Yahoo Web Search

 1. About 137,000 search results

 1. Jan 20, 2023 · The University of Excellence in Bonn is one of Germany's top universities. Study and research at one of the largest and best research-led universities in Germany. The University of Excellence in Bonn is one of Germany's top universities. Study and research at one of the largest and best research-led universities in Germany.

 2. 2 days ago · Vietnamese belongs to the Northern (Viet–Muong) clusters of the Vietic branch, spoken by the Vietic peoples. The language was first recorded in the Tháp Miếu Temple Inscription, dating from early 13th century AD. [11] The inscription was carved on a stone stele, in combined Chữ Hán and archaic form of the Chữ Nôm.

 3. 1 day ago · Virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2, viết tắt SARS-CoV-2 ( tiếng Anh: Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 ), [4] [a] trước đây có tên là virus corona mới 2019 ( 2019-nCoV) và cũng được gọi là virus corona ở người 2019 ( HCoV-19 hoặc hCoV-19 ), là một chủng coronavirus ...

 4. 3 days ago · Afghanistan – Wikipedia tiếng Việt. Tính năng Tạo tài khoản · Hướng dẫn người mới · Quy định · Viết bài mới · Chỗ thử · Câu thường hỏi · Sách hướng dẫn · Dịch bài · Thêm chú thích · Thảo luận · Liên hệ quản lý. Tiêu chuẩn bài viết Đủ độ nổi bật, văn phong ...

 5. en.wikipedia.org › wiki › Marie_CurieMarie Curie - Wikipedia

  Jan 21, 2023 · Marie Salomea Skłodowska–Curie (/ ˈ k j ʊər i / KURE-ee, French pronunciation: [maʁi kyʁi], Polish pronunciation: [ˈmarja skwɔˈdɔfska kʲiˈri]; born Maria Salomea Skłodowska, Polish: [ˈmarja salɔˈmɛa skwɔˈdɔfska]; 7 November 1867 – 4 July 1934) was a Polish and naturalized-French physicist and chemist who conducted pioneering research on radioactivity.

 6. ja.wikipedia.org › wiki › ベトナムベトナム - Wikipedia

  2 days ago · ベトナム社会主義共和国(ベトナムしゃかいしゅぎきょうわこく、 ベトナム語: Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / 共和社會主義越南 )、通称ベトナム(越南〈えつなん〉、 ベトナム語: Việt Nam / 越南 、ヴィエットナム、英語: Vietnam )は、東南アジアのインドシナ半島東部に位置する社会 ...

 7. Jan 26, 2023 · Chúng tôi đưa những tin tức Quan trọng, Trung thực và Truyền thống

 1. People also search for