Yahoo Web Search

 1. România - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › România

  Urban (53,93%) Rural (46,07%) Conform recensământului din 2011 , România are o populație de 20 121 641 de locuitori, iar sporul natural este negativ. Populația scade astfel, și din cauza acestuia, dar și din cauza migrației negative. Astfel, raportul Eurostat din 2014 arăta că România era țara din Uniunea Europeană cu cea mai abruptă scădere demografică între 1994 și 2014 ...

 2. Wikipedia în limba română - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Wikipedia_în_limba_română

  Wikipedia în limba română (abreviată uneori „ro.wp”) este versiunea în limba română a Wikipediei și a fost editată pentru prima dată pe 12 iulie 2003. La 19 iulie 2021, ora 21:22 (ora României), pe ro.wp există 421.411 articole scrise și 558.661 utilizatori înregistrați.

  • ro.wikipedia.org
  • Enciclopedia liberă
  • opțională
  • opțională
 3. Limba română - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Limba_română
  • Distribuție Geografică
  • Clasificare și Limbi Înrudite
  • Graiuri
  • Istorie
  • Influența Altor Limbi
  • Gramatică
  • Sunete
  • Ortografie
  • Româna Liturgică
  • Coduri Internaționale Sil și ISO 639-X

  Limba română este limba oficială și națională în România și Republica Moldova. Însuși numele țării semnifică etimologic aria lingvisticăa limbii române. În afară de România, limba română se mai vorbește în: 1. Republica Moldova, ca limbă oficială, fiind limba maternă pentru 2,5 milioane de locuitori. 2. Regiunea Cernăuți, Ucrainaca limbă oficială la nivel local, fiind limba maternă pentru peste 182000 de locuitori reprezentând 19,80 % din întreaga populație a regiunii. 3. Bugeac, Ucrainaca limbă oficială la nivel local, fiind limba maternă pentru peste 80000 de locuitori reprezentând 13 % din întreaga populație a regiunii. 4. Provincia Autonomă Voivodina, Serbia, unde este limbă oficială. 5. Țările vecine cu România și Republica Moldova, adică Ucraina, Ungaria, Serbia (Valea Timocului) și Bulgaria. 6. Cea mai mare comunitate de vorbitori de limba română din Asia se găsește în Israel, unde în 1995 limba română era vorbită de 5% din populație, emigrată din România în Israel. 7. Româna...

  Limba română este o limbă romanică, din grupul italic al familiei de limbi indo-europene, prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană și reto-romană. Este general acceptată ideea că limba română s-a format atât la nord cât și la sud de cursul inferior al Dunării, înaintea sosirii triburilor slave în această zonă. Limba română vorbită în nordul Dunării, în România și Republica Moldova, este deseori numită limba dacoromână sau dialectul dacoromân, pentru a o deosebi de celelalte trei limbi romanice de est. Însă opinia că idiomurile aromân, meglenoromân și istroromân ar fi limbi aparte și nu dialecte ale limbii române nu este acceptată de majoritatea comunității științifice a lingviștilor romaniști.[necesită citare]. Din însăși cercetarea materialului lingvistic din cele patru dialecte reiese fără putință de tăgadă că nu poate fi vorba nici de „produsul” a două sau mai multe popoare diferite (cum au impresia unii comentatori și cercetător...

  Unii lingviști consideră că există patru limbi romanice răsăritene: dacoromâna, aromâna, istroromâna și meglenoromâna. Alții consideră că ele formează o singură limbă, limba română, cu patru dialecte. Dacoromâna, fie că o socotim limbă în sine, fie că o socotim un dialect al limbii române, nu este împărțită în dialecte, ci cuprinde doar diverse graiuri, numite și subdialecte, cu diferențe minore de pronunție și vocabular, dar inteligibile între ele. Graiurile limbii dacoromâne, în afara românei standard, includ: 1. graiul ardelenesc; 2. graiul bănățean; 3. graiul crișean; 4. graiul bucovinean; 5. graiul moldovenesc; 6. graiul maramureșean; 7. graiul muntenesc; 8. graiul timocean[necesită citare]

  Limba română a evoluat din latina orientală, contactul prelungit cu populațiile slavefiind la originea unei părți importante din vocabular. În evul mediu și în perioada premodernă au intrat în limbă un număr limitat de cuvinte maghiare, turcice vechi, turcice otomane și grecești. O influență puternică a avut-o limba franceză în secolul al XIX-lea.

