Yahoo Web Search

 1. Sevastopol - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Sevastopol

  sevastopol .gov .ru (in Russian), de facto. Sevastopol ( Russian, Ukrainian: Севастополь) is the largest city in Crimea and a major port on the Black Sea. Since the annexation of Crimea in 2014, Sevastopol has been administered as a federal city of the Russian Federation. Nevertheless, Ukraine and a majority of the United Nations ...

  • Sevastopol (Disambiguation)

   Places. Sevastopol, Indiana, an unincorporated community in...

  • Etymology

   The name of Sevastopolis was originally chosen in the same...

  • History

   Chersonesus founded in 6th century BC Hellenic Colonies 6th...

  • Geography

   The city of Sevastopol is located at the southwestern tip of...

  • Politics and government

   On 18 March 2014, the Kremlin announced that Sevastopol...

  • Economy

   Apart from navy-related civil facilities, Sevastopol hosts...

 2. Siege of Sevastopol (1854–1855) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Siege_of_Sevastopol_(1854

  The siege of Sevastopol (at the time called in English the siege of Sebastopol) lasted from October 1854 until September 1855, during the Crimean War.The allies (French, Sardinia, Ottoman, and British) landed at Eupatoria on 14 September 1854, intending to make a triumphal march to Sevastopol, the capital of the Crimea, with 50,000 men.

  • Allied victory
 3. Siege of Sevastopol (1941–1942) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Siege_of_Sevastopol_(1941

  The operation saved Sevastopol for the time being, but the bridgehead in the eastern Crimea was eliminated in May 1942. After the failure of their first assault on Sevastopol, the Axis opted to conduct siege warfare until the middle of 1942, at which point they attacked the encircled Soviet forces by land, sea, and air.

  • Axis victory
 4. People also ask

  Why is Crimea geographically important to Russia?

  Does Russia own Crimea?

  What is the geopolitical importance of Crimea?

 5. Declaration of Independence of the Republic of Crimea - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Declaration_of_Independence

  The Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol was a joint resolution adopted on March 11, 2014 by the dissolved Supreme Council of Crimea and the Sevastopol City Council that proclaimed the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol a sovereign state — the Republic of Crimea.

 6. Coat of arms of Sevastopol - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Coat_of_arms_of_Sevastopol
  • 19th Century
  • 20th Century
  • 21st Century

  In the 1800s, the citizens of Sevastopol created their own coat of arms (pictured) and used it unofficially until a submission of the emblem was presented to city council in 1892. The council approved the design in 1893, and on 21 July 1893, the Russian Empire's department of Heroldia approved the emblem to be used as the city's official coat of arms.

  As a result of the October Revolution in 1917, Sevastopol lost its royal coat of arms. The city went fifty-two years without an official coat of arms until a design contest was held for a new emblem. Council approved the Soviet-era design on 12 February 1969, submitted by Sergei Shakhunov and Nadezhda Krylova. In October 1992, the Representative of the President of Ukraine in Sevastopol, Ivan Fedosovich Yermakov[ru]started a review of the city's coat of arms. The jury reverted to the royal emblem without reverting the previous approval, thus the city had two official coats of arms until 2000. On 21 May 1997, Ukraine passed the law regarding local self-government. Article 22 dictated that villages, towns, and cities may have their own symbols, flags, and coat of arms reflecting their own historical traditions and cultures as determined by local council. On 21 April 2000, Sevastopol City Council passed resolution number 518 titled "О гербе города-героя Севастополя" (On the coat of arm...

  Following the annexation of Crimea by the Russian Federation in 2014, the city no longer had an official coat of arms. The Heraldic Council of the President of the Russian Federation approved the option to revert to the previous monarchical coat of arms with the addition of the Gold Star medal as the emblem's order. On 6 February 2015, deputy Alexander Kovshar presented Bill No. 19/102 to the Legislative Assembly of Sevastopol, proposing that the city's official coat of arms be a variant of the monarchical version chosen in 1893, excluding the Tauridan coat of arms, and adding the Gold Star as its order. The bill sparked an uproar among residents because of the lack of consultation. An appeal was made in March 2015, to the government and was signed by numerous citizens and notable residents. The appeal demands that the Legislative Assembly immediately recall the bill, discuss the feasibility of implementing a brand new coat of arms, and have a Russian-wide competition to decide upon...

  • 12 February 1969
  • 3 July 2019
 7. Black Sea Fleet - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Black_Sea_Fleet

  The Black Sea Fleet has its official primary headquarters and facilities in the city of Sevastopol (Sevastopol Naval Base). The remainder of the fleet's facilities are based in various locations on the Black Sea and the Sea of Azov, including Krasnodar Krai , Rostov Oblast and Crimea .

