Yahoo Web Search

  1. About 480 search results
  1. Vladislav II (died c. August 22, 1456) was a ruler of the principality of Wallachia, from 1447 to 1448, and again from 1448 to 1456. Vladislav assassinated Vlad II Dracul, ruler of Wallachia, and was subsequently placed on the throne by John Hunyadi. On July 22, 1456, Dracul's son, Vlad III Dracula killed Vladislav in hand-to-hand combat ...

  2. Media in category "Coats of arms of Vladislav II of Wallachia" This category contains only the following file. Coa Romania Family Vladislav II.svg 260 × 300; 6 KB

  3. The most accepted view is that Vladislav assassinated Vlad II Dracul, ruler of Wallachia, and was subsequently placed on the throne by John Hunyadi, on the other, Vladislav II was helped by the Ottomans to replace Dan III which was assigned by the Hungarians.

  4. Vladislav II (qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1456) là một voivode của công quốc của Wallachia , 1447-1448, và một lần nữa từ 1448 đến 1456. Cách Vladislav II lên ngôi là gây tranh cãi. Quan điểm được chấp nhận nhiều nhất là Vladislav đã ám sát Vlad II Dracul , người cai trị Wallachia, và sau đó được John Hunyadi đặt lên ngai ...

  5. Apr 02, 2022 · Vladislav II (rum. Vladislav II; mất ngày 22 tháng 8 năm 1456) - người cai trị Wallachia (1447-1448, 1448-1456) từ triều đại Basarab-Daneshti, con trai hoặc cháu trai của người cai trị Wallachia Dan II. Tiểu sử

  6. EN English dictionary: Vladislav I of Wallachia. Vladislav I of Wallachia has 3 translations in 3 languages. ... Vladislav I of Wallachia; Vladislav II of Wallachia;

  7. Infobox Monarch name =Vladislav I ( Vlaicu Vodă ) title =Voivode of Wallachia caption = reign =November 1364 – 1377 coronation = othertitles = full name = native ...

  1. People also search for