Yahoo Web Search

 1. About 19,300,000 search results

 1. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia. Website lần đầu kích hoạt vào tháng 11 năm 2002 và chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society. [1] Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang Chính ra mắt. [2]

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 2. Wikipedia này, các liên kết giữa ngôn ngữ nằm ở đầu trang, đối diện với tiêu đề bài viết. Đi tới đầu trang. Nội dung chuyển sang thanh bênẩn Đầu 1Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 1.1Nupedia 1.2Khởi tạo và phát triển ban đầu 1.3Các cột mốc 2Tính mở Hiện/ẩn mục Tính mở 2.1Hạn chế sửa đổi 2.2Xét duyệt các thay đổi 2.3Phá hoại

 3. Mục tiêu của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư hoàn chỉnh, chính xác và trung lập. Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia của bạn. Dù là tạo một bài mới, thêm nội dung, sửa lỗi chính tả hay bổ sung hình ảnh minh họa, thì bạn cũng đã góp phần xây dựng để Wikipedia tiếng Việt ngày một phát triển.

 4. Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, biển Đông và vịnh Thái Lan . Lãnh thổ Việt Nam xuất hiện con người sinh sống từ thời đại đồ đá cũ.

 5. Trong giai đoạn diễn ra chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh là nhân vật chủ chốt trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hồ Chí Minh giảm dần hoạt động chính trị vào năm 1965 vì lý do sức khỏe rồi qua đời vào năm 1969.

  • Chức vụ bị bãi bỏ
  • Chức vụ thành lập
  • 19 tháng 2 năm 1951 – 2 tháng 9 năm 1969
  • Việt Nam
 6. "Việt Nam" là tên gọi được vua Gia Long đặt ra vào năm 1804. [4] Đây là một biến thể của "Nam Việt" ( chữ Hán: 南越, cái tên được sử dụng trong thời cổ đại. [4] Vào năm 1839, vua Minh Mạng đã đổi tên thành "Đại Nam". [5] Tiền thân của Việt Nam Cộng hòa là Quốc gia Việt Nam do Pháp [a] thành lập năm 1949, trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương.

 7. Mỹ Tho City, acting the leading role of socioeconomic and politic center of Tiền Giang, is the major junction of education, culture and tourism for nearby provinces. The city is 70 kilometres (43 mi) away from Ho Chi Minh City to the south and 90 kilometres (56 mi) away from Cần Thơ City to the east. [3] Geography edit

 1. People also search for