Yahoo Web Search

 1. Split (2016 American film) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Split_(2016_American_film)

  Split is a 2016 American psychological horror thriller film and the second installment in the Unbreakable trilogy written, directed, and produced by M. Night Shyamalan and starring James McAvoy, Anya Taylor-Joy, and Betty Buckley.

 2. Split, Croatia - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Split,_Croatia

  Split (/ ˈ s p l ɪ t /, as in the English word split; Croatian pronunciation: ; see other names) is Croatia's second-largest city and the largest city in the Dalmatia region. It lies on the eastern shore of the Adriatic Sea and is spread over a central peninsula and its surroundings.

 3. Wikipedia:Splitting - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Wikipedia:Splitting
  • When to Split
  • Procedure
  • How to Properly Split An Article
  • Templates
  • Articles Nominated For Splitting
  • See Also

  The two main reasons for splitting material out from an article are size and content relevance. If either the whole article, or the specific material within one section becomes too large, or if the material is seen to be inappropriate for the article due to being out of scope, then a split may be considered or proposed. Consideration must be given to size, notability and potential neutrality issuesbefore proposing or carrying out a split.

  Note: For disambiguation pages, use {{Split dab}} instead of {{split}}. If section to be split out is known, use {{split section}}. If an article meets the criteria for splitting and no discussion is required, editors can be bold and carry out the split. If unsure, or with high-profile or sensitive articles, start a "Split" discussion on the article talk page, and consider informing any associated WikiProject(s). Additionally, adding one of the splitting templates will display a notice on the article and list it at Category:Articles to be split. This will help bring it to the attention of editors who may assist in establishing consensus, in deciding if a split is appropriate, or in carrying out the split. Templates used without an accompanying rationale, and where there is no obvious reason for the split request, may be removed at any time. Note: To conform with Wikipedia's licensing requirements, which require that all content contributors receive attribution, the page receiving th...

  The following procedure can be used for splitting from a single source article to a new article. These instructions are provided for guidance, but some steps may not be necessary in all cases and these instructions may not cover every eventuality. It is advisable to read through the whole of this procedure before starting. 1. If the material you want for the new article is scattered around the source article, then prepare the source article by grouping the material to be split out into a single section. Save your changes with an edit summary like "preparing to split article". If the material you want for the new article is already in a single section, then skip this step. 2. Create the new article by opening the empty page (or redirect page). 3. Open the source article (or relevant section) to edit in another browser window (or tab) and copy the contents to be split out (from the section created in step #1) from the source article. 4. Paste into the new article with edit summary "Co...

  There are a number of templates that can be used on articles and their talk pages as part of splitting articles.

  A list of articles that have been tagged for consideration for splitting are at Category:Articles to be split.

 4. People also ask

  Who is the director of the movie Split?

  What's the difference between splitting a page on Wikipedia?

  What does the split in the title mean?

  Where do I find the word'split'in the Dictionary?

 5. Split - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Split
  • Places
  • Arts, Entertainment, and Media
  • Naval Vessels
  • Science and Computing
  • Sport and Dance
  • Other Uses
  • See Also

  Films

  1. Split (1989 film), a science fiction film 2. Split (2016 American film), a psychological horror thriller film 3. Split (2016 Canadian film), also known as Écartée, a Canadian drama film directed by Lawrence Côté-Collins 4. Split (2016 South Korean film), a sports drama film 5. Split: A Divided America, a 2008 documentary on American politics 6. The Split (1959 film) or The Manster, a U.S.-Japanese horror film 7. The Split (film), a 1968 heist film

  Games

  1. Split (poker), the division of winnings in the card game 2. Split (blackjack), a possible player decision in the card game

  Television

  1. Split (TV series), an Israeli TV series 2. The Split (TV series), a British TV series 3. "Split" (Coupling episode), an episode of the TV series Coupling

  Yugoslav destroyer Split, decommissioned in 1980
  Yugoslav frigate Split, Koni-class
 6. Split – Wikipedija

  hr.wikipedia.org › wiki › Split
  • Ime
  • Povijest
  • Zemljopis
  • Stanovništvo
  • Kultura
  • Arhitektura I znamenitosti
  • Obrazovanje I Znanost
  • Šport
  • Religija
  • Gradska Uprava