  Limba dacă

  Limba dacă era o limbă indo-europeană, din ramura tracă , vorbită în trecut pe părți a teritoriilor Bulgariei, României, Serbiei, Slovaciei, Ucrainei și Ungariei de astăzi. Se presupune că ar fi fost prima limbă care a influențat latina vorbită în Dacia, însă se știu prea puține despre această limbă. S-au găsit aproximativ 300 de cuvinte pur românești (în toate dialectele) sau cu corespondente în limba albaneză, despre care se crede că ar putea fi moștenite din substratul limbii dace, multe d...

  Uniunea lingvistică balcanică

  Deși cea mai mare parte a gramaticii și morfologiei românești se bazează pe cea a latinei vulgare, limba română prezintă câteva trăsături specifice Balcanilor, care nu se găsesc în celelalte limbi romanice. Limbile din această uniune lingvistică aparțin unor subfamilii distincte de limbi indo-europene: bulgara, slava, și sârba sunt limbi slave, conform unei ipoteze albaneza este probabil o limbă traco-iliră iar limba greacăformează propria subfamilie. Printre trăsăturile comune în cadrul aces...

  Limbile slave

  Influența slavă a fost prima survenită în timpul formării limbii române, datorită migrației triburilor slave (care traversau teritoriul României de astăzi). După unii autori, influența limbii slave s-a manifestat mai ales după introducerea alfabetului chirilic (sfârșitul secolului al IX-lea), întrucât limba oficială la bulgari era limba greacă. Este interesant faptul că slavii au fost asimilați la nord de Dunăre , în timp ce au asimilat aproape complet populația romanizată sud-dunăreană (vlah...

  Substantivele românești se declină în funcție de gen (feminin, masculin și neutru), număr (singular și plural) și caz (nominativ/acuzativ, dativ/genitiv și vocativ). Articolul, asemenea adjectivelor și pronumelor, se acordăîn gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină. Româna este singura limbă romanică în care articolul hotărât este enclitic, adică este atașat la sfârșitul substantivului. Articolele au evoluat din pronumele demonstrative din limba latină. Româna are patru conjugări verbale. Verbele pot fi puse la patru moduri personale, și anume (indicativ, conjunctiv, condițional-optativ și imperativ și patru moduri impersonale (infinitiv, gerunziu, supin și participiu).

  Limba română folosește șapte vocale: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /ə/ și /ɨ/. În plus, vocalele /ø/ și /y/apar foarte rar în unele cuvinte de origine străină, încă neasimilate. La sfârșitul cuvintelor, după consoane (rar în interiorul cuvintelor) poate apărea un /i/ scurt non-silabic, care se marchează în AFI cu /ʲ/ și este pronunțat ca o palatalizare a consoanei precedente. Un sunet similar, terminația usurd, exista în româna veche, dar a dispărut cu timpul în limba standard. Există de asemenea 4 semivocale și 20 de consoane.

  În principiu, limba română are o ortografie fonemică. Cu toate acestea, ortografia contemporană prezintă o serie de excepțiide la principiul fonetic.

