Yahoo Web Search

 1. About 10,600,000 search results
 1. Miss Mitchell's Comet (formally designated C/1847 T1) is a non-periodic comet that American astronomer Maria Mitchell discovered in 1847. The discovery was initially credited to Francesco de Vico. Vico, observing from Rome, was the first to report the comet's discovery in Europe.

  • Miss Mitchell's Comet
  • 1847-Oct-26, (JD 2395960.5)
 2. Комета міс Мітчелл ( C/1847 T1 ) — неперіодична ( гіперболічна) комета відкрита Марією Мітчелл — астрономом із США, 1 жовтня 1847 року, на етапі зближення з Сонцем на відстані 0,404 а. о. від Землі . Відкриття Увечері 1 жовтня 1847-го Марія Мітчелл, у свій дводюймовий рефлекторний телескоп спостерегла невелику розмиту смужку.

  • 1847 VI
  • JD 2395961,0
 3. 米切爾小姐的彗星 (正式的名稱是 C/1847 T1 )是美國 天文學家 瑪麗亞·米切爾 在1847年10月發現的一顆非週期彗星 [1] 。 起初,這一發現被歸功於 弗朗西斯科·德維克 。 德維克在羅馬觀察,是第一個在歐洲報告發現這顆彗星的人。 然而,米切爾比德維克早兩天就在美國發現這顆彗星,因此她被認定是這顆彗星的發現者 [1] [2] 。 參考資料 [ 编辑] ^ 1.0 1.1 Maria Mitchell Discovers a Comet. This Month in Physics History. American Physical Society. [November 1, 2012]. (原始内容 存档 于2015-12-08). ^ Comet.

  • 米切爾小姐的彗星
 4. Sao chổi Miss Mitchell hay Sao chổi Mitchell (tên định danh chính thức: C/1847 T1) là một sao chổi không tuần hoàn mà nhà thiên văn học người Mỹ Maria Mitchell đã phát hiện ra vào năm 1847. [2] Khám phá ban đầu được ghi nhận cho Francesco de Vico, quan sát từ Rome, là người đầu tiên báo cáo về việc phát hiện ra sao chổi C/1847 T1 ở châu Âu.

  • Tháng 10 năm 1847
  • 26 tháng 10 năm 1847, (JD 2.395.960,5)
  • Sao chổi Mitchell
  • Maria Mitchell
 5. Here are some tasks awaiting attention: Article requests : See Requested articles; Assess : To help us assess the quality and importance of Solar System articles, please see: Category:Unassessed Solar System articles and Category:Unknown-importance Solar System articles.

 6. Miss Mitchell's Comet(formally designated C/1847 T1) is a non-periodic cometthat American astronomerMaria Mitchelldiscovered in 1847. [1] The discovery was initially credited to Francesco de Vico. Vico, observing from Rome, was the first to report the comet's discovery in Europe.

 7. Cometa domnișoarei Mitchell (denumită formal C / 1847 T1 ) este o cometă non-periodică pe care astronomul american Maria Mitchell a descoperit-o în 1847. Descoperirea a fost inițial creditată lui Francesco de Vico . Vico, observând din Roma, a fost primul care a raportat descoperirea cometei în Europa.

 1. People also search for