  Prema narodnoj predaji grad je dobio ime po biljki hlapiniki (Calicotome spinosa, grč. ασπάλαθος), što je hrvatski prijevod grčkog imena kolonije Aspálathos (grč. Aσπάλαθος) ili skraćeno Spálathos (grč. Σπάλαθος), a koja je na mjestu današnjeg Splita bila osnovana još u antičko doba, u 3. ili 2. stoljeću p.kr. Ta tradicionalna hipoteza o nazivu grada danas je više nego upitna, budući da je zapravo druga biljka, brnistra (Spartium junceum, brnistra ili žuka), vrlo slična hlapiniki, izuzetno česta na ovom području (raste u velikom broju na Marjanu, kao i na obližnjem Mosoru te na Kozjaku), pa je zabuna oko imena razumljiva. Kako je grad nakon gradnje palače dospio pod rimsku vlast ime je latinizirano u Spalatum ili Aspalatum, što je tijekom srednjeg vijeka dalje evoluiralo u Aspalathum, Spalathum, Spalatrum i na kraju u Spalatro što je bio naziv na dalmatinskom jeziku, izumrlom romanskom jeziku kojeg je koristilo domaće stanovništvo romanskog podrijetla. Kasnije se u srednjovjekovnim...

  Grad je utemeljen kao grčka kolonija imena Aspálathos (Aσπάλαθος) u 3. ili 2. stoljeću pr. kr. na obalama tadašnje ilirske Dalmacije, a kasnije postaje rezidencija rimskog cara Dioklecijana nakon što je po njegovom nalogu podno poluotoka Marjana izgrađena Dioklecijanova palača 305. godine. Nakon što su obližnju Salonu, glavni grad rimske provincije Dalmacije, razorili Avari i Slaveni oko 650. godine, grad Split dobiva na važnosti, a naseljava ga većinom odbjeglo stanovništvo razorene Salone koje se od napadača sakrilo iza jakih zidina palače, nakon čega toga postaje Bizantski grad. Nešto kasnije pada pod utjecaj Venecijanske republike i Hrvatskog kraljevstva, ali ostaje pod vlašću Bizantskog Carstva. Tijekom cijelog perioda visokog i kasnog srednjeg vijeka Split uživa autonomiju kao slobodni grad, jedan od dalmatinskih gradova-država, ali isto tako ostaje obilježen dugotrajnom borbom za prevlast između Mletaka i Hrvatske (tada već u uniji s Ugarskom) oko kontrole nad Dalmatinskim gr...

  Položaj

  Split je smješten na jadranskoj obali u srednjoj Dalmaciji na Splitskom poluotoku na čijem se zapadnom kraju nalaze "pluća grada" - poluotok, brdo (178 mnv.) i zaštićena park-šuma Marjan. Od uzvisina, okružuju ga u zaleđu - sa sjevera i sjeveroistoka planina Mosor (1.339 mnv.), sa sjeverozapada brdo Kozjak (779 mnv.), s istoka brdo Perun (533 mnv.), a najstarija gradska jezgra, zajedno s Dioklecijanovom palačom i srednjovjekovnim dijelom nalazi se podno brda Marjana, s istočne strane. Splitsk...

  Klima

  Split ima graničnu umjereno toplu vlažnu klimu s vrućim ljetom (Cfa) i sredozemnu klimu (Csa) po Köppenovoj klasifikaciji klime, jer samo jedan ljetni mjesec ima manje od 40 mm kiše, sprječavajući da se klima nad Splitom klasificira kao isključivo vlažna umjereno topla vlažna ili mediteranska. Split ima vruća, umjereno suha ljeta i blage, vlažne zime, koje se povremeno mogu biti osjetno hladnije zbog jake bure. Prosječna godišnja količina oborina je viša od 820 mm. Siječanj je najhladniji mje...

