Yahoo Web Search

 1. About 1,040,000 search results

 1. Wikipedia's multilingual support templates may also be used. See why. (January 2022) Albanian ( endonym: shqip [ʃcip] or gjuha shqipe [ˈɟuha ˈʃcipɛ]) is an Indo-European language spoken by the Albanians in the Balkans and by the Albanian diaspora, which is generally concentrated in the Americas, Europe and Oceania.

  Albanian language - Wikipedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_language
 2. Wikipedia's multilingual support templates may also be used. See why. (January 2022) Albanian ( endonym: shqip [ʃcip] or gjuha shqipe [ˈɟuha ˈʃcipɛ]) is an Indo-European language spoken by the Albanians in the Balkans and by the Albanian diaspora, which is generally concentrated in the Americas, Europe and Oceania.

 3. sq.wikipedia.org › wiki › AlbaniaAlbania - Wikipedia

  Albania. Albania është një vendemërtim i huaj, ai është sinonim i fjalës ( shih: Albanët ). Emërtimi, që sot nënkupton Shqipërin ë, e ka prejardhjen nga një fis ilir, i cili sipas gjeografit aleksandrin Ptolemeu rreth shekullit të 2-të pas Krishtit jetonte midis Durrësit dhe Matit. Sipas studimeve albanologjike rezulton se prej ...

 4. sq.wikipedia.org › wiki › ShqipëriaShqipëria - Wikipedia

  • Gjeografia
  • Historia
  • Popullsia
  • Feja
  • Politika
  • Ekonomia
  • Transporti
  • Forcat E Armatosura
  • Kultura
  • Lidhje të Jashtme

  Vendndodhja gjeografike

  Shqipëria kufizohet nga Mali i Zi në veriperëndim, Kosova në veri, nga Maqedonia e Veriut në lindje dhe Greqia në jug. Në kufirin natyror perëndimor Shqipëria ka dalje të hapur në Detin Adriatik dhe në jugperëndim në Detin Jon. Gjatësiae vijës kufitare të Republikës së Shqipërisë është 1094 km, nga të cilat 657 km vijë kufitare tokësore, 316 km vijë bregdetare, 48 km vijë ndarëse përmes lumenjve dhe 73 km përmes liqeneve. Sipërfaqja e përgjithshme është 28.748 kilometra katrorë. Kryeqyteti i...

  Relievi

  Relievi i Shqipërisë është kryesisht kodrinor-malor. Vargmalet e para alpine u formuan nga mbarimi i jurasikut, ndërsa gjatë erës kenozoike u shpejtua procesi malformues në tërësinë e Albanideve, që tani përbëjnë tokën e nëntokën e Shqipërisë. Lartësia mesatare e relievit është 708 metra, ose 2 herë më e lartë se mesatarja e Evropës. Lartësitë më të mëdha gjenden në Alpet shqiptare dhe në malet e Lindjes (Korabi 2751 metra mbi nivelin e detit, përben edhe majën më të lartë të Shqipërisë). Fus...

  Klima

  Shqipëria bën pjesë në brezin subtropikal dhe përfshihet në zonën e klimës mesdhetare, me dimër të shkurtër e të butë dhe me verë të nxehtë e shumë të thatë. Klima e Shqipërisë ka ndryshime të mëdha nga një krahinë në tjetrën dhe kontraste të mëdha në temperaturë, reshje, ndriçimin diellor, lagështirën e ajrit, etj. Ndriçimi diellor lëviz nga 2,731 orë në vit në Xarë të Sarandës, 2,722 orë në vit në Vlorë, 2,560 orë në vit në Tiranë, 2,246 orë në Peshkopi dhe 2,046 orë në vit në Kukës. Bien m...

  Historia e Shqipërisënë të vërtetë nuk përfshin vetëm të dhënat historike të hapësirës gjeografike mbi të cilën gjenden territoret shqiptare por edhe hapësirat e tjera të banuara me shqiptarë e që kanë mbetur jashtë kufijve të Shqipërisë së sotme e që në të kaluarën kanë qenë një tërësi.

