Yahoo Web Search

 1. About 1,570,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › ShqipëriaAlbania - Wikipedia

  Albania has an area of 28,748 km 2 (11,100 sq mi) and is located on the Balkan Peninsula in South and Southeast Europe. Its shoreline faces the Adriatic Sea to the northwest and the Ionian Sea to the southwest along the Mediterranean Sea. Albania lies between latitudes 42° and 39° N, and longitudes 21° and 19° E.

 2. sq.wikipedia.org › wiki › AlbaniaAlbania - Wikipedia

  Albania është një vendemërtim i huaj, ai është sinonim i fjalës (shih: Albanët).Emërtimi, që sot nënkupton Shqipërinë, e ka prejardhjen nga një fis ilir, i cili sipas gjeografit aleksandrin Ptolemeu rreth shekullit të 2-të pas Krishtit jetonte midis Durrësit dhe Matit.

 3. The Albanian language is the official language of Albania and Kosovo and co-official in North Macedonia. Albanian is a recognised minority language in Croatia, Italy, Montenegro, Romania and in Serbia. Albanian is also spoken by a minority in Greece, specifically in the Thesprotia and Preveza regional units and in a few villages in Ioannina and ...

 4. Albania në Kaukaz pas pushtimit nga Armenia në vitin 387. Albania ( latinisht Albānia , greqisht Ἀλβανία Albanía , në armenisht : Աղուանք, zakonisht thirret Albania Kaukaziane për tu dalluar nga Shqipëria që në shumicën e gjuhëve botërore njihet si Albania.

 5. People also ask

  Who is the governing body of football in Albania?

  Who are the native speakers of the Albanian language?

  Where is the capital of the Republic of Albania?

  Where did the first records of Albanian come from?

  • History
  • Armed Forces
  • Geography
  • Flora and Fauna

  Albania was the southern part of Illyria during the Roman Empire. In the Middle Ages the Albanians were ruled by many foreign countries, including the Byzantine and Venetian Empires and during the 16th century resistance to the Ottoman Empire's rule was led by the Albanian national hero Skanderberg but his real name was Gjergj Kastrioti. After four centuries of Turkish domination, finally in the 20th century an independent Albania was created. In 1939 Albania was conquered by fascist Italy and was part of the Kingdom of Italy until 1943. After World War II Albania became independent again, under communist rule. It was ruled by Enver Hoxha, who died in 1985. Ramiz Alia took over and also later became President when, in 1992, Albania returned to democracy, and it now has friendly relations with the European Union, which it has applied to join.

  The Albanian Armed Forces were first formed after independence in 1912. Albania reduced the number of active troops from 65,000 in 1988 to 14,500 in 2009.The military now is mostly a small fleet of aircraft and sea vessels.

  Albania has a total area of 28,748 square kilometers. Albania's coastline length is 476 km (296 mi).:240 It goes along the Adriatic and Ionian Seas. On the coast there are mild, wet winters and warm, sunny, and rather dry summers. 70% of the country is mountains. The highest mountain is Korab. Albania is bordered by Greece, the Republic of North Macedonia, Montenegro and Kosovo. A short stretch of sea separates Albania from the far southeast of Italy.

  Although a small country, Albania has a lot of variety in plants and animals. The total number of plants is over 3250 species. There are over 350 bird species, 330 freshwater and marine fish and 80 mammal species. The Golden Eagleis the national symbol of Albania.

  • 95% Albanians, 3-6% Greeks, 2% others
  • Albanian¹
 6. sq.wikipedia.org › wiki › ShqipëriaShqipëria - Wikipedia

  • Gjeografia
  • Historia
  • Popullsia
  • Feja
  • Politika
  • Ekonomia
  • Transporti
  • Forcat E Armatosura
  • Kultura
  • Lidhje të Jashtme

  Vendndodhja gjeografike

  Shqipëria kufizohet nga Mali i Zi në veriperëndim, Kosova në veri, nga Maqedonia e Veriut në lindje dhe Greqia në jug. Në kufirin natyror perëndimor Shqipëria ka dalje të hapur në Detin Adriatik dhe në jugperëndim në Detin Jon. Gjatësiae vijës kufitare të Republikës së Shqipërisë është 1094 km, nga të cilat 657 km vijë kufitare tokësore, 316 km vijë bregdetare, 48 km vijë ndarëse përmes lumenjve dhe 73 km përmes liqeneve. Sipërfaqja e përgjithshme është 28.748 kilometra katrorë. Kryeqyteti i...