  Gradska naselja

  Tijekom 1980-ih, do preustroja administrativne podjele uspostavom samostalne RH, Split je bio jedan od osam velikih gradova u SFRJ koji su imali donekle različit oblik lokalne samouprave, a svi ostali gradovi s ovim oblikom upravnog ustroja u Jugoslaviji bili su glavni gradovi republika ili pokrajine, tako da je Split bio jedini "neglavni" grad s ovim statusom u tadašnjoj federalnoj državi. Split je dakle, od 1982., bio jedini od velikih urbanih područja na obali organiziran u tzv. gradsku za...

  Etnicitet Splita do 19. stoljeća

  Etnicitet Aspalathosa u početku njegovog postojanja obilježena je značajnom etničkom i kulturnom razlikom između njegovih osnivača isejskih Grka te ilirskog plemena Dalmata koji su živjeli u neposrednom okruženju. Iako se rimskim osvajanjima Ilirika nadomak nove ere, Aspalatos i okolna područje relativno brzo romaniziraju te grad postaje poznat kao rimski Spalatum, od početka 7. st i slavensko-hrvatske doseobe ponovno govorimo o značajnoj etničkoj i dijelom kulturnoj razlici između starosjedi...

  Popis stanovništva

  Prema popisu stanovništva od 2011. godine, Grad Split ima 178.192 stanovnika. Po narodnosti, 96,23% čine Hrvati, dok ostalih 3,77% čine pripadnici nacionalnih manjina od kojih više od 400 pripadnika imaju bošnjačka, crnogorska, slovenska, albanska i srpska. 98,27% stanovnika Grada Splita govori hrvatskim jezikom kao materinskim jezikom.86,15% stanovnika Grada Splita su katolici. Od ukupno 178.192 stanovnika Grada Splita 2011., u Donjem Sitnom živilo je 313 stanovnika, Gornjem Sitnom 392, Kame...

  Splitske kulturne ustanove i institucije: 1. Arheološki muzej u Splitu 2. Etnografski muzej u Splitu 3. Galerija Meštrović 4. Galerija umjetnina u Splitu 5. Hrvatsko narodno kazalište u Splitu 6. HULU Split 7. Hrvatski pomorski muzejSplit 8. Meštrovićev kaštelet 9. Muzej grada Splita 10. Salon Galić 11. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika 12. Prirodoslovni muzej i zoološki vrt 13. Galerija hrvatske sakralne umjetnosti Laudato 14. Galerija Vinko Draganja, OP dominikanskoga samostana u Splitu 15. Muzej u crkvi sv. Frane 16. Muzej sakralne umjetnosti Kulturne manifestacije grada Splita: 1. Splitsko ljeto 2. Splitski salon 3. Splitski festival 4. Dani duhovne glazbe Cro patria 5. Dani kršćanske kulture

  Sveučilište

  Sveučilište u Splitu utemeljeno je 1974. godine. Sadašnji rektor Sveučilišta je prof. dr. Šimun Anđelinović. U sklopu Sveučilišta u Splitu djeluje jedanest fakulteta, jedna umjetnička akademija te četiri sveučilišna odjela koji ostvaruju više od 180 studijskih programa. Na Sveučilištu danas studira preko 20 000 studenata. Također, Sveučilište u Splitu je rangirano kao najbolje u ovom dijelu Europe i jedno od 500 najboljih u svijetu.[nedostaje izvor]

  Sveučilišna knjižnica

  Sveučilišna knjižnica u Splitu je matična knjižnica visokoškolskih i specijalnih knjižnica s područja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Sljednica je Gradske biblioteke, nastale 1903. godine, koja je uz knjižnicu Arheološkog muzeja u Splitu u to vrijeme bila jedina kulturna ustanova zaslužna za brigu o bogatoj zavičajnoj baštini na području Splita.Današnja zgrada Sveučilišne knjižnice iz 2008. godine nalazi se u središtu sveučilišnog kampusa i ističe se svojom lebdećom konstruk...

