Yahoo Web Search

 1. About 2,400 search results
 1. The International Phonetic Alphabet ( IPA) is a system for writing down sounds. It was created by the International Phonetic Association in 1886, so that people could write down sounds of languages in a standard way. Linguists, language teachers, and translators use this system to show the pronunciation for words .

  • since 1888
  • Used for phonetic and phonemic transcription of any language
 2. Apr 24, 2017 · The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet.It was devised by the International Phonetic Association in the late 19th century as a standardized representation of the sounds of spoken language.

 3. en.wikipedia.org › wiki › U+006CL - Wikipedia

  This article contains phonetic transcriptions in the International Phonetic Alphabet (IPA). For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA . For the distinction between [ ] , / / and , see IPA § Brackets and transcription delimiters .

  • Історія
  • Приголосні
  • Голосні
  • Таблиці англійською мовою
  • див. також
  • посилання

  У середині 19 ст. великою популярністю послуговувалася фонотипічна абеткаПітмана, створена спочатку для полегшення англійського правопису, але згодом адаптована до багатьох інших мов. Її можна вважати предтечею МФА. 1886 року група французьких і британських викладачів мов на чолі з французьким лінгвістом Полем Пассі створила товариство, відоме з 1897 року як Міжнародна фонетична асоціація (фр. Association phonétique internationale). Початковий алфавіт ґрунтовано на запропонованій для англійської мови правописній реформі Romic alphabet, але, щоб зробити його придатним для інших мов, значення символів могли змінювати від мови до мови. Наприклад, звук [ʃ] (ш) в англійській мові позначали буквою «c», а у французькій — буквою «x».Проте 1888 року алфавіт зробили однаковим для різних мов, водночас заклавши основу для всіх подальших правлень. Від створення МФА кілька разів переробляли. Після значних змін 1900 і 1932 років МФА залишався незмінним до Кільського з'їзду 1989 року. 1993 року вне...

  Легеневі

  1. Докладніше: Приголосний звук Легеневі приголосні утворені внаслідок перепони в гортані або роті й одночасного або дальшого виштовхування повітря з легенів. Легеневі приголосні переважають у МФА та мові людей.Усі приголосні української мови — легеневі. У таблиці легеневих приголосних, у якій переважають приголосні, рядки позначають спосіб творення, тобто як приголосний утворено, а стовпці позначають місце творення, тобто де в голосовому тракті утворено цей приголосний. Основна таблиця місти...

  Примітки: 1. Якщо символи стоять у парі, то правий з них — огублений голосний, те саме стосується й [ʊ]. Усі інші голосні — неогублені. 2. [ɶ]не підтверджений як окрема фонема в жодній з наявних мов. 3. [a] визнають голосним переднього ряду, але відмінність між голосними переднього й середнього ряду низького піднесення незначна, тому [a]часто використовують, щоб позначити голосний середнього ряду низького піднесення. 4. [ʊ] і [ɪ] у давніших варіантах МФА записували як [ɷ] і [ɩ]відповідно.

  Офіційна таблиця приголосних та голосних станом на 2020 рік. Звучання та приклади використання наведені у статті Список символів Міжнародного фонетичного алфавіту.

  • Алфавіт
  • з 1888
  • Зліва направо
 4. Used for phonetic and phonemic transcription of any language

  • Alphabet – partially featural
  • Used for phonetic and phonemic transcription of any language
 5. Ang Pandaigdigang Ponetikong Alpabeto (PPA) o International Phonetic Alphabet (IPA), ay isang sistemang alpabeto ng notasyon na nakabase sa alpabetong Latin. Ito ay nilathala ng International Phonetic Association sa huling bahagi ng ika-19 siglo bilang isang pamantayan ng mga tunog ng mga wika. Ang PPA ay ginagamit para sa mga leksikograpiya ...

 6. Palaeotype alphabet, English Phonotypic Alphabet. Romic alphabet. နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ International Phonetic Alphabet

 1. People also search for