Yahoo Web Search

 1. About 1,110,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › EswatiniEswatini - Wikipedia

  Eswatini ( / ˌɛswɑːˈtiːni / ESS-wah-TEE-nee; Swazi: eSwatini [ɛswáˈtʼiːni] ), officially the Kingdom of Eswatini and formerly named Swaziland ( / ˈswɑːzilænd / SWAH-zee-land; officially renamed in 2018), [10] [11] is a landlocked country in Southern Africa. It is bordered by Mozambique to its northeast and South Africa to its ...

  • Ntfombi

   Early life and marriage. Ntfombi married King Sobhuza II of...

  • ZULU

   Zulu people (/ ˈ z uː l uː /; Zulu: amaZulu) are a Nguni...

 2. nl.wikipedia.org › wiki › SwazilandSwaziland - Wikipedia

  Swaziland of Eswatini, officieel het Koninkrijk Eswatini (Engels: Kingdom of Eswatini, Swazi: Umbuso weSwatini), tot 2018 het Koninkrijk Swaziland (Brits koloniale Engelse verbastering van Eswatini), is een koninkrijk in het zuiden van Afrika. Het wordt ingesloten door Zuid-Afrika en Mozambique.

  • Historia
  • Geografi
  • Styre och Politik
  • Ekonomi och Infrastruktur
  • Befolkning
  • Kultur
  • Externa länkar

  Omkring 1800 etablerades ett kungarike i området under kungen Sobhuza I.[11] Landet var starkt både militärt och diplomatiskt, och underlade sig stora landområden under kung Mswati II:s regeringstid (1840-1868); det tidigare namnet Swaziland härrör från denne kung.[11] I slutet av 1800-talet var Swaziland omkring dubbelt så stort som i dag, men det...

  Geologi och landformer

  Swaziland ligger på den sydafrikanska högplatåns sluttning och har flera höjdzoner som går i nord-sydlig riktning: I väst ligger Highveld (1 100-1 800 meter över havet), med Drakensberg och landets högsta berg Emlembe (1 862 meter över havet) längst i nordväst; längre österut ligger övergångszonen Middleveld (350-1 000 meter över havet) och det lägre Lowveld (150–300 meter över havet).[15][16] Allra längst österut, mot gränsen till Moçambique, ligger Lebombobergen, med toppar på upp till 800...

  Klimat

  Bergen ger landet stora skillnader i temperatur och nederbörd.[18] Klimatet är tempererat, till viss del subtropiskt, med medeltemperaturer på 20-25 °C i januari-februari, 10-15 °C i juli, av och till med frost i bergen.[18] Nederbörden har sommarmaximum (november-mars).[18] Årsnederbörden är runt 500–600 mm i lägre områden, 1 000-2 250 mm i högre områden.[18] Svåra torrperioder förekommer och 2002 behövde mer än en fjärdedel av befolkningen nödhjälp i form av matleveranser.[19]

  Växt- och djurliv

  Vegetationen är subtropisk skog och savann. Över 2 600 arter ormbunksväxter och högre växtarter har registrerats, bland annat Aloe-arter, Gladiolus-, Begonia-, munkhätte- och orkidé-arter, och dessutom många arter i ljungfamiljen, särskilt i släktet Erica.[20] Många av de stora däggdjuren har försvunnit eller minskat i antal på grund av jakt och jordbruk. Strax under 50 arter finns kvar, bland annat zebra, strimmig gnu, och några mindre antiloper.[20] Lejon och en sydlig art av savannbabian,...

  Konstitution och styre

  Landet styrs enväldigt av kungen som utser sina statsråd. Statsrådens roll är att vara just statsråd, det vill säga professionella rådgivare på sina områden. Parlamentet består av den övre kammaren, senaten, och den undre, nationalförsamlingen. I senaten sitter 30 ledamöter, varav 20 väljs av statschefen. De andra 10 utses av nationalförsamlingen. I nationalförsamlingen sitter det 68 personer, varav 10 väljs av statschefen; de övriga väljs genom lokala personval från varje ort. Personer som s...

  Administrativ indelning

  Swaziland är indelat i fyra distrikt, lett av var sin landshövding som utses av kungen: 1. Hhohho 2. Lubombo 3. Manzini 4. Shiselweni Därunder finns 77 lokala enheter: 12 kommuner (större orter) och 55 tinkhundla (hövdingaråd på landsbygden).

  Rättsväsen

  Rättsväsendet i Swaziland baseras på nederländsk rättstradition (Roman-Dutch Law), som hämtats från Transvaal, brittisk rätt, inhemsk sedvanerätt och nyare lagstiftning.[22][15] Landet har tre rättsliga instanser,[22] varav den högsta sedan 2005 är Supreme Court[23]. Särskilda domstolar finns för den inhemska sedvanerätten.[22] Dödsstraff kan enligt lagstiftningen utdömas för särskilt grova brott,[22] men anses i praktiken vara avskaffat sedan 1983.[15]

  Inkomstskillnaderna mellan fattiga och rika var betydande år 2006, och de extremt fattiga var många; 69 % av befolkningen levde under fattigdomsgränsen.[17] År 2022 kvarstod stora skillnader i inkomst, två tredjedelar beräknades fortfarande leva under den nationella fattigdomsgränsen även om andelen extremt fattiga minskat, var siffran hög, runt 40...

