Yahoo Web Search

 1. About 884,000 search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › StatistikaStatistika - Wikipedia

  Statistikaështë shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, ekonomisë, kulturës etj., duke mbledhur dhëna numërore për to, cilat grupohen e përpunohen me metoda veçanta. Statistika gjithashtu paraqet tërësinë e të dhënave numërore ...

 2. www.wikiwand.com › sq › StatistikaStatistika - Wikiwand

  Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta. Statistika gjithashtu paraqet tërësinë e të dhënave numërore të mbledhura nga një fushë e jetës ose e ...

 3. sq.wikipedia.org › wiki › MatematikaMatematika - Wikipedia

  Matematika shkruhej me fjalë dhe kjo e kufizonte zhvillimin e saj. Në shek XVIII, Euleri futi në matematikë një numër të madh simbolesh të cilat përdoren edhe sot. Simbolizmi matematikor sot është shumë i rëndësishëm për profesionistët por fillestarët nuk mund ta kuptojnë.

  • Hyrje
  • Klasifikimi
  • Shkencat E Aplikuara
  • Shih Edhe
  • Literatura

  Shkencat natyrore dhe shoqërore janë shkenca empirike, që do të thotë se njohuritë duhet të bazohen në fenomene të vëzhgueshme dhe duhet të jenë të mbështetura në fakte të cilat mund të verifikohen nga studiues tjerë që punojnë në të njëjtat kushte. Kjo verifikueshmëri mund ndryshojë edhe brendanjë disipline shkencore Shkenca natyrore, shoqër...

  Shkencat formale

  Shkencat formale janë degët e shkencës që kanë të bëjnë me sistemet formale, të tilla si logjika, matematika, shkenca teorike kompjuterike, teoria e informacionit, teoria e sistemeve, teoria e vendimeve, statistikatdhe gjuhësia teorike. Ndryshe nga degët e tjera, shkencat formale nuk kanë të bëjnë me vlefshmërinë e teorive të bazuara në vëzhgimet në botën reale (njohuritë empirike), por më tepër me vetitë e sistemeve formale të bazuara në përkufizime dhe rregulla. Prandaj ka mosmarrëveshje në...

  Shkencat natyrore

  Shkencat natyrore janë një grup degësh ose disiplinash shkencore që merren me përshkrimin, parashikimin dhe kuptimin e fenomeneve natyrore, bazuar në prova empirike nga vëzhgimi dhe eksperimentimi. Mekanizmat si rishikimi kolegial dhe përsëritja e gjetjeve përdoren për të siguruar vlefshmërinë e përparimeve shkencore. Shkencat natyrore mund të ndahet në dy degë kryesore: shkenca e jetës dhe shkenca fizike. Shkenca e jetës është e njohur ndryshe si biologji, dhe shkenca fizike ndahet në këto d...

  Shkencat shoqërore

  Shkencat shoqërore janë një grup degësh ose disiplinash shkencore të cilat merren me studimin e shoqërive dhe marrëdhënieve midis individëve brenda atyre shoqërive. Termi u përdor më parë për t'iu referuar fushës së sociologjisë, "shkencës origjinale të shoqërisë", themeluar në shekullin XIX. Përveç sociologjisë, ajo tani përfshin një gamë të gjerë të disiplinave akademike, duke përfshirë antropologjinë, arkeologjinë, ekonominë, gjeografinë njerëzore, gjuhësinë, shkencën e menaxhimit, studime...

  Shkenca e aplikuar është një shprehje e cila nënkupton përdorimin e njohurive ekzistuese shkencore për qëllime praktike, si teknologjia ose shpikjet. Brenda shkencës natyrore, disiplinat që janë shkencë themelore zhvillojnë informacionin bazë për të shpjeguar dhe ndoshta parashikuar fenomenet në botën natyrore. Shkencat e zbatuara është përdorimi i...

  Lagemaat, Richard van de (2006). Theory of Knowledge for the IB Diploma. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-54298-2. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Nd...
  Popper, Karl R. (2002) [1959]. The Logic of Scientific Discovery (në anglisht). New York, NY: Routledge Classics. ISBN 0-415-27844-9. OCLC 59377149.
  Sandoz, Raphaël. "Interactive Historical Atlas of the Disciplines". University of Geneva. Marrë më 20 maj 2019. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe tani përmban 84.261 artikuj. Wikipedia shqip e ka vendin te fiona75-të Momentalisht në Wikipedia-n shqip gjenden 148.343 përdorues të regjistruar, 9 prej tyre janë me titull administrues dhe tre me titull burokrat.

 5. sq.wikipedia.org › wiki › EkonomiaEkonomia - Wikipedia

  v. t. e. Një ekonomi (nga greqisht οίκος - "shtëpiake" dhe νέμoμαι - "menaxhoj") është një zonë e prodhimit, shpërndarjes dhe tregtisë, si dhe konsumi i mallrave dhe shërbimeve nga agjentë të ndryshëm. Kuptuar në kuptimin e tij më të gjerë, 'Ekonomia përkufizohet si një fushë sociale që thekson praktikat ...

 6. Si bazë matematikore e statistikave të aplikuara dhe metodat e saj të analizave janë statistikat matematikore dhe teoria e probabilitetit. Ajo fillon me një përshkrim të llojit të të dhënave, si dhe mekanizmin e tyre të origjinës. Ajo përdor metoda probabilistic dhe determinist.

 1. People also search for