Yahoo Web Search

 1. Unitary state - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Unitary_System

  A unitary state is a state governed as a single entity in which the central government is ultimately supreme. Unitary states stand in contrast with federations, also known as federal states. Part of the Politics series Basic forms of government

 2. People also ask

  What is the devolution of an unitary state?

  What is an unitary state?

  How does the unitary states system save time?

  What is an example of an unitary kingdom?

 3. Counties of Albania - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Albania

  From Wikipedia, the free encyclopedia The counties of Albania (Albanian: Qarqet e Shqipërisë) are the largest administrative subdivisions of Albania. The 12 counties are composed of 61 municipalities, which are the basic territorial entities for local administration, consisting of 373 administrative units.

 4. Albania - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Arnaoot

  The sovereign state of Albania is a unitary state defined in a total area of 28,748 square kilometres (11,100 square miles). It is apportioned into 12 counties each with their own council and administration.

 5. What is a Unitary State? - WorldAtlas

  www.worldatlas.com/.../what-is-a-unitary-state.html
  • Examples of Unitary States
  • Unitary States in Contrast to Federations
  • Advantages of Having A Unitary Government

  A good example of a unitary state includes the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. However, Northern Ireland, Wales, and Scotland hold some degree of devolved and autonomous power. Such power can only be authorized by the Parliament of the UK which possesses the power to enact laws, abolishing or unilaterally revising devolution. A number of unitary states comprise of zero areas that possess a degree of autonomy. In these states, sub-national areas are not in a position to d...

  Unitary states can be compared to federations, and the US is a good example of such. According to the US Constitution, powers belong to both the individual states as well as the federal government. Under Article V of the Constitution, it is stated that for an amendment to take effect, the approval of three-quarters of the states is needed in some legislatures. This system protects the states from over-domination of central powers.

  There are several merits and advantages of a unitary government. Compared to a federal system of government, a unitary system is considered more strong and powerful. When a central power controls all state affairs, the country can potentially be saved from breakage thus maintaining its prestige, solidarity, and integrity. A unitary government is also considered a simple form of government since its national defense and internal and foreign policies are handled efficiently. The system saves a...

 6. Gjuha shqipe - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Shqip

  Gjuha shqipe (ose thjesht shqipja) është gjuhë dhe degë e veçantë e familjes indo-evropiane të folur nga më shumë se 6 milionë njerëz, kryesisht në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, por edhe në zona të tjera të Evropës Jugore ku ka një popullsi shqiptare, duke përfshirë Malin e Zi dhe Luginën e Preshevës. Është gjuha zyrtare e Shqipërisë dhe Kosovës.

  • Mbi 5.4 milion në Gadishullin Ballkanik (cz. 2011)
  • Gjuhët indo-evropiane, Gjuha shqipe
 7. Njeriu - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Njeriu

  Shtetet bashkëpunonin dhe konkurronin për resurse, dhe në disa raste fillohej dhe luftë. Rreth 2000 dei 3000 vjet më parë, disa shtete si Persia, India, Kina, Roma dhe Greqia u bënë perandoritë e para nëpërmjet pushtimit.

 8. Psikoza - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Psikoza

  Llojet e psikozës në çrregullime psikiatrike mund të krijohen nga shkallët formale të vlerësimit. Shkalla e Vlerësimit të Psikiatrisë së Shkurtër (BPRS) vlerëson nivelin e 18 konstrukteve të simptomave të psikozës, si armiqësia, dyshimi, hallucinimi dhe madhështia. Bazohet në intervistën e mjekut me pacientin dhe vëzhgimet ...

 9. Category:Trinidad and Tobago - Wikimedia Commons

  commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trinidad_and...

  Oct 15, 2019 · Instance of: sovereign state, unitary state, island nation, country: Part of: Lesser Antilles, European Union tax haven blacklist (2020) Name in native language

 10. Sistemi shqisor - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Sistemi_shqisor

  Sistemi shqisor është pjesë e sistemit nervor i cili është përgjegjës për përpunimin e informatave shqisore. Sistemi shqisor përbëhet prej receptorëve shqisor, rrugëve nervore dhe pjesëve të caktuara të trurit.

 11. People also search for