Yahoo Web Search

 1. About 180,000 search results

 1. UP diksiyonaryong Filipino Publication date 2001 Topics Filipino language -- Dictionaries -- Polyglot, Philippines -- Languages -- Dictionaries Publisher Pasig City : Sentro ng Wikang Filipino : Inilathala at ipinamamahagi ng Anvil Pub. Collection inlibrary; printdisabled; internetarchivebooks Contributor Internet Archive Language Multiple

 2. Jan 1, 2015 · UP Diksiyunaryong Filipino: Sinonismong Walang Hangganan January 2015 Authors: Ramon Guillermo University of the Philippines Rhandley Cajote University of the Philippines Aristeo Logronio...

 3. Dec 1, 2010 · Up Diksyonaryong Filipino Lambert M Surhone, Mariam T Tennoe, Susan F Henssonow VDM Publishing, Dec 1, 2010 - 80 pages High Quality Content by WIKIPEDIA articles! The UP Diksyonaryong Filipino...

  • 6131365814, 9786131365812
  • Up Diksyonaryong Filipino
  • VDM Publishing, 2010
 4. UP Diksiyonaryong Filipino 🔍 Sentro ng Wikang Filipino–Diliman, Anvil Publishing, 2001 “(TAGALOG) Produkto ang diksiyonaryong ito ng mahigit limang taong pananaliksik ng mga dalubhasa sawika na sumuyod sa halos lahat ng mahahalagang saggunian na matatagpuan sa Filipinas.

 5. The UP Diksiyonaryong Filipino ( UPDF; "UP Filipino Dictionary") is a series of monolingual Filipino dictionaries.

  • Virgilio S. Almario, Sentro ng Wikang Filipino
  • 961 (1st ed.)
  • 2001
  • 2001 (1st ed.), 2010 (2nd ed.)
 6. Dec 8, 2022 · UP diksiyonaryong Filipino by Virgilio S. Almario ★★★★ 4.00 · 6 Ratings 69 Want to read 6 Currently reading 6 Have read Filipino languages dictionary. Publish Date 2001 Publisher Sentro ng Wikang Filipino, Inilathala at ipinamamahagi ng Anvil Pub. Language Multiple languages Pages 961 Previews available in: Multiple languages Subjects

 7. Naglilinaw ang UP Diksiyonaryong Filipino hinggil sa mga salitang ginagamit sa iba't ibang wika sa Filipinas, bukod sa pagsasaad ng mga tumpak na ispeling at estilo ng pagsulat. UP DIKSIYONARYONG FILIPINO• Binubuo ng mahigit 100,000 lahok na salita na lumalagom sa iba't ibang wika sa Filipinas at sa mga modernong wika sa daigdig.

 1. People also search for