Yahoo Web Search

  1. About 6 search results
  1. en.wikipedia.org › wiki › VisayansVisayans - Wikipedia

    Visayans (Visayan: Mga Bisaya, local pronunciation: ) or Visayan people, are a Philippine ethnolinguistic group native to the whole Visayas, the southernmost islands of Luzon and many parts of Mindanao. They are the largest ethnic group in the geographical division of the country when taken as a single group, numbering some 33.5 million.

  2. Ang mga wikang Bisaya, ayon sa larangan ng dalubwikaan, ay kasapi g pamilyang Gitnang Pilipino ng mga wika kung saan kabilang din ang Tagalog at Bikol.Karamihan sa mga wikang Bisaya ay sinasalita sa Kabisayaan ngunit sinasalita rin sila sa Bikol (partikular sa Sorsogon at Masbate), sa mga pulo sa timog ng Luzon tulad ng mga iyong mga bumubuo ng Romblon, sa hilaga at kanlurang mga bahagi ng ...

  3. en.wikipedia.org › wiki › WakwakWakwak - Wikipedia

    The Wakwak is a vampiric, bird-like creature in Philippine mythology.It is said to snatch humans at night as prey, similar to the Manananggal and the Ekek in rural areas of the Philippines.

  1. People also search for