Yahoo Web Search

 1. About 412,000 search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › StatistikaStatistika - Wikipedia

  Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, ekonomisë, kulturës etj., duke mbledhur dhëna numërore për to, cilat grupohen e përpunohen me metoda veçanta.

 2. Statistika për artikuj[Redakto nëpërmjet kodit] Wikipedia shqip përmban 94.532 artikuj. stats.grok.se tregon sa shikuesë ka një artikull, në atë faqe gjenden statistika për çdo muaj që nga dhjetori 2007, për wikipedinë shqip që nga shkurti 2008. Lista e Wikipedia-ve sipas artikujve.

 3. sq.wikipedia.org › wiki › MatematikaMatematika - Wikipedia

  Matematika (nga greqishtja μάθημα máthēma, njohuri, dije, mësim") përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara me ndihmën e arsyetimeve logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformimet. Matematika dallohet nga shkencat tjera për një lidhje të veçantë që ka ajo me realitetin.

 4. www.wikiwand.com › sq › StatistikaStatistika - Wikiwand

  Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta.

 5. Mar 13, 2022 · Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta. Statistika gjithashtu paraqet tërësinë e të dhënave numërore ...

 6. www.instat.gov.al › media › 6056STATISTIKORE

  Statistika do të vazhdojë rolin e saj informues dhe monitorues në mënyrë të rregullt në këto vite për të matur nëse këto objektiva po arrihen apo jo, nëse politikat ekonomike dhe sociale, masat prioritare të ndërmarra kanë qënë të efektshme dhe kanë çuar vërtet në reduktimin e varfërisë dhe në çfarë mase

 7. Statistikat rajonale përmbajnë informacione për popullsinë dhe projeksionet e popullsisë së Shqipërisë, statistika juridike, të dhëna për arsimin, të dhëna për tregun e punës, statistika për konsumin, për treguesit ekonomik, si edhe për transportin, turizmin dhe lejet e ndërtimit.

 1. Searches related to statistika wikipedia shqip dhe deget e saj se 7 st

  statistika wikipedia shqip dhe deget e saj se 7 st paule-saj bahia
  e-saj sao pauloe saj ba
  e saj sc
 1. People also search for