  Znanstvene institucije

  U Splitu djeluje nekoliko instituta od kojih su najznačajniji Institut za oceanografiju i ribarstvo, koji se bavi istraživanjem mora i morskoga života, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatski hidrografski institut, Teološko-katehetski Institut, Franjevački institut za kulturu mira, Mediteranski institut za istraživanje života (MEDILS) koji je pokrenuo znanstvenik dr. Miroslav Radman i Institut Građevinarstva Hrvatske.

  Splićani vole reći za svoj grad da je "najsportskiji grad na svitu". Ima svoju kuću slave. Split je kolijevka picigina i njegove varijante picigola. U Splitu su se održala i brojna međunarodna športska natjecanja, primjerice MIS 1979., PEP 1981., atletsko EP 1990. godine, Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009. te Europsko prvenstvo u rukometu 2018.godine. U Splitu djeluju brojna športska društva, a mnoga od njih su se okitila i kontinentalnim naslovima. Osvajači barem jednog europskog trofeja su: košarkaški klub Split, rukometni klub ORK Dalma, vaterpolo klubovi Jadran, Mornar, POŠK, kuglački klubovi Mertojak, Poštar, taekwondo klub TKD Marjan, pikado klub Split Londra. Među ostalima, u Splitu djeluju slijedeći športski klubovi i društva: U Splitu djeluju i brojni klubovi borilačkih športova (karate, taekwondo, judo, aikido, boks, kickboks, full-contact, tajlandski boks) koji su dali brojne velikane borbenih vještina u europskim i svjetskim mjerilima. Od najuspješnijih boraca spomenimo...

  Sveci zaštitnici

  Svetac zaštitnik Splita je sveti Dujam (Sveti Duje), biskup Salone, mučenik iz 304. godine, a suzaštitnici su sveti Anastazije (Staš) i blaženi Rajnerije (Arnir).Kao poglavita zaštitnica osobito se štuje i Gospe od Pojišana (Molitva čudotvornoj Gospi od Pojišana). Posvećenost grada sv. Dujmu među ostalim, izražen je i kroz splitski kovani novac kroz povijest. Tako početkom 14. stoljeća, Splitska komuna kuje srebrni novac, bagatin, na čijem je reversu simbol križa zamijenjen prikazom poprsja s...

  Upravna tijela Grada Splita su: 1. Gradonačelnik 2. Gradsko vijeće Za gradonačelnika Splita u drugom krugu glasanja na izborima za gradonačelnika održanim 4. lipnja 2017. godine izabran je dvaput odlikovani od Predsjednika RH Redom hrvatskog pletera i Spomenicom domovinske zahvalnosti, dragovoljac narodne zaštite i sudionik Domovinskog rata, povjesničar umjetnosti i arheolog Andro Krstulović Opara.Od ukupno 57.681 birača koji su sudjelovali na izborima za sadašnjeg gradonačelnika glasalo je 26.642 birača ili ukupno 46,19%. Aktualni saziv Gradskog vijeća izabran je na općim lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Od ukupno 151.322 birača glasovalo je 72.846 birača ili 45,50%. Izborni prag su prešle koalicija HDZ, HSLS i HSS koja je osvojila 17.015 glasova, koalicija HGS, PG i NG s 12.905 glasova, stranka Pametno s 11.043 glasa, Most nezavisnih lista sa 7.290 glasova i stranka SDPsa 7.135 glasova te je konstituirano Gradsko vijeće u sljedećem sastavu:

 7. The Split (TV series) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › The_Split_(TV_series)

  The Split is a British legal drama television series, written and created by Abi Morgan, that first broadcast in the United Kingdom on BBC One on 24 April 2018.

  • 24 April 2018 –, present
  • BBC One (UK), SundanceTV (US)
 8. split (Unix) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Split_(Unix)
  • Overview
  • History
  • Usage

  split is a utility on Unix, Plan 9, and Unix-like operating systems most commonly used to split a computer file into two or more smaller files.

  The split command first appeared in Version 3 Unix and is part of the X/Open Portability Guide since issue 2 of 1987. It was inherited into the first version of POSIX.1 and the Single Unix Specification. The version of split bundled in GNU coreutils was written by Torbjorn Granlund and Richard Stallman. The split command has also been ported to the IBM i operating system.