  Anumite cuvinte creștine românești (Domn, „a mărturisi“, „a ierta“) sunt unice pentru română, între limbile romanice.[necesită citare] Crezul primelor sinoade ecumenice, cel din 325 de la Niceea, și cel din 381 de la Constantinopol este rostit până azi neschimbat, prin cuvinte cu etimologii latine. Mai concret, el nu a fost niciodată tradus în limba română, însă el a evoluat, deodată cu limba română[necesită citare]. Odată cu introducerea ritului bizantin și a limbii slavone în cult, prin anul 990[necesită citare], limba română liturgică s-a slavizat puternic, îndeosebi în terminologia oficială, dar anumite cuvinte vechi s-au păstrat în limbajul poporului. Românii au păstrat - în limbă - și anumite caracteristici ale vechiului rit galic în folosință până atunci. De aceea, diaconul Coresi, precum și episcopul de la Muncaciu, Vasile Tarascovici în 1646, au îmbogățit un lexic dogmatic și liturgic deja foarte amplu, tocmai pentru a ușura folosirea limbii române în biserică. Biblia de la...

  Standardul internațional etnologic ISO 639 conferă limbii române codurile ro (ISO 639-1), rum (ISO 639-2/B), și mai recent ron (conform ISO 639-2/T). Limbii moldovenești i-au fost atribuite codurile mo și respectiv mol scoase din utilizare din 2008, fiind înlocuite cu codurile ISO românești.

  • /roˈmɨnə/
  • 23,6 milioane (limbă maternă) și 4 milioane (limbă străină) (locul 40)
 4. Limbile vorbite în România - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Limbile_vorbite_în_România
  • Maghiară
  • Rromani
  • Ucraineana
  • Germana
  • Rusa
  • Engleza
  • Franceza
  • Bibliografie

  Limba maghiară este o limbă regională a României, fiind vorbită în Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Moldova de către minoritatea maghiară. Astăzi este predată în secțiile maghiare din școli. Are 1.431.807 de vorbitori, adică 6,6% din populația României. Este limba majoritară în județul Harghita și în județul Covasna, iar în județele Mureș și Satu Mare este utilizată de aproximativ 50% din populația acestor județe. Este vorbită în șase graiuri: sudic (în Timiș), de la Tisa (în Arad), de nord-est (în Crișana), ardelenesc (în Transilvania și Maramureș), secuiesc (în Harghita, Covasna, Mureș) și ceangăiesc (în Moldova).

  Limba rromani(țigănească) este utilizată de 1,2% din populația țării (273.500 de persoane). O mare parte a rromilor nu mai vorbesc limba romani, ei folosind română. În unele zone din Ardeal, rromii vorbesc maghiara. Limba romani se studiază în 41 din cele 42 de județe ale României, existând un număr de420–460 de cadre didactice rrome care asigură predarea limbii romani în școli.

  Limba ucraineană a rămas în uz în ciuda faptului că utilizarea ei a fost deseori limitată sau chiar interzisă și a fost păstrată de ucraineniîn folclor, muzică și literatură. Potrivit recensământului din 2011, 51.703 de persoane (0,3%) din populația României s-au declarat etnici ucraineni, cu toate că neoficial se crede că sunt în jur de 300.000. Majoritatea lor se regăsește în județele Maramureș, Suceava, Timiș, Caraș-Severin și Tulcea. Ei vorbesc graiurile huțul și bucovinean (ambele făcând parte din grupul lingvistic ucrainean de sud-vest).

  Limba germanăeste folosită de 2,4% din cetățenii români și datorită faptului că în 10% din școlile din România se predă germana. În 2011 mai existau doar 37.000 de germani în România, reprezentând 0,2% din populația țării. Germana este vorbită în trei dialecte: dialectul săsesc (în județele Bistrița-Năsăud, Sibiu și Brașov), dialectul șvăbesc (în Banat și Satu Mare) și țipțăresc (în Maramureș). Germana este a treia limba străină în România, fiind predată la toate facultățile de limbi din țară.

