Yahoo Web Search

 1. About 117,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › TurkeyTurkey - Wikipedia

  Turkey is a regional power and a newly industrialized country, with a geopolitically strategic location. Its economy, which is classified among the emerging and growth-leading economies, is the twentieth-largest in the world by nominal GDP, and the eleventh-largest by PPP.

 2. Virgil Mihaiu (born June 28, 1951 in Cluj, Romania) is a Romanian writer, jazz critic, diplomat, jazz aesthetics professor, polyglot, and performer. He was co-founder and the first director of the Romanian Cultural Institute in Lisbon, and served as minister-counselor at the Romanian embassy in Portugal.

  • writer, jazz critic, diplomat, jazz aesthetics professor, polyglot, cultural promoter, performer
  • Romanian
 3. 2. měrca 2018, 21:56 (CET) Galicia 15 - 15 Challenge. Wikipedia:Galicia 15 - 15 Challenge is a public writing competition which will improve improve and translate this list of 15 really important articles into as many languages as possible. Everybody can help in any language to collaborate on writing and/or translating articles related to Galicia.

 4. en.wikipedia.org › wiki › Thea_DjordjadzeTea Jorjadze - Wikipedia

  Tea Jorjadze Thea Djordjadze (Georgian: თეა ჯორჯაძე; born 1971 in Tbilisi, Georgia) is a contemporary artist based in Berlin, Germany.She is best known for sculpture and installation art, but also works in a variety of other media (drawing, painting, printing, performance, video, music).

 5. Menurut Fatimayin ( 2018 ) Politik merupakan sebuah sistem yang memproduksi, mendistribusikan, memproses, menyimpan dan bertukar informasi standar yang dapat mempengaruhi realisasi otoritas ...

  • Biografi
  • Kejserlig Symbolism
  • Kirkholt Center
  • Resandebakgrund
  • Minoritetspolitik och Ideellt arbete
  • Bibliografi

  Richard Magito Brun var son till tivoliresanden och försäljaren Ivan Anton Konstantin Brun och sexualpedagogen Grete Linnéa Jacobsson.[3] Han växte upp i stadsdelen Årsta i Stockholm och fadern uppmuntrade tidigt sonens intresse för kultur och konst.[4] Efter avslutat gymnasium fortsatte Brun sina studier i Lund. Först utbildning i arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola 1970-1974 och därefter konstvetenskap vid Lunds universitet. Filosofie kandidatexamen i konsthistoria och antikens kultur avlades 1981 och filosofie licentiatexamen 1992.[5] Hans licentiatavhandling Romarnas symboliska geometri behandlade konstens placering i stadsrummet under kejsartidens Rom.[6][7] Förutom den omfattande utbildningen i Lund har Brun även bedrivit studier och forskning i bland annat Istanbul och Italien.[7] Redan under utbildningstiden vid Lunds Tekniska högskola deltog Richard Magito Brun tillsammans med studiekamraten Thomas Hellquist i en arkitekttävling och lämnade in det vinnande förslaget Hagi...

  Med utgångspunkt i sitt stora intresse för speciellt antik och bysantinsk historia genomförde Richard Magito Brun tämligen omfattande studier av stadsbilden i Konstantinopel, under perioden från Theodosius I till den latinska erövringen, och bedrev forskning utifrån teorin att flertalet viktiga kejserliga monument var organiserade enligt ett geometriskt mönster likt ett nät som täckte in hela staden. Brun hävdade att trots att verken stod till synes slumpmässigt utställda fanns det ett system av 60-gradiga trianglar i stadsuppbyggnaden. Den tyske professorn och kännaren av bysantinsk historia Albrecht Berger har i sin hypotetiska konstruktion av Konstantinopels medeltida gatunät sökt verifiera existensen av just detta system.[7][11] Richard Magito Brun menade att de kejserliga byggnaderna och monumenten utgjorde komponenter som mycket väl kunde variera i form, material, storlek, stil och funktion, men den geometriska relationen elementen emellan var alltid konstant. Den romerska, se...

