Yahoo Web Search

  1. About 1 search result

  1. Nagagalak ang aking espiritu saking Tagapagligtas Ibinulid sa upuan ang mga makapangyarihan; Itinampok, itinaas ang mga mababang loob. Ang puso koy nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon, Nagagalak ang aking espiritu saking Tagapagligtas At Kanya namang binusog ang mga nagugutom; Pinaalis, walang dala ang mayamang mapagmataas. 81 ANG PUSO KOY NAGPUPURI

  1. People also search for