Yahoo Web Search

  1. About 669,000,000 search results

  1. Từ điển Việt - Lào. Tra cứu từ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp. Bạn có thể cài đặt app Phần mềm từ điển trên Windows để tra từ điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

  2. Từ điển tiếng Việt. Kiểm tra chính tả. Tắt. VNI. Telex. VIRQ. Tổng hợp. Tự điển tiếng Việt này có tổng cộng 30,161 câu từ tiếng Việt.

  3. Danh từ. sách tra cứu tập hợp các đơn vị ngôn ngữ (thường là đơn vị từ vựng) và sắp xếp theo một thứ tự nhất định, cung cấp một số kiến thức cần thiết đối với từng đơn vị. từ điển tiếng Việt. từ điển trực tuyến. tra từ điển.

  4. Bộ từ điển Tiếng Việt sang Tiếng Việt, gọi tắt là Từ điển tiếng việt. Chúng tôi sưu tầm và cung cấp các từ vựng Tiếng Việt đã được dịch nghĩa sang Tiếng Việt, giải nghĩa các từ vựng, đồng thời có thể cung cấp thêm các mẫu câu ví dụ để các bạn tra từ. Bộ từ điển Tiếng Việt khá đa dạng về từ vựng, và sẽ tiếp tục được cập nhật dưới tự đóng góp của nhiều bạn.

  5. Từ điển Việt - Anh; Từ điển Nga - Việt; Từ điển Việt - Nga; Từ điển Lào - Việt; Từ điển Việt - Lào; Tra cứu từ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp. Bạn có thể cài đặt app Phần mềm từ điển trên Windows để tra từ điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

  6. Danh sách từ vựng Từ Điển Tiếng Việt Online. a; à; á; ả; ạ; a bung; ả đào; a di; a di đà kinh; a di đà phật; a di đà tam tôn; a dơi; a đới; a dua; ả hàn than; a hoàn; á khẩu; á khôi; á kim; a lù; a lưới; ả lý; a mrơn; a mú sung; a ngo; a phiến; a roàng; ả tạ; a tì địa ngục; a tiêng; a ting; a tòng; a túc; a vao; a vương; a xan; a xing; a yun; a-đam

  7. Aug 21, 2021 · Từ điển tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê) Từ điển tiếng Việt - còn được gọi là Từ điển Hoàng Phê - là một công trình khoa học do tập thể các nhà khoa học thuộc Viện Ngôn ngữ học - cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ học hàng đầu của Việt Nam biên soạn dưới sự chủ biên của Hoàng Phê. Công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005.

  1. People also search for