Yahoo Web Search

 1. About 32 search results
 1. Nadalje, ne smije se činiti bilo kakva razlika na osnovi političkog, pravnog ili međunarodnog položaja zemlje ili područja kojima neka osoba pripada, bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, nesamoupravno, ili da se nalazi ma pod kojima drugim ograničenjima suverenosti.

 2. en.wikipedia.org › wiki › SkadarlijaSkadarlija - Wikipedia

  Skadarlija (Serbian Cyrillic: Скадарлија) is a vintage street, an urban neighborhood and former municipality of Belgrade, Serbia.It is located in the Belgrade municipality of Stari Grad (Old Town).

 3. sh.wikipedia.org › wiki › BeogradBeograd - Wikipedia

  Beograd se nalazi na 116,75 metara nadmorske visine, i to na koordinatama 44°49'14" severno i 20°27'44" istočno. Istorijsko jezgro Beograda (današnja Beogradska tvrđava) nalazi se na desnoj obali Save. U sastavu Beograda su Novi Beograd i Zemun koje su na levoj obali reke Save, pa time i u srednjoj Evropi. Manja naselja preko Dunava, kao ...

 4. Ako se ibn/bint ne skraćuje, na početku imena piše se Ibn-Kesir, a unutar imena Ali ibn Ebi-Talib. Ovo sve iznad navedeno odnosi se na pisanje stranih imena latinicom u našem jeziku. U ćirilicu se imena uvijek prenose fonetski (vidjeti, npr, Wikipediju na srpskom jeziku). Rječnik

 5. Mihajlo Pupin ili punim imenom Mihajlo Idvorski Pupin (9. oktobar 1854 — 12. mart 1935) bio je srpski i američki naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao Prvog reda i počasni konzul Srbije u SAD. Bio je i jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik Srpskog narodnog saveza u ...

 6. Edvard Kardelj će potom taj broj predstaviti na mirovnoj konferenciji u Parizu 1947. kao broj poginulih u Jugoslaviji i on će postati jedini službeni broj poginulih u Drugom svjetskom ratu tijekom postojanja Jugoslavije. Vladeta Vučković će 1985. godine u srpskom časopisu Naša reč demografski gubitak, a ne stvarni broj žrtava

 7. bs.wikipedia.org › wiki › Aprilski_ratAprilski rat - Wikipedia

  Aprilski rat naziv je za ... spasa", u svom prvom obraćanju srpskom narodu, 1 ... u Drugom svjetskom ratu" Dokumentarni film na internet stranici ...

 1. People also search for