  I början av 1990-talet initierade, startade och drev Richard Magito Brun ett konst- och kulturcenter på norra Jylland. Det rörde sig om ett idealistiskt och stort tänkt samnordiskt konstnärsprojekt. Med hjälp av privata finansiärer förvärvades 1990 Mylunds gamla skola, en 800 kvadratmeter stor skolbyggnad i Brønderslev. De stora undervisningssalarna kunde med enkla medel göras om till ateljéer, utställningslokaler och boende. Kirkholt Center, som blev skolans nya namn, skulle vara en stimulerande samlingspunkt, en slags oas, för nordiska konstnärer. En vistelseort med möjlighet att i lugn och ro ägna sig åt konstnärligt arbete och samtidigt hämta ny inspiration i omgivningarna. Centret var perfekt placerat på norra Jylland, ett aktivt konstområde med ett rikt museiliv och närhet till Skagen. Centret skulle erbjuda konstnärerna både möjlighet att arbeta och en chans att visa upp sina alster. Hit välkomnades såväl de äldre etablerade som de unga oprövade, vilka kanske för första gånge...

  Under studietiden i Lund hade Richard Magito Brun börjat fundera över sin släkts historia och vad ursprunget hade för betydelse för hans eget liv. Resandehärkomsten nämndes aldrig under uppväxten och inte heller att det hade talats romani i faderns familj.[19] Brun upplevde redan som barn ett slags utanförskap som följde honom hela livet och som gjorde att han medvetet ofta ställde sig vid sidan om det etablerade samhället.[10] Redan under 1970-talet började Richard Magito Brun söka upplysningar i olika kyrkböcker. Det släkthistoriska engagemanget intensifierades under 1980-talet och han bestämde sig för att spåra upp så mycket som möjligt. Faderns släkt hade rest med cirkus och tivoli och varit akrobater och lindansare i generationer. Intresset kretsade främst kring artistklanerna Eisfeldt och Magito, till vilka båda Brun räknade släktskap. Familjen Eisfeldt, vilken härstammade från Thüringen i dagens Tyskland, kom till Sverige på 1830-talet. Släkten Magito, med ursprung i Nederlän...

  Richard Magito Brun beskrev sig själv som hemmahörande i två befolkningsgrupper vilka varit och är utsatta för strukturell diskriminering, resandefolket och hbtq.[27] Han hade ett radikalt och intersektionellt perspektiv på samhällsordningen, och stor erfarenhet av att arbeta med frågor rörande mänskliga rättigheter.[28] Brun var intensivt engagerad i Kulturgruppen för resandefolket, från dess bildande 2010 och fram till sin död. Han var med om att bygga upp föreningen från grunden och var styrelsens sekreterare. Kulturgruppen har enligt stadgarna som syfte att verka för att resandefolkets kultur befrämjas, utvecklas, tillgängliggörs och utforskas. Föreningen vill också arbeta för att offentliga resurser ställs till förfogande för att detta mål ska uppnås.[29] I mars 2012 invigde Bohusläns museum i Uddevalla Sveriges första permanenta utställning om resandefolket. En projektgrupp bestående av personal från museet och Kulturgruppen för resandefolket, där Richard Magito Brun var en av...

  1978 Uttrycksmedel i tjugotalets svenska arkitektur: studier i struktur och innebörd, Lund (tillsammans med Thomas Hellquist). http://libris.kb.se/bib/394654
  1986 Svenskt sekelskifte och den nya klassicismen i arkitekturen, Taidehistoriallisia tutkimuksia Finland. http://libris.kb.se/bib/10459419
  1987 En cirkel och en triangel i Rom, Tidskriften Arkitektur. http://libris.kb.se/bib/2830530
  1988 Tändstickspalatset och Ivar Tengboms symbolspråk, Tidskiften Arkitektur. http://libris.kb.se/bib/2844691
 6. Politik synonyms, Politik pronunciation, Politik translation, English dictionary definition of Politik. n. A usually expansionist national policy having as its sole principle advancement of the national interest. re·al′po′li·tik′er n.

 1. People also search for