Yahoo Web Search

  1. About 24 search results

  1. en.wikipedia.org › wiki › Kosovo_PoljeKosovo Polje - Wikipedia

    The town is located in central Kosovo, some 8 kilometers (5.0 mi) southwest of Pristina, the capital of Kosovo. It is served by the Fushë Kosovë railway station. History. Fushë Kosova was named after the Kosovo Field of the 1389 Battle of Kosovo.

  2. The economy of Kosovo is a transition economy. Kosovo was the poorest province of the former Yugoslavia with a modern economy established only after a series of federal development subsidies in the 1960s and the 1970s.

  3. nl.wikipedia.org › wiki › KosovoKosovo - Wikipedia

    Kosovo telde in 2020 een bevolking van ruim 1,9 miljoen inwoners, die hoofdzakelijk bestaat uit etnische Albanezen, zij vormen een meerderheid van 93% van het land. Naast Albanezen leven er in Kosovo kleinere gemeenschappen Serviërs, Bosniakken, Turken, Gorani en Roma. Kosovo riep op 17 februari 2008 een eenzijdige onafhankelijkheid uit van ...

  4. Kosovo-oorlog Onderdeel van Oorlogen in Joegoslavië; Datum 28 februari 1998 - 11 juni 1999 Locatie Kosovo (destijds Servië, Joegoslavië) Resultaat Vredesakkoord van Kumanovo: • Terugtrekking Joegoslavisch leger, • Kosovo komt onder internationaal bestuur. Territoriale veranderingen

  1. People also search for