  The command-syntax is: split ] The default behavior of split is to generate output files of a fixed size, default 1000 lines. The files are named by appending aa, ab, ac, etc. to output filename. If output filename is not given, the default filename of x is used, for example, xaa, xab, etc. When a hyphen is used instead of input filename, data is derived from standard input. The files are typically rejoined using a utility such as cat. Additional program options permit a maximum character count,

 9. Split | Unbreakable Wiki | Fandom

  unbreakablemovie.fandom.com › wiki › Split
  • Plot
  • Cast
  • Appearances
  • Production
  • Sequel
  • References
  • External Links

  Three teenagers, Claire, Maria, and outsider Casey, are kidnapped and held captive by "Dennis", one of 23 personalities present in the mind of Kevin Wendell Crumb, a victim of childhood abuse diagnosed with dissociative identity disorder. Over the years, Kevin has been treated by his psychiatrist Dr. Karen Fletcher, and appears stable: within his mind, all of his personalities sit in chairs in a room, waiting for their turn "in the light", i.e. controlling the body, while "Barry" controls who gets to go in the light. Two personalities, "Dennis" and "Patricia", are kept out because of Dennis's voyeuristic tendencies and obsessive–compulsive disorder, and both personalities' worshiping of "The Beast", a rumoured 24th personality. The three girls realize Kevin's nature when they meet "Patricia", who dresses as a woman. Casey seeks to befriend "Hedwig", a personality that claims to be a nine-year-old boy, who confides that the girls will be sacrificed to "The Beast". He says that he sto...

  James McAvoy as Kevin Wendell Crumb
  Anya Taylor-Joy as Casey Cooke
  Betty Buckley as Dr. Karen Fletcher
  Haley Lu Richardson as Claire Benoit

  Locations

  1. Philadelphia 1.1. Sun Center Studios 1.2. Philadelphia Zoo 1.3. Silk City Diner Bar & Lounge 1.4. 30th Street Station 2. New Jersey

  Events

  1. Kidnapping of Casey, Claire and Marcia 2. Ritual of The Beast 3. Escape from the Philadelphia Zoo

  Items

  1. Kevin's Keys 2. Kevin's Walkie Talkie

  Shyamalan conceived the idea for Splityears before he actually wrote the screenplay. He explained, "In this case I had written the character a while ago, and I had written out a few scenes of it, so I even had dialogue written out, which is really unusual for me. It sat there for a long time, and I really don't have a clear reason why I didn't pull the trigger earlier. But this felt like the perfect time to do it, with the type of movies I'm doing now, and the type of tones I am interested in – humor and suspense. On October 2, 2015, James McAvoy was cast in the film to play the lead, replacing Joaquin Phoenix. On October 12, 2015, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, and Haley Lu Richardson were added to the cast. On October 27, 2015, Universal Pictures came on board to release the film and titled it as Split. The character of Kevin had been in one of the early drafts of Shyamalan's Unbreakable, but he had pulled the character out, stating there were balancing issue at tha...

  Shyamalan expressed hope for a third installment following Split, saying, "I hope [a third Unbreakable film happens]. The answer is yes. I'm just such a wimp sometimes. I don't know what's going to happen when I go off in my room, a week after this film opens, to write the script. But I'm going to start writing. [I have] a really robust outline, which is pretty intricate. But now the standards for my outlines are higher. I need to know I've won already. I'm almost there but I'm not quite there."He explained that the final scene from Split was David's realization that Mr. Glass from the first film was right; there are superpowered people in the world. Disney, which produced Unbreakablethrough its Touchstone Pictures division, is expected to be a production partner and have financial participation with Universal for the sequel. After positive reviews of Split and its critical and financial success, it was confirmed by Shyamalan that his next film will be the sequel film which follows...

  Split Down the Middle:M. Night Shyamalan’s SplitBalances Studio Know-How With Indie Innovation
  Splitspoiler: M. Night Shyamalan breaks down film's shock ending
  Split on Wikipedia
  Split on IMDb
  Split on Twitter
  Split on Instagram
 10. People also search for