Yahoo Web Search

 1. About 2,310,000 search results

 1. 52075003. Wikipedia ( / ˌwɪkɪˈpiːdiə / ( nghe) WIK-i-PEE-dee-ə hoặc / ˌwɪkiˈpiːdiə / ( nghe) WIK-ee-PEE-dee-ə) là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ [4] được sáng lập và duy trì bởi một cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng wiki . Tính đến ...

 2. Tham gia Wikipedia. Wikipedia là dự án bách khoa toàn thư mở, đa ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tham gia đóng góp. Mục tiêu của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư hoàn chỉnh, chính xác và trung lập. Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia ...

 3. Vietnamese (Vietnamese: tiếng Việt, lit. 'Viet language') is an Austroasiatic language originating from Northern Vietnam where it is the national and official language. Vietnamese is spoken natively by over 70 million people, several times as many as the rest of the Austroasiatic family combined. [4]

  • 76 million (2009)
  • Thống Kê
  • Lịch sử
  • Một Số Quy Định
  • Liên Kết Ngoài

  Tính đến thời điểm bạn đang đọc bài này, Wikipedia tiếng Việt có 106 bài viết và 102 tập tin phương tiện. Từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động lại cuối năm 2003 cho đến tháng 2 năm 2005, vài thống kê cho thấy Wikipedia tiếng Việt phát triển tương đối chậm, nhưng từ tháng 3 năm 2005 đến nay, tốc độ phát triển từng bước tăng trưởng mạnh. Đến đầu năm...

  Cùng với sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt, cộng đồng những thành viên đóng góp cho dự án cũng dần được định hình. Trong thời gian đầu (từ cuối năm 2003 đến đầu năm 2005), biết đến và xây dựng cho phiên bản ngôn ngữ này của Wikipedia này đa phần là những người Việt sống ở nước ngoài và một người nước ngoài sống ở Việt Nam (thành viên Joakim Lö...

  Bản mẫu:Bài chi tiết 1. Giống như tại tất cả các phiên bản ngôn ngữ khác của Wikipedia, tại phiên bản tiếng Việt, tất cả mọi người không cần đăng ký làm thành viên vẫn có thể tham gia sửa bài hoặc viết bài mới. 2. Để có thể tham gia biểu quyết tại Wikipedia tiếng Việt, một thành viên cần phải có tài khoản đã được mở và bắt đầu thực hiện các sửa đổi...

 4. Khoa học kỹ thuật - Wikipedia tiếng Việt. Khoa học kỹ thuật là các ngành khoa học liên quan tới việc phát triển kỹ thuật và thiết kế các sản phẩm trong đó có ứng dụng các kiến thức khoa học tự nhiên. Các ngành khoa học kỹ thuật cổ điển bao gồ. Domain: vi.wikipedia.org.

 5. May 21, 2022 · Hay nói cách khác, đề tài nghiên cứu khoa học được đặt ra do yêu cầu của lý luận hoặc thực tiễn và thoả mãn các điều kiện: vấn đề khoa học đang chứa mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết; và có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó. Một đề tài nghiên ...

 1. People also search for