Yahoo Web Search

  1. About 1,100,000 search results

  1. The Malay Wikipedia ( Malay: Wikipedia Bahasa Melayu, Jawi alphabet: ويکيڤيديا بهاس ملايو, abbreviation: mswiki) is the Malay edition of Wikipedia. It uses the Malay alphabet only and not the Jawi alphabet (with the exception of some cases). This edition was started on 26 October 2002.

  2. Malay ( / məˈleɪ /; [9] Malay: Bahasa Melayu, Jawi: بهاس ملايو) is an Austronesian language that is an official language of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore, and that is also spoken in East Timor and parts of Thailand.

  3. People also ask

  4. Malaysian Malay ( Malay: Bahasa Melayu Malaysia ), also known as Standard Malay ( Bahasa Melayu standard ), Bahasa Malaysia ( lit.

  5. Kemudian, muncul pula laman Bahasa Melayu pada 30 Mei 2003, [5] muncul pada 5 Julai 2003 [6] dan laman Wikipedia pada 3 Jun 2003. [7] Semua laman di atas merupakan perintis kepada kemunculan laman-laman rencana baru yang lain. Sehingga , Wikipedia versi bahasa Melayu ini telah mencapai 368,588 rencana. Laman Utama Wikipedia Bahasa Melayu yang ...

  6. Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Selamat Datang ke Wikipedia Bahasa Melayu. Wikipedia merupakan ensiklopedia bebas yang ditulis secara kerjasama oleh para pengunjungnya. Laman ini merupakan sebuah Wiki, yang bermaksud sesiapa sahaja termasuk anda boleh mengubah atau menyunting setiap rencana yang ada dengan menekan pautan sunting yang ...

  7. Bahasa Melayu Malaysia (juga Bahasa Melayu Standard, Bahasa Melayu Baku, atau Bahasa Melayu Piawai) atau ringkasnya disebut Bahasa Melayu sahaja ialah versi bahasa Melayu yang dikawalselia pemiawaiannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan diguna pakai sebagai bahasa kebangsaan serta rasmi di Malaysia seperti yang termaktub dalam Perkara 1...

  1. People also search for