Yahoo Web Search

  1. About 40 search results

  1. Bahasa Melayu ini menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia mengikut Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, menyebut bahawa: "Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu". Piawai bahasa ini juga digunakan di negara Singapura dan Brunei , dan merupakan status rasmi dalam negara-negara tersebut.

  2. Berikut adalah senarai kolej-kolej swasta yang beroperasi di Malaysia dan disahkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kolej-kolej yang tersenarai disini adalah kolej-kolej yang menawarkan pengajian dalam peringkat sijil, pra-diploma, diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, ijazah kedoktoran, kursus professional atau diploma lanjutan yang telah ataupun akan mendapat akreditasi ...

  3. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu , Sabah , Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia .

  4. Konfrontasi Indonesia–Malaysia atau Konfrontasi Borneo (juga dikenal dengan Bahasa Indonesia / Melayu, Konfrontasi) adalah konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

  5. Bahasa Cina atau Bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Dari tahun 1995 hingga 2000, pengagihan Rancangan Malaysia Ketujuh membahagikan 96.5% kepada Sekolah Kebangsaan yang hanya mempunyai 75% daripada pelajar sekolah rendah.

  6. a nombor lima digit. Dua digit pertama poskod menyatakan negeri atau wilayah persekutuan (contohnya, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor).. Yang disenaraikan di bawah merupakan 2 digit pertama kod yang ditetapkan kepada setiap negeri dan wilayah pentadbiran khas.

  7. Bendera rasmi bagi ketiga-tiga Wilayah Persekutuan di Malaysia telah diperakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia pada 20 Ogos 2006. Bendera ini digunakan dan dikibarkan di banyak majlis rasmi yang diadakan di Wilayah Persekutuan misalnya ketiga hari sukan negara, pembarisan kontinjen dan Hari Wilayah Persekutuan .

  1. People also search for