Yahoo Web Search

 1. About 843,000 search results
 1. Administration. The municipality is an administrative entity defined by geographical borders, consisting of Umeå and a large area around it. The present municipality consists of many former local government units joined together in a series of municipal reforms carried out between 1952 and 1974.

 2. en.wikipedia.org › wiki › UumajaUmeå - Wikipedia

  Umeå is situated on the inlet of the Gulf of Bothnia at the mouth of the Ume River, in the south of Västerbotten. Umeå is about 600 km (373 mi) north of Stockholm and about 400 km (249 mi) south of the Arctic Circle.

  • Administrativ Historik
  • Kommunvapnet
  • Demografi
  • indelningar
  • tätorter
  • Kommunikationer
  • Politik
  • Vänorter
  • Se även
  • Externa länkar

  Kommunens område motsvarar de gamla socknarna Sävar, Umeå samt en mindre del av Nordmaling. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Umeå stad som 1863 bildade en stadskommun. Hörnefors landskommun bildades 1914 genom utbrytning av områden ur Nordmalings och Umeå landskommuner i Ångermanland respektive Västerbotten. Holmöns landskommun bildades 1925 genom en utbrytning ur Sävars landskommun. Djupviks municipalsamhälle inrättades i Umeå landskommun 9 februari 1894. Holmsunds landskommun bildades 1918 genom en utbrytning ur Umeå landskommun, dit municipalsamhället fördes. Detta uppgick 3 februari 1933 i det då bildade Holmsunds municipalsamhälle. Obbola municipalsamhälle inrättades 22 september 1939 i Holmsunds landskommun. 1947 ombildades landskommunen till Holmsunds köping samtidigt som municipalsamhällena upplöstes. Tegs municipalsamhälle inrättades 12 december 1924 och upplöstes vid utgången av 1960. Backens municipa...

  Blasonering: I blått fält tre avskurna renhuvuden av silver, ställda två över ett, med hornkrona och tunga röda.' Vapnet är detsamma som gällde för Umeå stad. I ett kungligt brev från 1646 förskrivs att Umeå stads sigill ska innehålla tre renhuvuden. Som vapen fastställdes detta av Kungl. Maj:t 1947. Efter kommunbildningen på 1970-talet fanns ytterligare fyra vapen, men man beslutade att föra det gamla stadsvapnet vidare och det registrerades för Umeå kommun hos Patent- och registreringsverket1979.

  Centralorten Umeå är den största tätorten, och andra större tätorter är Holmsund, Hörnefors, Sävar, Obbola, Täfteå, Röbäck och Ersmark. Medelåldern i kommunen är 38,8 år (2016)[11], vilket är 2,4 år under riksgenomsnittet och kan förklaras av att Umeå är en utbildningsstad med bland annat Umeå universitet (invigt 1965) och Sveriges lantbruksuniversitet. Umeå kommun är en expansiv inflyttningskommun som hade 75 290 invånare när kommunsammanslagningarna var genomförda 1975 och passerade 100 000 invånare 1995. Det innebär bland annat att två tredjedelar av kommunens befolkning består av personer som är födda utanför kommunens gränser – de allra flesta[källa behövs] i andra kommuner i Västerbottens län och de övriga Norrlandslänen– och att omkring en tiondel är utrikes födda.

  Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt[16]:

  Enligt Statistiska centralbyråns rapport Befolkning i tätorter 2015-12-31; fördelat på kön och åldersklasser den 31 december 2015 fanns det 24 tätorter i Umeå kommun.[17] I tabellen presenteras tätorterna i storleksordning efter befolkning. Centralorten är i fet stil.

  Umeå kommun genomkorsas från sydväst mot nordöst av E4 och i öst-västlig riktning av E12. Tre bilbroar korsar Ume älv i Umeå: Tegsbron (invigd 1949), Kyrkbron (1975) och Kolbäcksbron (2001). Obbolabron mellan Holmsund och Obbola var färdigbyggd 1989. Mellan Umeå hamn i Holmsund och Vasa i Finland, som är Umeås närmaste grannstad, går färjelinjen Umeå–Vasa som är en del av E12 och drivs av Wasaline. Den internationella turistvägen Blå vägen(Norge – Sverige – Finland – Ryssland) passerar Umeå. Från sydväst sträcker sig Botniabanan som ansluter till Umeåbanan sydöst om Umeå. Umeåbanan sträcker sig i nordöstlig riktning mellan Holmsund och Vännäs där den ansluter till Stambanan genom övre Norrland. Banorna trafikeras av SJ:s fjärrtåg och Norrtågs regionaltåg som stannar vid Hörnefors, Umeå Östra och Umeå centralstation. Det finns även lokaltåg mellan Umeå Östra och Vännäs. Botniabanan är en järnväg längs med Norrlandskusten som kraftigt förkortat restiderna i nord-sydlig riktning. Botni...

  Kommunstyrelse

  Totalt har kommunstyrelsen femton ledamöter, varav fem tillhör socialdemokraterna, tre tillhör moderaterna, två tillhör vänsterpartiet medan centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet och sverigedemokraterna har alla en ledamot vardera.[19]

  Mandatfördelning i Umeå kommun, valen 1970–2018

  För valresultat före 1970, se Umeå stad.

