Yahoo Web Search

 1. About 1,200,000 search results

 1. Non-native speaker of the Nuorese dialect of Siniscola. Sardinian or Sard ( sardu [ˈsaɾdu], limba sarda [ˈlimba ˈzaɾda] or lìngua sarda [ˈliŋɡwa ˈzaɾda]) is a Romance language spoken by the Sardinians on the Western Mediterranean island of Sardinia . Many Romance linguists consider it the language that is closest to Latin among all ...

 2. Wikipedia tiếng Việt có 1.283.494 bài viết và 25.663 tập tin phương tiện. Từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động lại tại 1 thời điểm vào năm 2003 cho đến tháng 2 năm 2005, có thống kê cho thấy Wikipedia tiếng Việt phát triển chậm hơn là từ tháng 3 năm 2005.

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 3. People also ask

 4. Tiếng Sardegna (sardu, limba sarda, lingua sarda) hay tiếng Sard là ngôn ngữ bản địa chính được nói trên đảo Sardegna (), đây là một ngôn ngữ Rôman.

  • ~1 triệu (1993–2007)
  • Ý
 5. Sardinian (Sardu, Limba or Lingua sarda) is a Romance language. It is native to the island of Sardinia, a Mediterranean island and autonomous region of Italy. About 1.2 million people speak Sardinian. The main dialects are Campidanese (Campidanian), Gallurese (Gallurian), Logudorese (Logudorian), and Sassarese (Sassarian).

  • (~1 million cited 1993-2007)
  • Italy
 6. Sardinian language, Sardinian limba Sarda or lingua Sarda, also called Sardu, Italian Sardo, Romance language spoken by the more than 1.5 million inhabitants of the central Mediterranean island of Sardinia. Of all the modern Romance languages (including French, Italian, Portuguese, Romanian, and Spanish), Sardinian is the most similar to Vulgar (non-Classical) Latin, which is the ancestor of ...

 7. en.wikipedia.org › wiki › SardiniaSardinia - Wikipedia

  In fact, according to the data published by ISTAT in 2006, 52.5% of the Sardinian population speaks only Italian in the family environment, while 29.3% alternates Italian and Sardinian and only 16.6% uses Sardinian or other non-Italian languages; outside the circle of family and friends, the last option drops to 5.2%.

 1. People also search for