Yahoo Web Search

  1. About 22,600,000 search results

  1. Từ điển Việt - Lào. Tra cứu từ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp. Bạn có thể cài đặt app Phần mềm từ điển trên Windows để tra từ điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

  2. là bộ từ điển tiếng Việt online miễn phí tốt nhất; Bạn có thể tra một lúc tất cả các từ điển. Hiện nay VDict hỗ trợ 9 bộ từ điển: Từ điển Việt-Anh; Từ điển Anh-Việt; Từ điển Việt-Pháp; Từ điển Pháp-Việt

  3. Từ Điển Tiếng Việt Online. Từ điển Tiếng Việt - Dịch nghĩa Tiếng Việt sang Tiếng Việt. Tổng hợp và cung cấp cho các bạn khá đầy đủ bộ từ điển, từ vựng tiếng Việt và được giải nghĩa sang tiếng Việt rất chi tiết.

  4. Danh từ. sách tra cứu tập hợp các đơn vị ngôn ngữ (thường là đơn vị từ vựng) và sắp xếp theo một thứ tự nhất định, cung cấp một số kiến thức cần thiết đối với từng đơn vị. từ điển tiếng Việt. từ điển trực tuyến. tra từ điển.

  5. Tiếng Việt. Glosbe là nơi lưu trữ hàng ngàn cuốn từ điển. Chúng tôi không chỉ cung cấp từ điển Tiếng Việt - Tiếng Việt, mà còn cung cấp từ điển cho mọi cặp ngôn ngữ hiện có - trực tuyến và miễn phí.

  6. Get Vietnamese translations of thousands of English words and example sentences from the Password English–Vietnamese Dictionary.

  7. Từ điển tiếng Việt. Kiểm tra chính tả. Tự điển tiếng Việt này có tổng cộng 30,161 câu từ tiếng Việt.

  1. People also search for