  Språk

  Landet har två officiella språk, engelska och swazi (siSwati), ett bantuspråk som tillhör niger-kongospråken.[2] Mindre grupper talar andra bantuspråk som tsonga (thonga) och zulu.[34]

  Religion

  Cirka 90 % av befolkningen är kristen och fördelas på ett flertal olika samfund. 40 % av befolkningen är zionister (en inhemsk riktning inom kristendomen, ibland med inslag av synkretism), 30 % tillhör något annat samfund, som anglikanism, metodism, mormonism och Jehovas vittnen medan 20 % är katoliker. Cirka 2 % är muslimer och 8 % beräknas tillhöra övriga religioner såsom baha'i, buddhism, hinduism, judendom samt inhemska afrikanska religioner.[2] De flesta stora kristna trossamfund tillhör...

  Hälsa

  Mödradödligheten år 2015 uppgick till 389 dödsfall per 100 000 födslar.[2]

  Massmedia

  Statens kontroll över media är stark, och regeringen kontrollerar all radio- och tv-verksamhet, med undantag av en kristen radiostation.[38] Yttrandefriheten är starkt begränsad, och en av dagstidningarna, som är privat, innehåller därför i stort sett endast trivia, underhållning och sport.[38] Kritik av kungen får inte förekomma.[38] Det finns tre dagstidningar, The Guardian of Swaziland, The Times of Swaziland och Swazi Observer, och de hade i början av 2000-talet en samlad upplaga på omkri...

  Wikimedia Commons har media som rör Swaziland.Bilder & media
  • 0,608 (138:e)
  • Historia
  • Gobierno Y Política
  • Geografía
  • Economía
  • Demografía
  • Medios de Comunicación
  • Deportes
  • Enlaces Externos

  Se han encontrado en territorio suazi yacimientos arqueológicos de hace más de 100 000 años. Las evidencias de una agricultura y del uso del hierro datan del siglo IV. Los pueblos nguni comenzaron a colonizar esta tierra desde mediados del siglo XV, quienes en el proceso migratorio que realizaron desde África Central hacia el sur, fueron dividiéndo...

  El sistema de gobierno de Suazilandia consiste en una monarquía absoluta. El rey (Mswati III desde 1986) es el jefe de Estado y quien nombra a los ministros (incluyendo al primer ministro —jefe de Gobierno—). Ejerce simultáneamente tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Tradicionalmente el rey gobierna junto a la Reina Madre o Indovuzaki (li...

  Suazilandia se divide en cuatro regiones geográficas diferenciadas, de oeste a este: 1. El Highveld o High Veld (Alto Veld), con una altitud media de 1300 metros, corresponde a las estribaciones de los Montes Drakensbergde Sudáfrica. 2. El Middleveld o Middle Veld (Medio Veld), con 700 metros de altura media, ocupa el 26 % del territorio. Es una re...

  La balanza comercial de Suazilandia es deficitaria; exporta principalmente productos agrícolas (85 % de las ventas totales), como azúcar, madera y productos derivados, cítricos, algodón y carne. Tras la independencia del país, se ha realizado una renovación agraria dentro del marco tradicional, sin intensificar la explotación del suelo o introducir...

  El 84.3 % de la población es suazi, y otro 10 % es zulú, en ambos casos se trata de bantúes, lo que implica un país étnicamente muy homogéneo. Hay también europeos (3 % del total, principalmente de origen británico) y refugiados mozambiqueños. La minoría europea se concentra básicamente en las ciudades. Tradicionalmente los bantúes han tenido una e...

  Prensa

  1. The Nation: fundado en 1997, es una revista mensual e independiente de noticias. 2. The Swazi News: semanario en inglésfundado en 1983. Tiene una tirada de 18 000 ejemplares. 3. Swazi Observer: propiedad del Estado. 4. Swaziview: revista mensual de temas de interés general. Tirada de 3500 ejemplares. 5. The Times of Swaziland: fundado en 1897, se publica en inglésde lunes a viernes. Tiene también una edición mensual y una tirada de 18 000 ejemplares. 6. Todos los periódicos y revistas de t...

  Televisión

  1. Swaziland Television Authority 1: Generalista en inglés. Cadena fundada en 1978 y propiedad del Estado. Emite solamente 7 horas diarias en inglés de producción propia, el resto es producción externa (Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Australia...). 2. Swaziland Television Authority 2: Generalista en idioma suazi. Cadena fundada recientemente y propiedad del estado. Emite solamente 7 horas diarias en suazi de producción propia, el resto es producción externa en suazi (Sudáfrica, Lesot...

