Yahoo Web Search

  1. About 36 search results

  1. Although Diffie–Hellman key agreement itself is a non-authenticated key-agreement protocol, it provides the basis for a variety of authenticated protocols, and is used to provide forward secrecy in Transport Layer Security's ephemeral modes (referred to as EDH or DHE depending on the cipher suite).

  2. Ka një kryetar Qarku me seli tek Ndërtesa e Prefekturës dhe këshilltarët e zgjedhur nga zonat përkatëse. Qendra e Qarkut të Shkodrës ndodhet në qytetin e Shkodrës. ISO 3166-2-Code është AL-10. Qarku i Shkodrës kufizohet në veri me Malin e Zi, në lindje me Qarkun e Kukësit, në jug me Qarkun e Lezhës dhe në perëndim me Detin ...

  3. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e themeluar më 1972, është institucioni më i rëndësishëm shkencor në Republikën e Shqipërisë.Ajo përfshin shkencëtarë nga më të shquarit, akademikë, të cilët zhvillojnë veprimtari shkencore në institute dhe qendra kërkimore, si dhe organizma të tjerë shkencorë brenda dhe jashtë vendit.

  4. Kalaja e Malit Dhe Kalaja në Majen e Shën Marise është një monument i trashëgimisë kulturore në Bixellenje, rrethi i Elbasanit, në qarkun e Elbasanit, Shqipëri. Ky monument është i llojit "", i miratuar me numër " 1886 më 10.06.1973 ".

  5. Organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ) - organizma (bimët, kafshët, mikroorganizmat dhe pjesët e tyre), të krijuara përmes inxhinierisë gjenetike, respektivisht modifikimeve gjenetike, siç përcaktohet ne Direktivën e BE-së 2001/18 . Produktet OMGJ ditët e sotme përbejnë një nga temat me te diskutuara pas gripit te derrit.

  1. People also search for