  Relievi

  Relievi i Shqipërisë është kryesisht kodrinor-malor. Vargmalet e para alpine u formuan nga mbarimi i jurasikut, ndërsa gjatë erës kenozoike u shpejtua procesi malformues në tërësinë e Albanideve, që tani përbëjnë tokën e nëntokën e Shqipërisë. Lartësia mesatare e relievit është 708 metra, ose 2 herë më e lartë se mesatarja e Evropës. Lartësitë më të mëdha gjenden në Alpet shqiptare dhe në malet e Lindjes (Korabi 2751 metra mbi nivelin e detit, përben edhe majën më të lartë të Shqipërisë). Fus...

  Klima

  Shqipëria bën pjesë në brezin subtropikal dhe përfshihet në zonën e klimës mesdhetare, me dimër të shkurtër e të butë dhe me verë të nxehtë e shumë të thatë. Klima e Shqipërisë ka ndryshime të mëdha nga një krahinë në tjetrën dhe kontraste të mëdha në temperaturë, reshje, ndriçimin diellor, lagështirën e ajrit, etj. Ndriçimi diellor lëviz nga 2,731 orë në vit në Xarë të Sarandës, 2,722 orë në vit në Vlorë, 2,560 orë në vit në Tiranë, 2,246 orë në Peshkopi dhe 2,046 orë në vit në Kukës. Bien m...

  Historia e Shqipërisënë të vërtetë nuk përfshin vetëm të dhënat historike të hapësirës gjeografike mbi të cilën gjenden territoret shqiptare por edhe hapësirat e tjera të banuara me shqiptarë e që kanë mbetur jashtë kufijve të Shqipërisë së sotme e që në të kaluarën kanë qenë një tërësi.

  Shqipëria ka 2,893,005 banorë. 46% e shqiptarëve jetojnë nëpër fshatra. Mbas kohës së diktaturës ndodhi një ndryshim demografik. Me qindra shqiptarë kanë emigruar (të ligjshëm ose të paligjshëm) në Itali, Greqi, BE edhe në vendet e Amerikës Veriore. Në 2004 shteti shqiptar shpalli një milion emigrantë në më pak se 15 vjet. Pavarësisht se njerëzit kanë emigruar, rritja e popullsisë në qytete si Tirana dhe Durrësi nuk u ndalua. Tirana, në vitin 1990 kishte 250,000 banorë edhe 20 vjet me vonë ka më shumë se 600,000 banorë, kjo është një rritje prej 140%. Në atë kohë njerëzit kanë lënë vendin dhe kanë shkuar nëpër vende të huaja ose njerëzit kanë lënë fshatin dhe kanë shkuar nëpër qytete. Kështu shumë fshatra në jug janë sot të lëna pas dore. Shqipëria ka disa pakica etnike-gjuhësore. Midis tyre janë pakica ortodoksët greqishtfolëse, vllehët (10,000), sllavët (3,000 serbë, boshnjakë, goranë dhe maqedonas, romë 9,000). Rreth 25,000 ortodoksët greqishtfolëse kanë banimet në zonat rurale n...

  Shqipëria është e njohur për tolerancë fetare. 56,70% e banorëve në Shqipëri janë myslimanë, 10,03% katolikë dhe 6.75% ortodoksë.

  Shqipëria është Republikë Parlamentare në të cilën roli dominues i administrimit të punëve të shtetit i bie kryeministrit. Shqipëria për herë të parë është shpallur Republikë më 12 nëntor 1912. Kuvendi i shpalljes së pavarësisë së Republikës nga Perandoria Osmaneështë mbajtur në Vlorë dhe në histori ky kuvend është i njohur si Asambleja e Republikës së Shqipërisë. Kushtetuta e Shqipërisëu adoptua më 28 nëntor 1998 përmes referendumit mbarëpopullor. Kjo kushtetutë përkufizon Shqipërinë si republikë parlamentare, shtet unitar e të pandashëm, si dhe me qeverisje të bazuar "në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike". Sipas kushtetutës, organi ligjvënës përbëhet nga një dhomë – Kuvendi – dhe ka 140 anëtarë, të cilët zgjedhin kreun e shtetit, Presidentin e Republikës, si dhe Këshillin e Ministrave e ngarkuar me pushtetin ekzekutiv. Presidenti i Shqipërisëapo Institucioni kushtetues i Presidentit të Republikës sipas Kushtetutës së Shqipërisë është kryetari...