  Radio

  1. Swaziland Broadcasting of Information Service 1: Generalista en inglés. Cadena fundada en 1966 y propiedad del Estado. Emite programación de producción propia, el resto es producción externa (Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Australia...). En un principio era en inglés y suazi, actualmente sólo emite en inglés. 2. Swaziland Broadcasting of Information Service 2: Generalista en idioma suazi. Cadena fundada recientemente y propiedad del estado. Emite programación de producción propia,...

  La Selección de fútbol de Suazilandia es controlada por la Asociación Nacional de Fútbol de Suazilandia y adscrita a la CAF y a la FIFA. Nunca se ha clasificado a la Copa Mundial de Fútbol ni a la Copa Africana de Naciones. Dentro del país, existe la Premier League de Suazilandia, que fue fundada en 1976 y el equipo más ganador es el Mbabane Highla...

  Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Suazilandia.
  Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre Suazilandia.
  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Suazilandia.
 3. People also ask

  Is Swaziland a developed country?

  What to do in Swaziland?

  Does Swaziland have a king?

  Does Swaziland have two capitals?

  • Histoire
  • Politique
  • Géographie
  • Économie
  • Sports
  • Démographie
  • Langues
  • Codes
  • Voir aussi
  • Notes et Références

  Bien que des restes d'occupations par des humains datant de plus de 100 000 ans aient été trouvés en Eswatini, la population actuelle, composée de pasteurs, s'y installe uniquement au XIXe siècle, dans des hauts-plateaux, dans le cadre des guerres qui opposent les Ndwandwe aux Ngwane. Une guerre oppose, en 1815, les Ngwane-Dlamini du roi Sobhuza Ie...

  La constitution en vigueur interdit les partis politiques. Le 18 août 2004, le roi Mswati III annonça que le pays allait changer de constitution. Les organisations de défense des droits de l'homme et les groupes d'opposition dénoncèrent le projet proposé de constitution, puisqu'elle continuait à interdire les partis politiques et renforçait les pou...

  L'Eswatini offre une grande variété de paysages : des montagnes le long de la frontière avec le Mozambique (monts Lebombo), des savanes d'altitude à l'est avec le highveld (qui fait partie du Drakensberg) et des forêts tropicales dans le nord-ouest. Plusieurs fleuves traversent le pays, tel que le Umbeluzi ou le Lusutfu. L'Eswatini n'a pas d'accès ...

  L'économie de l'Eswatini est caractérisée par un taux de chômage de 34 %, soit le 170e rang mondial en 2004. Les exportations qui représentent une entrée d'argent de plus de 900 millions de dollars ne couvrent pas le coût des importations, qui représentent plus d'un milliard de dollars. La balance commerciale est déficitaire de 72 millions de dolla...

  L'Eswatini a une équipe nationale de football qui n'a participé à aucune phase finale de compétition[30].

  En 2016, la population de l'Eswatini est estimée à 1 451 428 habitants. L'Eswatini est l'un des pays du monde où l'espérance de vie est la plus faible (51,6 ans, estimation 2016[31]), principalement[32] parce que c'est le pays du monde où le taux de prévalence chez les adultes du VIH/SIDA est le plus élevé, avec 25,9 %[33]. L'Eswatini possède le 31...

  L'Eswatini a deux langues officielles, le swati (une langue nguni de la famille des langues bantoues), la langue maternelle de près de 90 % de la population, et l'anglais (0,6 %). D'autres langues sont parlées dans le pays et appartiennent essentiellement à la famille des langues bantoues.

  L'Eswatini a pour codes : 1. 3D, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs; 2. FD, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports; 3. SD, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques; 4. SWZ, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ; 5. SWZ, selon la norme ISO 3166-1(list...

  Bibliographie

  1. (en) Hilda Kuper, An African Aristocracy : Rank Among the Swazi, Routledge, coll. « African ethnographics studies of the 20th century », 2018 (1re éd.1947) 2. (en) Hilda Kuper, The Swazi, International African Institute, 1952 3. Aliette de Coquereaumont-Gruget, Le royaume du Swaziland : un État dans l'Afrique du Sud, Paris, L'Harmattan, 1992, 286 p. (ISBN 2-7384-1456-7) 4. Jérôme Vialatte, Swaziland, un royaume en Afrique australe : bibliographie thématique commentée (1886-2000), Bordeaux,...

  Liens externes

  1. Notices d'autorité : 1.1. Fichier d’autorité international virtuel 1.2. International Standard Name Identifier 1.3. Bibliothèque nationale de France (données) 1.4. Bibliothèque du Congrès 1.5. Gemeinsame Normdatei 1.6. Bibliothèque nationale de la Diète 1.7. Bibliothèque nationale d’Israël 1.8. Bibliothèque nationale tchèque 1.9. WorldCat Id 1.10. WorldCat 2. Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : Brockhaus Enzyklopädie[archive] • Dictionnaire historique de la Suiss...

  Références

  1. Portail de l'Eswatini 2. Portail de l’Afrique 3. Portail du Commonwealth

  • 6 septembre
  • en swati : Siyinqaba (We are a fortress, « Nous sommes une forteresse »)
 1. Searches related to swaziland wikipedia

  swaziland wikipedia en francais youtubetanzania wikipedia
 1. People also search for