Yahoo Web Search

  1. About 30 search results

  1. en.wikipedia.org › wiki › PLPL/SQL - Wikipedia

    PL/SQL is basically a procedural language, which provides the functionality of decision making, iteration and many more features like other procedural programming languages. A PL/SQL program unit is one of the following: PL/SQL anonymous block, procedure, function, package specification, package body, trigger, type specification, type body ...

  2. en.wikipedia.org › wiki › PL-21PL-21 - Wikipedia

    The PL-21 or PL-XX is an active radar-guided long range beyond-visual-range air-to-air missile developed by the People's Republic of China. It is considered comparable to the American AIM-260 JATM , DARPA's Triple Threat Terminator (T3), and the Russian R-37 (missile) .

  3. Akurat – polski zespół muzyczny założony w 1994 roku w Bielsku-Białej.. Graną przez zespół muzykę trudno zaliczyć do jednego, konkretnego nurtu muzycznego. Zawiera ona w sobie elementy rocka, ska, reggae, punk rocka, pop oraz fun

  4. Aukcja internetowa – rodzaj aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem serwisu aukcyjnego (witryny aukcyjnej). Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar.

  1. People also search for