  Përpara vitit 1991, Partia Komuniste atëherë në pushtet e drejtonte ekonominë e vendit me anë të një serie planesh pesë-vjeçare. Të gjitha degët prodhuese kontrolloheshin nga shteti, bujqësia ishte kolektivizuar plotësisht dhe industria ishte pronë e shtetit, ndërsa sipërmarrjet private ishin të ndaluara rreptësisht. Përveç kësaj Kushtetuta e Republikës Socialiste të Shqipërisë e ndalonte qeverinë të kërkonte ndihma nga jashtë, të pranonte borxhe apo të lejonte investime të huaja në vend. Dështimi i kësaj ekonomie të kontrolluar e shtyu qeverinë paskomuniste të decentralizojë procesin e vendimmarrjes ekonomike. Ndalimi i tregtisë private është shfuqizuar qysh nga fillimi i viteve 90-të, qeveria ka kohë që pranon borxhe dhe kredi të huaja, dhe përpiqet të krijojë vende të reja pune, me anë të bashkëpunimeve me partnerët nga jashtë. Këto masa kanë për qëllim rritjen e industrisë së lehtë, prodhimet ushqimore dhe bujqësore, si dhe ekonominë në tërësi. Progresi i viteve të fundit është...

  Aeroporti

  Aeroporti Nënë Tereza në Rinas është aeroporti i vetëm ndërkombëtar i Shqipërisë për fluturime civile. Ai ndodhet rreth 20 km nga kryeqyteti Tirana. Nga Rinasi ka fluturime direkte me mjaft destinacione të botës. Nga Rinasi fluturojnë disa avionë të shoqërive të fluturimit drejt destinacioneve të Evropës, dhe prej pikave të transitit për në disa qytete të tjera joevropiane. Gjate periudhës se sistemit komunist ne Shqipëri ka pasur edhe aeroporte te tjera te cilat ishin te karakterit aeroporte...

  Më 9 korrik 1945 ajo mori emrin Ushtria Kombëtare dhe numri i saj u reduktua në 40 000, në dhjetor në 35 000 ndërsa në 1948 ky numër ra në 27 000 ushtarakë aktiv. Në të njëjtën kohë ajo filloi transformimin në një ushtri të rregullt të kohës së paqes. Struktura organizative esaj përbëhej nga Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, FT, FD, FA, FR dhe ato Territoriale. Në vitin 1951 Ushtria krijoi për herë të parë aviacionin ushtarak, në vitin 1953 armën e Kimisë, shërbimin e Komunikimit, Zbulimin etj. FD, tanket, artileria, transporti, logjistika dhe disa shërbime të tjera u riorganizuan. Shqipëria ishte anëtare e Traktatit te Varshavës nga vitet 1950 deri 1968. Ushtria shqiptare u pajis me armatim dhe teknikë nga Bashkimi Sovjetik. Kjo periudhë shënoi fillimet e stërvitjeve të mëdha, sië ishte ajo e vitit 1950. Në vitin 1966 sipas udhëzimeve të PPSH me qëllimin e bërjes së ushtrisë më pak të kushtueshme dhe të lidhur me popullin për mos lejimin e krijimit të ëKastës Ushtarakeë...

  Kultura e Shipërisë është e pasur në shumë drejtime të arit si kinematogafi, teatër, art figurativ etj. Pas Luftës së II-të Botërore nën udhëheqjen e sistemn Komunist të Shqipërisë është futur në shoqërin9 shqiptare edhe shpërndarja e mirënjohjeve për veprimtari të ndryshme të personava me profesione artistike. Ndër mirënjohjet më të njohura janë Artist i popullit dhe Artist i Merituar. Me ndërrimin e sistemit të qeverisjes, në Shqipëri shpërndarjen e mirënjohjeve e bën Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Mirënjohjet që presidenti i bën shqiptarve dhe shtetasve të tjerë janë shenjë e mirënjohjes për kontributin e individëve për sfera të ndryshme të kulturës shqiptare.

 1. People also search for