Yahoo Web Search

 1. About 201,000 search results
 1. Sep 13, 2021 · Valgdagene 12. og 13. september. Søndag 12. september er valglokalene åpne kl. 13-18 og mandag 13. september er de åpne kl. 09-21. Du kan stemme i hvilket valglokale du vil, men du må være folkeregistrert i Oslo for å stemme her. Du trenger ikke ta med valgkort, men husk legitimasjon. Publisert: 12.09.2021.

 2. Sep 15, 2021 · Kontakt Oslo kommune. Finn en ansatt. Skriv til oss - pålogging med ID-porten. Jobb i Oslo kommune. Ledige stillinger. Lønn og arbeidsforhold. Om nettstedet.

  • Smittetall
  • Vaksinetall
  • Rapporter

  Under finner du detaljere tall og smittetrend for hele byen, fordelt på bydeler, alder og kjønn. Løsningen vises best på en større skjerm (PC, Mac eller nettbrett). Smittetall for Oslo og bydelene

  Tallene under oppdateres ukentlig. Vaksinestatus per 3. september 2021: 86 % av befolkningen over 16 år i Oslo har fått én eller to doser vaksine.

  Rapportene under inneholder statistikk og analyse: 1. Rapport 31. august 2021 (PDF 0,9MB): Les mer om smitte, testing og vaksinering. 2. Mobilitet i Oslo for uke 24 2021 (PDF 2MB): Se hvordan smittespredningen utvikler seg, basert på tilgjengelig mobilitetsdata. Se alle rapporter om korona.

 3. Sep 06, 2021 · Peter.tjolsen@bga.oslo.kommune.no Smitteverntelefon for helsepersonell For overføring av nærkontakter fra andre bydeler og kommuner. Åpningstid mandag til fredag: 8:00-22:00. lørdag og søndag: 12:00-20:00.

  • Kort Om Kompensasjonsordningen
  • Kriterier For Å Søke
  • Hvem Kan Ikke Søke
  • Slik Fordeler Vi Kompensasjonen

  Denne ordningen skal fungere som en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Oslo kommune har satt av 170 millioner kroner til denne ordningen. Hver søker/virksomhet kan i utgangspunktet motta inntil 1 000 000 kroner i støtte fra denne ordningen, men dette maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere og eventuell framtidig påfyll av statlige midler. Det tildelte beløpet skal ikke være større enn beregningsgrunnlaget.

  Hvem kan søke

  1. Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Det betyr at virksomheten ikke har hatt mulighet til å søke de generelle kompensasjonsordningene for eksempel fordi: 2. Virksomheten ble opprettet etter 1.mars 2020 3. Virksomheten møter ikke krav til statlig kompensasjonsordning om minst 30 % omsetningsfall 4. Negativt årsresultat 2019 5. Søkere som har blitt tildelt et relativt beskjedent beløp fra den generelle statlige kompensasjonsordnin...

  Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempe...
  Finansnæringen.
  Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig sel...

  Den totale potten er på 170 millioner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte, ut fra vurderingsgrunnlagene. Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten og de økte kostnadene, minus det dere eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger, i forbindelse med Covid-19. Vi fordeler etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework.

 4. Sep 03, 2021 · Velkommen til Oslo VO Servicesenter. Vi har nå åpent for drop-in på mandager kl 1200 – 1800. Husk å holde avstand til andre i lokalet, bruk Antibac, og bruk gjerne munnbind! Du kan lese mer om smittevern i Oslo kommune her. Av hensyn til smittevern setter vi likevel pris på at du bestiller time her hvis du vil søke norskkurs eller ...

 5. spraksenteret.osloskolen.noSpråksenteret

  Sep 09, 2021 · Kontakt oss. Telefon. Tlf: 94 80 94 98 / SMS 47816556. 94 80 94 98 / SMS 47816556. E-post. Send e-post til skolen. postmottak@ude.oslo.kommune.no. Finn oss på kartet.

 1. Searches related to www.oslo.kommune.no

  oslo.kommune.no