  După venirea comuniștilor la putere, limba rusă a fost studiată obligatoriu în toate școlile din România ca a doua limbă maternă. Din 1965 nu a mai fost obligatorie, dar a rămas cea mai studiată limbă străină, iar după prăbușirea comunismului a fost eliminată din toate țările aflate sub influența fostei URSS. În anul 2014, în afara etnicilor care o studiau ca limbă maternă, mai erau aproximativ 500 de elevi care studiau limba rusă în școlile din România, ca limbă modernă 2 sau 3. În 2007, Vladimir Putin a semnat decretul prin care a fost înființată Fundația "Lumea Rusă" (Russkiy Mir), finanțată din fonduri guvernamentale și implicată în deschiderea a peste 80 de centre culturale în diverse țări de pe glob. Două astfel de centre au apărut și în România, în cadrul Academiei de Studii Economice (2009) și Universității Babeș-Bolyai(2011), în care se predă gratuit limba rusă pentru începători și sunt organizate diverse evenimente de promovare a culturii rusești.

  Engleza este principala limbă străină vorbită în România. Limba engleză se învață și se folosește în România de la începutul anilor 1800. Potrivit Eurostat, 17% dintre românii vorbitori de engleză afirmă că vorbesc limba engleză foarte bine, 32% bine, iar 52% satisfăcător.Potrivit aceluiași raport, în 2011 în România 99% dintre elevi învățau engleza ca principala limbă modernă. În studiul EF English Proficiency Index 2016, România ocupă locul 20 din 72 de țări evaluate la nivel mondial în ceea ce privește competențele de limbă engleză pe care le au locuitorii și modul în care aceștia reușesc să le pună în practică în relațiile sociale și profesionale.

  În România peste 25% dintre români vorbesc limba franceză. În prezent, un număr important de tineri români învață franceza ca prima sau a doua limbă străină, iar învățământul bilingv s-a dezvoltat în peste 63 de licee. România are mai bine de 10.000 de profesori de limba franceză, reuniți în Asociația Profesorilor de Franceză (cu 13 filiale). Aproximativ 1,5 milioane de elevi învață limba franceză. În ceea ce privește învățământul universitar, există deja mai multe filiere francofone și mai bine de 300 de parteneriate regrupează instituții de învățământ superior din România și străinătate, contribuind la asigurarea unei puternice mobilități internaționale. La acestea se adaugă un număr semnificativ de studenți în cadrul secțiilor de limbă franceză și mai mult de 20 de universități titulare ori asociate la Agenția Universitară a Francofoniei. Importanța acordată studiului limbii franceze în România se manifestă, de asemenea, prin prezența a patru institute și centre culturale francez...

  Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci (2009). „Multilingvism și limbi minoritare în România” (PDF). Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti". București: Academia Română.

 5. People also ask

  Ce este o limbă română?

  Ce elemente sunt problematice ale limbii române?

  Unde este cea mai mare comunitate de vorbitori de limba română din Asia?

  Care sunt vocalele în limba română?

 6. Romanian language - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Romanian_language

  Romanian (obsolete spellings: Rumanian or Roumanian; autonym: limba română [ˈlimba roˈmɨnə] (), or românește, lit. 'in Romanian') is a Balkan Romance language spoken by approximately 24–26 million people as a native language, primarily in Romania and Moldova, and by another 4 million people as a second language.

  • 1.7%
  • 24–26 million (2016), Second language: 4 million, L1+L2 speakers: 28–30 million
 7. Romania - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Romania

  Romania (/ r oʊ ˈ m eɪ n i ə / ro-MAY-nee-ə; Romanian: România [r o m ɨ ˈ n i. a] ()) is a country in Central and Eastern Europe which borders Bulgaria to the south, Ukraine to the north, Hungary to the west, Serbia to the southwest, Moldova to the east and the Black Sea to the southeast.

 8. Romania - Wikipedia

  sc.wikipedia.org › wiki › Romania
  • Geografia
  • Istòria
  • Economia
  • Demografia

  S'istadu tenet istèrrida de 238.391 km² e populatzione de unos 19.950.000 bividores, chi nde faghent su de 7 prus populados istados de Unione europea. Allacanat in su norti cun s'Ucraina, in su norti-estu cun sa Moldova, in su sud cun sa Bulgaria, in su sud-uestu cun sa Sèrbia, in su norti-uestu cun s'Ungheria e in s'estu tenet bessida a su Mare Nieddu. Totu sa làcana meridionale est dada de su Danùbiu, chi est su segundu prus longu frùmene de su continente. Sa cadena montosa de is Carpatzos atraessat sa Romania de norti fache a sud-uestu, azunghende a artària majore de 2544 metros, cun su pitzu Moldoveanu.

