Yahoo Web Search

 1. About 1,780,000 search results

 1. Khoa học thể thao là một bộ môn nghiên cứu sự hoạt động của cơ thể người khỏe mạnh khi vận động, và tác dụng nâng cao sức khỏe của thể thao và hoạt động thể chất từ phạm vi tế bào cho tới toàn bộ cơ thể. Nghiên cứu khoa học thể thao về cơ bản là tích hợp ...

 2. Apr 25, 2022 · Khoa học – Wikipedia tiếng Việt Kiến Thức admin • 25/04/2022 Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz , Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Khoa học – Wikipedia tiếng Việt , Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Khoa học – Wikipedia tiếng ...

 3. Khoa học (tiếng Anh: science) là hệ thống kiến thức về những định luật, cấu trúc và cách vận hành của thế giới tự nhiên, được đúc kết thông qua việc quan sát, mô tả, đo đạc, thực nghiệm, phát triển lý thuyết bằng các phương pháp khoa học. [1]

 4. May 21, 2022 · Đề tài nghiên cứu khoa học – Wikipedia tiếng Việt Đề tài nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong khoa học hoặc trong thực tiễn.

 5. Tiếng Việt. Hội Khoa học Đất Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động nghiên cứu giảng dạy trong lĩnh vực khoa học đất và vấn đề liên quan tại Việt Nam [1]. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Soil Science Association, viết tắt là VSSA ...

  • VSSA
  • Hợp pháp
 6. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikipedia. Website được kích hoạt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2002, lúc đó chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society. Vì dự án không có đủ người đóng góp, Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang ...

 1. People also search for