Yahoo Web Search

 1. Rakúsko – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Rakúsko

  Rakúsko patrí a patrilo k prevažne rímskokatolíckym krajinám Európy. K príslušníkom protestantských cirkví sa hlási 376 150 obyvateľov, čo predstavuje 4,7 % obyvateľstva. Z nich sa väčšina hlási k evanjelickej cirkvi a. v. (354 559 obyvateľov) a menšia časť k reformovanej cirkvi (19 463 obyvateľov).

  • Republik Österreich
  • Viedeň, 48°12′ s.š. 16ggh°21′ v.d.
  • Österreich
  • Znak
 2. Rakousko – Wikipedie

  cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko

  Název země. Německý název Österreich pochází ze staroněmeckého slova Ostarrichi, které je doloženo v listině císaře Oty III. z roku 996 a označuje "Východní marku" (Marchia orientalis), která byla v tehdejší době nejvýchodnějším územím s obyvatelstvem mluvícím jedním z početných dialektů němčiny.

 3. Dolné Rakúsko – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Dolné_Rakúsko

  Dolné Rakúsko sa tradične člení na 4 štvrte (Viertel), ktoré však netvoria administratívne celky, ani sa ich hranice veľakrát nezhodujú s hranicami správnych celkov. Administratívne sa potom Dolné Rakúsko delí 20 politických okresov (Bezirke) a 4 štatutárne mestá (Statutarstädte).

 4. Dejiny Rakúska – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_Rakúska

  Suverénné Rakúsko sa čoskoro začlenilo do medzinárodného spoločenstva: už v roku 1955 vstúpilo do OSN a roku 1956 do Rady Európy. Rakúsko zostalo neutrálne, orientovalo sa však na západný demokratický svet, čo sa prejavilo napríklad už v roku 1956 keď prijalo 180 tisíc utečencov z Maďarska po potlačení maďarského ...

 5. Nemecké Rakúsko – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Nemecké_Rakúsko

  V Rakúsko-Uhorsku bolo označenie Nemecké Rakúsko používané ako neoficiálny názov pre územia obývané rakúskymi Nemcami.S kolapsom ríše na jeseň 1918 sa poslanci nemeckej národnosti v predlitavskom parlamente (Ríšska rada, posledné voľby sa konali v roku 1911) rozhodli vytvoriť štát Nemecké Rakúsko.

  • 10 400 000
  • Viedeň
 6. Horné Rakúsko – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Horné_Rakúsko

  Horné Rakúsko (nem. Oberösterreich, kedysi známe ako Rakúsko nad Enžou - Österreich ob der Enns, a v čase národného socializmu 1938 – 1945 Horný Dunaj -"Oberdonau") je rakúska spolková krajina. Predstavuje severnú časť stredného Rakúska. Hraničí s Nemeckom a Českom. Má rozlohu okolo 11982 km² a približne 1,425 milióna ...

 7. Spolková krajina (Rakúsko) – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Spolková_krajina_(Rakúsko)

  Dolné Rakúsko (Niederösterreich) NÖ Sankt Pölten: 1 684 287 19 179,56 88 74 499 Horné Rakúsko (Oberösterreich) OÖ Linz: 1 490 279 11 982,52 124 29 416 Salzbursko (Salzburg) S Salzburg: 558 410 7 154,56 78 10 109 Štajersko (Steiermark) St Graz: 1 246 395

 8. Sölden - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Sölden

  Geography. At c. 467 km 2 (180 sq mi), it is the largest municipality in the country. The population of 3,449 (as of 2003) is outnumbered by tourists, of which 15,000 can be accommodated.

 9. Rakúsko-Uhorsko – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Rakúsko-Uhorsko

  Rakúsko-Uhorsko bolo vytvorené po prehranej rakúsko-pruskej vojne v roku 1866. Rakúske cisárstvo trvalo až do 8. júna 1867, keď sa habsburská monarchia po rakúsko-uhorskom vyrovnaní zmenila na reálnu úniu Rakúsko-Uhorsko. Štátoprávne usporiadanie. V roku 1867 bolo tzv.

 10. Austria - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Austria

  Austria (/ ˈ ɒ s t r i ə / (), / ˈ ɔː s-/; German: Österreich [ˈøːstɐʁaɪ̯ç] ()), officially the Republic of Austria (German: Republik Österreich, listen (help · info)), is a landlocked East Alpine country in the southern part of Central Europe.