  Sa Romania moderna est formada aprossimadamente de is territòrios de s'antiga provìntzia romana de sa Dàcia e est istada costituida in su 1859 cun s'aunimentu de is printzipados de Moldàvia e de Valàchia. S'istadu, chi aiat assumidu su nùmene atuale giai dae su 1966, at balangiadu indipendèntzia dae s'impèriu Otomanu in su 1877. A s'acabu de sa prima gherra mundiale ddi fiant annessionadas Transilvània, Bucovina e Bessaràbia. A fatu de sa segunda gherra mundiale is territòrios chi oe currespondent a sa Moldova e a s'istremu sud-uestu de s'Ucraina, fiant ocupados dae is tropas sovièticas e tzèdidos. Durante sa gherra frida sa Romania est istada una repùblica sotzialista, membru de su patu de Varsàvia. A sa fine de su nadale 1989 una rivolutzione populare at betidu a sa ruta de su regìmene comunista ghiadu dae su conducator (faeddu romunu chi currespondet a s'italianu duce) Nicolae Ceaușescu e sa tramudantza a una forma de istadu democràticu cun economia de mercadu.

  Oe s'economia romuna s'apoderat mescamente subra sos serbìtzios e s'esportatzione de màchinas e energia elètrica. Dae sa prima deghina de annos de su de 21 sèculos s'economia at tentu crèschida lestra, fintzas is standard de calidade de sa vida si sunt addelantados e sa Romania tenet inditos de isvilupu umanu artos. Tocat a nàrrere però ca, posta in cumparàntzia cun is àteros membros de s'Unione europea, abarrat unu de is istados prus poberos, cun rèdditos e cunditziones de vida prus incuidos.

  Sa Romania est membru de sa NATO dae su 2004 e de s'Unione europea dae su 2007. Unu 90% de sa populatzione s'identìficat che cristianos ortodossos e tenet su romunu che limba mama. Sa minoria linguìstica prus manna est rapresentada dae s'ungheresu, faeddadu in sa regione tzentru-setentrionale de Transilvània. In ie s'agatat fintzas sa segunda minoria linguìstica, costituida dae tedescos.

 9. Common Romanian - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Romana_comuna

  Common Romanian (româna comună), also known as Ancient Romanian (străromâna), Balkan Latin or (inaccurately) as Proto-Romanian, is a hypothetical and unattested Romance language evolved from Vulgar Latin and considered to have been spoken by the ancestors of today's Romanians and related Balkan Latin peoples (Vlachs) before c. 900 (7th–11th century AD).

 10. History of Romania - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › History_of_Romania
  • Prehistory
  • Dacia
  • Early Middle Ages
  • High Middle Ages
  • Early Modern Period
  • Independence and Kingdom of Romania
  • World War I
  • Greater Romania
  • World War II and Aftermath
  • Communist Period

  34,950-year-old remains of modern humans with a possible Neanderthalian trait were discovered in present-day Romania when the Peștera cu Oase ("Cave with Bones") was uncovered in 2002. In 2011, older modern human remains were identified in the UK (Kents Cavern 41,500 to 44,200 years old) and Italy (Grotta del Cavallo 43,000 to 45,000 years old) but the Romanian fossils are still among the oldest remains of Homo sapiens in Europe, so they may be representative of the first such people to have entered Europe.The remains present a mixture of archaic, early modern human and Neanderthal morphological features. The Neolithic-Age Cucuteni area in northeastern Romania was the western region of the earliest European civilization, which is known as the Cucuteni–Trypillia culture. The earliest-known salt works is at Poiana Slatinei near the village of Lunca; it was first used in the early Neolithic around 6050 BC by the Starčevo culture and later by the Cucuteni-Trypillia culture in the pre-Cu...