  • May 13, 1783–present
  • V. Adm. Igor Osipov
 8. Sevastopol – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Sevastopol
  • Beskrivning
  • Administration
  • Etymologi
  • Historia

  Staden har ett strategiskt läge och en utmärkt naturlig hamn i Severnajabukten. Den var tidigare bas för Sovjetunionens svartahavsflotta och var fram till mars 2014 Ukrainas största flottbas. Den är också ryska svartahavsflottans bas, då Ryssland sedan Sovjetunionens upplösning hyrde in sig i flottbasen enligt ett avtal med Ukraina som löpte till år 2042.[6] Detta avtal har i praktiken rivits upp efter den ryska annekteringen av Krim.[källa behövs] Staden är också en viktig turistort. Sevärt i staden är, förutom de många marina museerna, även det stora panoramat (en uppbyggd scen med utrustning och andra museiföremål, som omärkligt i fonden övergår i en panoramamålning), som visar försvaret av bastionen Malakov under krimkriget. Fram till 1996 var Sevastopol stängt för utländska turister. Bland näringar märks – utöver handel, transport och turism – industri samt produktion av livsmedel. Befolkningen är till majoriteten ryskspråkig.

  Stadskommunen Sevastopol täcker totalt 864 km² landyta. Den har stått under direkt statlig administration, först under Sovjetunionen och sedan under Ukraina och Ryssland och varit skild från resten av Krim. Stadskommunen är indelad i fyra rajoner. Utöver centralorten Sevastopol innefattar kommunen staden Inkerman, en mindre ort (Katja) samt 29 byar.

  Sevastopol (äldre stavning: Sebastopol) kommer av grekiskans Σεβαστόπολις (klassisk grekiska: Sebastópolis; nygrekiska Sevastópolis). Namnet är sammansatt av två ord: σεβαστός (sebastós, sevastós), "vördnadsvärd" och πόλις (pólis), "stad". Sebastós var den traditionella grekiska översättningen av latinets Augustus, den titel som bars till den förste kejsaren av det romerska riket och dennes efterföljare. Namnet är dock inte av gammal grekisk härkomst då staden troligen namngavs av tsarinna Katarina II, grundare av den moderna staden. Den antika grekiska staden som låg på platsen för Sevastopol kallades Chersonesos, "halvö", efter det antika grekiska namnet på Krim, Chersonēsos Taurikē, "Tauriska halvön".

  Antiken och medeltiden

  På 700-talet f.Kr. upprättade greker från Miletos en handelsplats vid nuvarande Sevastopol. I slutet av 600-talet inflyttade bosättare från Heraklea Pontica och bosättningen blev den viktigaste på Krim. Under romersk och senare bysantinsk överhöghet behöll den sin grekiska prägel, men förstördes efter den mongoliskabelägringen och påföljande besittning av staden på 1300-talet.

  Ryska och sovjetiska tiden

  Då Tsarryssland erövrade Krim år 1783 grundades staden på nytt och dess berömda citadell upprättades. Staden blev en viktig flottbas och senare en kommersiell hamn. Mellan 1797 och 1826 gick staden under det krimtatariska namnet Achtijar. År 1855 belägrades staden av britterna och fransmännen under Krimkriget; den föll efter elva månader. I Panoramamuseet finns Franz Roubauds hundra meter långa rundmålningav belägringen. Målningen förstördes under andra världskriget men har restaurerats och v...

  Ukrainska tiden

  1992 skrev de nya självständiga staterna Ryska federationen och Ukraina ett avtal om att låta den ryska svartahavsflottan (efterträdare till den sovjetiska dito) även fortsättningsvis få lov att vara baserad på sin flottbas i Sevastopol. Det 25-åriga avtalet skulle då löpa ut 2017. April 2010 skrev den då nytillträdde ukrainske presidenten Viktor Janukovytj och Rysslands dåvarande president Dmitrij Medvedev under en 25-årig förlängning av avtalet, med möjlighet till ytterligare fem års förlän...

 9. Political status of Crimea - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Political_status_of_Crimea

  e. The political status of Crimea is disputed between Ukraine and Russia. The dispute is known as the Crimean Problem ( Russian: Проблема Крыма; Ukrainian: Кримська проблема) or the Crimean Question ( Russian: Крымский вопрос; Ukrainian: Питання Криму ). Russian forces seized Crimea by ...

 10. Crimea - Wikipedia

  haw.wikipedia.org › wiki › Crimea

  The politics of Crimea is that of the Republic of Crimea on one hand, and that of the federal city of Sevastopol on the other. Since becoming the 84th and 85th Federal Subjects of the Russian Federation in 2014, [117] both have strongly supported United Russia in both local and national elections .

 11. People also search for