  Shqipëria ka 2,893,005 banorë. 46% e shqiptarëve jetojnë nëpër fshatra. Mbas kohës së diktaturës ndodhi një ndryshim demografik. Me qindra shqiptarë kanë emigruar (të ligjshëm ose të paligjshëm) në Itali, Greqi, BE edhe në vendet e Amerikës Veriore. Në 2004 shteti shqiptar shpalli një milion emigrantë në më pak se 15 vjet. Pavarësisht se njerëzit k...

  Shqipëria është e njohur për tolerancë fetare. 56,70% e banorëve në Shqipëri janë myslimanë, 10,03% katolikë dhe 6.75% ortodoksë.

  Shqipëria është Republikë Parlamentare në të cilën roli dominues i administrimit të punëve të shtetit i bie kryeministrit. Shqipëria për herë të parë është shpallur Republikë më 12 nëntor 1912. Kuvendi i shpalljes së pavarësisë së Republikës nga Perandoria Osmaneështë mbajtur në Vlorë dhe në histori ky kuvend është i njohur si Asambleja e Republikë...

  Përpara vitit 1991, Partia e Punës atëherë në pushtet e drejtonte ekonominë e vendit me anë të një serie planesh pesë-vjeçare. Të gjitha degët prodhuese kontrolloheshin nga shteti, bujqësia ishte kolektivizuar plotësisht dhe industria ishte pronë e shtetit, ndërsa sipërmarrjet private ishin të ndaluara rreptësisht. Përveç kësaj Kushtetuta e Republi...

  Aeroporti

  Aeroporti Nënë Tereza në Rinas është aeroporti i vetëm ndërkombëtar i Shqipërisë për fluturime civile. Ai ndodhet rreth 20 km nga kryeqyteti Tirana. Nga Rinasi ka fluturime direkte me mjaft destinacione të botës. Nga Rinasi fluturojnë disa avionë të shoqërive të fluturimit drejt destinacioneve të Evropës, dhe prej pikave të transitit për në disa qytete të tjera joevropiane. Gjate periudhës se sistemit komunist ne Shqipëri ka pasur edhe aeroporte te tjera te cilat ishin te karakterit aeroporte...

  Më 9 korrik 1945 ajo mori emrin Ushtria Kombëtare dhe numri i saj u reduktua në 40 000, në dhjetor në 35 000 ndërsa në 1948 ky numër ra në 27 000 ushtarakë aktiv. Në të njëjtën kohë ajo filloi transformimin në një ushtri të rregullt të kohës së paqes. Struktura organizative esaj përbëhej nga Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, FT, FD, FA,...

  Kultura e Shipërisë është e pasur në shumë drejtime të arit si kinematogafi, teatër, art figurativ etj. Pas Luftës së II-të Botërore nën udhëheqjen e sistemn Komunist të Shqipërisë është futur në shoqërin9 shqiptare edhe shpërndarja e mirënjohjeve për veprimtari të ndryshme të personava me profesione artistike. Ndër mirënjohjet më të njohura janë A...

 5. Albanian language - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia Albanian language 0:19 Counting from one to 10 in Albanian The Albanian language ( Shqip) is an Indo-European language. It is spoken mostly in Albania (3,500,000), Kosovo and (500,000) Republic of North Macedonia . Dialects [ change | change source]

  • 7.6 million (2011)
  • Indo-European, Albanian
 6. Albanian alphabet. The Albanian alphabet ( Albanian: alfabeti shqip) is a variant of the Latin alphabet used to write the Albanian language. It consists of 36 letters: [1] Note: The vowels are shown in bold. The letters are named simply by their sounds, followed by ë for consonants (e.g. fë).

 7. Bahasa yang resmi adalah bahasa Albania, dan sekitar 98.7% penduduknya berbahasa Albania. Bahasa Albania dibagi menjadi dua dialek: Gheg yang dipakai di daerah utara (serta negara-negara tetangga seperti Montenegro, Serbia, dan Kosovo), dan Tosk yang dipakai di daerah selatan. Kedua dialek dipisahkan oleh sungai Shkumbin di tengah Albania.

 1. People also search for