  The earliest written evidence of people living in the territory of present-day Romania comes from Herodotus in Book IV of his Histories, which was written in c. 440 BC; He writes that the tribal confederation of the Getae were defeated by the Persian Emperor Darius the Great during his campaign against the Scythians. The Dacians, who are widely accepted as part of the Getae described earlier by the Greeks, were a branch of Thracians who inhabited Dacia, which corresponds with modern Romania, Moldova, northern Bulgaria and surrounding nations. The Dacian Kingdom reached its maximum expansion during the reign of King Burebista between 82 BC and 44 BC. Under his leadership, Dacia became a powerful state that threatened the regional interests of the Romans. Julius Caesar intended to start a campaign against the Dacians due to the support that Burebista gave to Pompey but he was assassinated in 44 BC.[citation needed] A few months later, Burebista was assassinated by his own noblemen. An...

  Between 271 and 275, the Roman army and administration left Dacia, which was invaded later by the Goths. The Goths mixed with the local people until the 4th century, when the Huns, a nomadic people, arrived. The Gepids, the Avars, the Bulgars and their Slavic subjects ruled Transylvania until the 8th century. The territories of Wallachia and Moldavia were under the control of the First Bulgarian Empire from its establishment in 681 until around the time of the Hungarianconquest of Transylvania at the end of the 10th century. After the disintegration of Great Bulgaria following Khan Kubrat's death in 668, a large group of Bulgars followed Asparukh, the third son of the great Khan, who headed westwards. In the 670's they settled in the area known as the Ongal to the north of the Danube delta.[citation needed] From there, Asparukh's cavalry in alliance with local Slavs annually attacked the Byzantine territories in the south. In 680, the Byzantine Emperor Constantine IV led a large arm...

  The Pechenegs, a semi-nomadic Turkic people of the Central Asian steppes, occupied the steppes north of the Black Sea from the 8th to the 12th centuries, and by the 10th century they were in control of all of the territory between the Don and the lower Danube rivers. During the 11th and 12th centuries, the nomadic confederacy of the Cumans and Eastern Kipchaks dominated the territories between present-day Kazakhstan, southern Russia, Ukraine, southern Moldavia and western Wallachia. It is a subject of dispute whether elements of the mixed Daco–Roman population survived in Transylvania through the Dark Ages to become the ancestors of modern Romanians or whether the first Vlachs and Romanians appeared in the area in the 13th century after a northward migration from the Balkan Peninsula. There is also debate over the ethnicity of Transylvania's population before the Hungarian conquest.[citation needed] There is evidence the Second Bulgarian Empire, at least nominally, ruled the Wallach...

  By 1541, the entire Balkan peninsula and northern Hungary became Ottoman provinces. Moldavia, Wallachia, and Transylvania came under Ottoman suzerainty but remained fully autonomous and until the 18th century, had some external independence.[citation needed] During this period, the Romanian lands experienced a slow disappearance of the feudalism and the distinguishing of some rulers like Vasile Lupu and Dimitrie Cantemir in Moldavia, Matei Basarab and Constantin Brâncoveanu in Wallachia, and Gabriel Bethlen in Transylvania. At that time, the Russian Empire appeared to become the political and military power the threatened the Romanian principalities.[citation needed] John II, the non-Habsburg King of Hungary, moved his royal court to Alba Iulia in Transylvania and after his abdication from the Hungarian throne, he became the first Prince of Transylvania. His 1568 Edict of Turda was the first decree of religious freedom in the modern European history.[citation needed] In the aftermat...

