Yahoo Web Search

  1. About 302,000 search results

  1. Wikipedia là một bách khoa toàn thư. Một bách khoa toàn thư là nơi tổng hợp kiến thức bằng chữ viết. Wikipedia được phân phối tự do , và có bao gồm những yếu tố của các bách khoa toàn thư, niên giám và từ điển địa lý chung và chuyên dụng.

  2. Wikipedia tiếng Việt cũng được xem là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là các chuyên ngành như Web ngữ nghĩa và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nguồn tham khảo

  3. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản ngôn ngữ tiếng Việt của Wikipedia, một dự án bách khoa toàn thư đa ngôn ngữ trực tuyến, được cộng tác xây dựng nội dung bởi hàng triệu tình nguyện viên trên toàn thế giới.

  4. Wikipedia tiếng Việt là một bách khoa toàn thư trực tuyến mở, vận hành dựa trên đóng góp của các tình nguyện viên. Có nghĩa là bất kỳ ai, tất cả mọi người, kể cả bạn cũng có thể tham gia và sửa đổi các bài viết trên Wikipedia.

  5. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikipedia. Website được kích hoạt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2002, lúc đó chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society. Vì dự…

  6. Wikipedia không phải là từ điển, sách tra từ, càng không phải là sách tiếng lóng, thuật ngữ hay cẩm nang du lịch. Thay vào đó, các mục tiêu của dự án này là tạo ra một bách khoa toàn thư .

  7. Wikipedia là một bách khoa toàn thư miễn phí hoạt động theo phong cách quản lý nguồn mở trên mạng Internet và được tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Wikimedia Foundation Inc giám sát và cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu để lưu trữ (host).

  1. People also search for