Yahoo Web Search

  1. About 1,020,000 search results
  1. Layanan gratis Google secara instan menerjemahkan kata, frasa, dan halaman web antara bahasa Inggris dan lebih dari 100 bahasa lainnya.

  2. Layanan gratis saka Google bakal nerjemahake tembung, frasa, lan kaca web kanthi langsung antarane basa Inggris lan luwih saka 100 basa liyane.

  3. Get professional translation just for $0.07 per word. Get your text translated by proficient translators from Indonesian to English and modified by competent editors. Text.

  4. Translate from Indonesian to English in real time with definitions

  5. Layanan gratis Google secara instan menerjemahkan kata, frasa, dan halaman web antara bahasa Inggris dan lebih dari 100 bahasa lainnya.

  1. People also search for