Yahoo Web Search

  1. About 31 search results
  1. en.wikipedia.org › wiki › MaldivesMaldives - Wikipedia

    Maldives' interest relates to its identity as a small island state, especially economic development and environmental preservation, and its desire for closer relations with France, a main actor in the IOC region. The Maldives is a founding member of the South Asian Association for Regional Cooperation .

  2. The President of the Maldives (Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ) is the head of state and head of government of the ...

  3. Maldives (phát âm tiếng Anh: /ˈmɔlˌdaɪvz/ hay phát âm tiếng Anh: /ˈmɔlˌdivz/, tiếng Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖެ Dhivehi Raa'jey, phiên âm tiếng Việt thường dùng là "Man-đi-vơ" theo âm của tiếng Pháp), tên chính thức là Cộng hòa Maldives, là một đảo quốc ở Nam Á gồm nhóm các đảo ...

  1. People also search for