  I Vänortsparken finns ett konstverk Tellus- en jordglob, som visar de olika vänorternas geografiska läge. Varje vänort har dessutom en egen yta i parken med något typiskt för orten. Källa:[20]

  Wikimedia Commons har media som rör Umeå kommun.Bilder & media
  • Umeå. Vill mer.
  • Sverige
 3. Jun 23, 2018 · Français : Umeå est une ville de Suède située dans le comté de Västerbotten et dans la province historique de Västerbotten. Suomi: Uumaja on kaupunki Västerbottenissa , Ruotsissa. This is a a category of a national interest for cultural heritage in Sweden with the number

 4. sv.wikipedia.org › wiki › UmeåUmeå – Wikipedia

  Umeå (umemål [ʉ̂ːm], finska Uumaja, umesamiska Ubmeje [6], sydsamiska Upmeje) [7] är en tätort i Västerbotten. Umeå är centralort i Umeå kommun, residensstad i Västerbottens län och sedan 1965 universitetsstad – Umeå universitet är med cirka 16 000 helårsstudieplatser landets femte största.

 5. sv.wikipedia.org › wiki › Umeå_City_AirportUmeå Airport – Wikipedia

  • Historia
  • Framtid
  • Till och från Umeå Airport
  • på Flygplatsen
  • Externa länkar

  Planer på en flygplats i Umeå hade funnits sedan tidig första världskrigstid då Anna Grönfeldt lämnade in en motion till stadsfullmäktige om att bygga en flygplats.[4] År 1916 tyckte man dock inte att behovet av civilt flyg var tillräckligt stort för att en flygplats skulle byggas. Under 1920-talet skissade Gustav Rosén fram ett linjesystem där Norrland knöts samman med ett antal flygplatser. Det dröjde dock till 1947 innan ett preliminärt avtal mellan Umeå stad och staten slöts för anläggandet av flygplatsen.[4]Avtalet innebar att staden skulle stå för mark och ledningar, och staten för banor och flygtrafik. En viktig fråga handlade om lokaliseringen av de flygplatser som skulle försörja Norrlandskusten. Inledningsvis försörjde flygplatsen i Nordmaling orterna Örnsköldsvik och Umeå samt Skellefteå med omnejd. Kommunikationsminister Gösta Skoglund beslöt dock utreda placering av flygplatser intill var och en av de större städerna längs kusten. Anläggningskostnaderna för en flygplats...

  Den 7 februari 2012 beslutade Umeå kommun att gå in som medfinansiär till en utbyggnad av flygplatsen. Investeringen avsåg en utbyggnad i två etapper. Den första etappen bestod av en ut- och ombyggnad av både ankomsthall och avgångshall samt nybyggnad av ett garage. Även säkerhetskontrollen utökades och byggdes om. Efter drygt ett och ett halvt år ombyggnationer invigdes etapp ett den 25 mars 2014.[12] I den andra etappen finns planer på fler taxibanor samt en påbyggnad av terminalbyggnaden med en våning med ombordstigningsbryggor, beräknas att stå klar år 2020.[13][14] Enligt en "masterplan" beslutad av Swedavia år 2017 ingår en rad förbättringsarbeten och planer för flygplatsen under drygt 30 år framöver. Uppställningsplatser för flygplan utökas etappvis från sex till nio mellan åren 2017 och 2020 samt en förlängning av landningsbanan med cirka 300 meter mot sydost – något som dock skulle kräva att E12 mot Obbola och Holmsund grävs ned i en tunnel under banan.[13]

  Flygbuss till och från flygplatsen går en till fyra gånger i timmen.[15]
  Flygtaxi (förbokas) och taxifinns.
  Biluthyrning finns (firmor: Avis, Hertz, Europcar och National Car Rental).

  Sjöfartsverkets helikopterverksamhet har en flygbas för en av landets sju SAR-helikoptrar. Från 2021 ska kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ha en–två Pilatus PC-24 ambulansflygplan stationerade vid flygplatsen.[16] Swedaviahar en informationsdisk i terminalen, där det även finns en restaurang. Travelshopping (taxfreebutik) är öppen för alla resenärer oavsett destination. Som alltid säljs alkohol och tobak endast till resenärer på väg ut ur EU. Brevlåda och bankomat finns och för den som önskar att surfa finns trådlös anslutningtill internet.

  Wikimedia Commons har media som rör Umeå Airport.Bilder & media
  • Kommunalt stöd
  • samlingarna
  • Externa länkar

  Umeå kommun har stött satsningen på ett gitarrmuseum dels genom renovering och anpassning av lokalerna[6], dels med en årlig medfinansiering om 2,4 miljoner kronor åren 2014–2015.[7] I juni 2015 beviljades gitarrmuseet ytterligare 1,4 miljoner kronor i utvecklingsstöd från Umeå kommun.[8] I januari 2016 beslutade kommunen om fortsatt stöd, med 1,4 miljoner kronor,[9] vilket senare överklagats av föreningen Allt åt Alla Umeå.[10]

  Museets samlingar utgörs främst av elgitarrer från 1950- och 1960-talen, samt ett mindre antal elbasar, förstärkare och annat med koppling till elgitarrens historia. Allt har samlats in av bröderna Michael och Samuel Åhdén, från 1970-talet och framåt, men samlingen i sin helhet har inte tidigare visats för allmänheten.[11] Till de mer exklusiva gitarrerna i samlingen hör en 1958 Gibson Flying V, en 1960 Les Paul och en 1950 Fender Broadcaster. Med sina totalt sett drygt 500 gitarrer har museet redan uppmärksammats internationellt,[12] och bland annat kallats världens största i sitt slag.[13] Förutom museets egna samlingar finns också plats för tillfälliga utställningar. I samband med invigningen visades utställningen Umeå – The European capital of hardcore 1989–2000 i samarbete med Folkrörelsearkivet.[14]

 1. People also search for