  In an 1866 coup d'état, Cuza was exiled and replaced with Prince Karl of Hohenzollern-Sigmaringen. He was appointed Domnitor, Ruling Prince of the United Principality of Romania, as Prince Carol of Romania. Romania declared its independence from the Ottoman Empire after the Russo-Turkish War (1877–1878), in which the Ottomans fought against the Russian empire. In the 1878 Treaty of Berlin, Romania was officially recognized as an independent state by the Great Powers. In return, Romania ceded the district Bessarabia to Russia in exchange for access to the Black Sea ports and acquired Dobruja.[citation needed] In 1881, the Romania's principality status was raised to that of a kingdom and on 26 March that year, Prince Carol became King Carol I of Romania.[citation needed] The period between 1878 and 1914 was one of stability and progress for Romania. During the Second Balkan War, Romania joined Greece, Serbia and Montenegro against Bulgaria.date=April 2020}} In the Treaty of Bucharest...

  The new state, which was located between the Ottoman, Austro-Hungarian, and Russian empires, looked to the West—particularly to France—for its cultural, educational, military and administrative models.[citation needed] In August 1914, when World War I broke out, Romania declared its neutrality. Two years later, under the pressure of the Allies—especially France, which was desperate to open a new front. Between 14 and 27 August 1916, Romania joined the Allies, for which it was promised support for the accomplishment of national unity, including recognition of Romanian rights over Transylvania, which was part of Austria-Hungary. Romania declared war on Austria-Hungary. The Romanian military campaign ended in disaster for Romania as the Central Powers conquered two-thirds of the country and captured or killed the majority of its army within four months.[citation needed] Moldavia remained in Romanian hands after the invading forces were stopped in 1917.[citation needed] In May 1918, Rom...

  In 1918, at the end of World War I, the union of Romania with Bukovina was ratified in 1919 in the Treaty of Saint Germain, and some of the Allies recognized the union with Bessarabia in 1920 through the never ratified Treaty of Paris. On 1 December, the Deputies of the Romanians from Transylvania voted to unite Transylvania, Banat, Crișana and Maramureș with Romania by the Proclamation of Union of Alba Iulia. Romanians today celebrate this as the Great Union Day, that is a national holiday. The Romanian expression România Mare (Great or Greater Romania) refers to the Romanian state in the interwar period and to the territory Romania covered at the time. At that time, Romania achieved its greatest territorial extent, almost 300,000 km2 or 120,000 sq mi), including all of the historic Romanian lands. Most of the claimed territories were granted to the Old Kingdom of Romania, which was ratified in 1920 by the Treaty of Trianon that defined the new border between Hungary and Romania. T...

  During the Second World War, Romania tried to remain neutral but on 28 June 1940, it received a Soviet ultimatum with an implied threat of invasion in the event of non-compliance. Under pressure from Moscow and Berlin, the Romanian administration and the army were forced to retreat from Bessarabia and Northern Bukovina to avoid war. This and other factors prompted the Romanian government to join the Axis powers. Southern Dobruja was awarded to Bulgaria while Hungary received Northern Transylvaniaas result of an Axis arbitration. In 1940, Romania lost territory in both its east and west: In June 1940, after receiving an ultimatum from the Soviet Union, Romania ceded Bessarabia and northern Bukovina Two-thirds of Bessarabia was combined with a small part of the USSR to form the Moldavian SSR. Northern Bukovina and Budjak were apportioned to the Ukrainian SSR.[citation needed] In August 1940, Northern Transylvania was awarded to Hungary by Germany and Italy through the Second Vienna Aw...

  Soviet occupation following World War II strengthened the position of Communists, who became dominant in the left-wing coalition government that was appointed in March 1945. King Michael I was forced to abdicate and went into exile. Romania was proclaimed a people's republic and remained under military and economic control of the Soviet Union until the late 1950s. During this period, Romania's resources were drained by the "SovRom" agreements; mixed Soviet-Romanian companies were established to mask the Soviet Union's looting of Romania. Romania's leader from 1948 to his death in 1965 was Gheorghe Gheorghiu-Dej, the First Secretary of the Romanian Workers' Party. Between 1947 and 1962, people were detained in prisons and camps, deported and put under house arrest and administrative detention. According to writer Cicerone Ioniţoiu, there were hundreds of thousands of cases of abuse, death and torture against a large range of people from political opponents to ordinary citizens. Betwe...

 11. People also search for