • Odbacivanje
  • Komunizam
  • Jezik
  • populacija
  • Podjela
  • Galerija Slika
  • Poveznice
  • Vidi Još

  Pogrdni naziv za Rome (rom ili manuš = čovjek) je Cigani koji je porijeklom iz grčkog 'Athinganos', otuda ona ulazi u europske jezike u raznim varijantama.[nedostaje izvor] Nijemci su iskovali ime Zigeuner (izg. Cigajner; Cigojner); mađarski: Cigány; litvanski: Cigonas; talijanski Zingaro; arbanaški: Cingi. Porijeklo ciganskog imena tražilo se i ko...

  Romi su tradicionalno nomadski narod. Vjeruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine i da su prošli kroz zemlje koje su danas obuhvaćene granicama Afganistana, Irana, Jemena, i Turske. Dio Roma i danas živi na istoku, čak i u Iranu, uključujući i neke koji su se selili u Europu i potom se vratili. Početkom 14. stoljeća, Romi dolaze na Balkan, a...

  Zbog njihovog nomadskog načina života, oduvijek je postojalo međusobno nepovjerenje između Roma i njihovih sjedilačkih susjeda. Za njih se vjerovalo, i još uvijek se vjeruje, da su prosjaci, lopovi, otmičari, neprilagodljivi za sjedilački život i posao. Zbog svega toga bili su izlagani progonima. Romi su ponekad u svoje redove prihvaćali i društven...

  Romi u nekadašnjim komunističkim zemljama i život

  Mnoge zemlje članice bivšeg Istočnog bloka i bivše Jugoslavije imali su znatnu romsku populaciju. Nivo integracije Roma u društvo je i dalje bio ograničen. Romi su se nalazili uglavnom na marginama društva, živeći u naseljima koja podsjećaju na geta. Samo mali broj romske djecezavršilo bi srednju školu. Romi su se uglavnom osjećali odbačenima od države i društva, što je stvaralo dalje prepreke njihovoj integraciji. Za vrijeme komunizma, Romi su bili predmet asimilacijskih pritisaka (na primje...

  Jezik Roma (ro. e Romani chib, e Romani ćhib ili e Romani čhib) pripada indijskoj grani jezika u koji je ipak tijekom njihovog skitalačkog i selilačkog života prodro golem broj stranih riječi, pa je najveću promjenu doživio sam rječnik. Jezik im većinom ima iste glasove kao hrvatski, osim nekih grlenih glasova, postoje dva roda (muški i ženski) a i...

  Prema popisu stanovništva 2011. godine Roma je u Hrvatskoj bilo 16.975. Teško je sa sigurnošću utvrditi broj Roma u svijetu. Prema nekim mišljenjima ima ih oko 1.500.000, a prema drugima između 5 i 10 milijuna, ili čak 15 milijuna ili više. Smatra se da između 6 i 8 milijuna Roma živi u Europi. Najveća populacija Roma živi na Balkanskom poluotoku, ...

  Rome su tradicionalno dijelili po teritorijalnim, kulturološkim i dijalektološkim razlikama na 3 glavne grupe: 1. Kaldereši(kovači koji su došli s Balkana u Središnju Europu, a zatim se selili i do Sjeverne Amerike). Predstavljaju najbrojniju romsku populaciju. 2. Manuši (poznati i kao Sinti), uglavnom naseljavaju Alzas i okolne regije Francuske i ...

  Mladi Romi iz Francuske, 19. stoljeće
  Rasprostranjenost Roma
  Tri Romkinje u Španjolskoj
  Ples Romkinji
  Dani kulture Roma, kulturna manifestacija u Zagrebukoja promovira kulturno i tradicijsko naslijeđe romske manjine
  Isabel Fonseca, svoje četverogodišnje iskustvo življenja s Romima od Albanije do Poljske, njihovu svakodnevicu, jezik, vjerovanja, običaje, obiteljske odnose opisala je u knjizi "Sahranite me uspra...
 1. People also search for