Yahoo Web Search

 1. Ad
  related to: Svalbard wikipedia
 1. History of Svalbard From Wikipedia, the free encyclopedia The polar archipelago of Svalbard was first discovered by Willem Barentsz in 1596, although there is disputed evidence of use by Pomors or Norsemen. Whaling for bowhead whales started in 1611, dominated by English and Dutch companies, though other countries participated.

  History of Svalbard - Wikipedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Svalbard
 2. Svalbard - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Svalbard

  Svalbard (/ ˈsvɑːlbɑːr / SVAHL-bar, Urban East Norwegian: [ˈsvɑ̂ːɫbɑr] (listen)), previously known as Spitsbergen, or Spitzbergen, is a Norwegian archipelago in the Arctic Ocean. Situated north of mainland Europe, it is about midway between the northern coast of Norway and the North Pole.

 3. History of Svalbard - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › History_of_Svalbard

  History of Svalbard From Wikipedia, the free encyclopedia The polar archipelago of Svalbard was first discovered by Willem Barentsz in 1596, although there is disputed evidence of use by Pomors or Norsemen. Whaling for bowhead whales started in 1611, dominated by English and Dutch companies, though other countries participated.

 4. Svalbard - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

  simple.wikipedia.org › wiki › Svalbard

  From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia Svalbard is a group of islands in the Arctic Ocean. It is the most northern part of Norway. It is about halfway between mainland Norway and the North Pole.

 5. Svalbard (band) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Svalbard_(band)
  • Overview
  • History
  • Musical style

  Svalbard are an English hardcore punk band from Bristol, formed in 2011. Following early material they have released three studio albums: One Day All This Will End, It's Hard to Have Hope, When I Die, Will I Get Better?. Their style integrates disparate influences, including post-rock and black metal.

  Svalbard's first release was a self-titled EP released on 29 March 2012. It was re-released on 1 November 2013 after being remixed and remastered by Patrick W. Engel at Temple of Disharmony, who also mixed and mastered two further EPs that the band released that year, Gone Tomorrow and Flightless Birds. Ever since these early releases, the band has toured often in the UK and Europe. On 7 July 2014, their split album with Pariso, with cover art by Daniel P. Carter, was released through multiple r

  On their Bandcamp, Svalbard place their work within the general categories of alternative, crust, hardcore, metal, punk, rock, and occasionally post-hardcore, post-rock, post-metal, black metal and emo. Their label, Holy Roar Records, has described them as combining "post-hardcore, crust/d-beat, post-rock and black metal atmospherics and intensity" as well as drawing "musical influence from crust, post-rock and hardcore... and lyrical influence from early 20th century existentialism". They have

  • 2011–present
  • Bristol, England, UK
 6. Svalbard - Wikipedia

  sco.wikipedia.org › wiki › Svalbard

  Svalbard Frae Wikipedia, the free beuk o knawledge Svalbard (Norse pronunciation: [ˈsʋɑlbɑɖ]) is an archipelago in the Airctic, constitutin the northrenmaist pairt o Norawa. It is locatit aboot 400 mile north o mainland Europe, midwey atween mainland Norawa an the Nor' Powl.

 7. Svalbard – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Svalbard
  • Geografi och Natur
  • Historik
  • Förvaltning
  • Demografi
  • Näringsliv
  • Telekommunikationer
  • Världens nordligaste
  • Källor
  • Vidare läsning
  • Externa länkar

  Namnet Svalbard kommer från fornnordiska och betyder 'kall kant' och omtalas för första gången i en isländsk namnbok från 1190-talet. Det är inte helt klart om det Svalbard som omtalas i boken är samma som dagens Svalbard men från forskningshåll anses det troligt att det förhåller sig så. Spetsbergen upptäcktes den 25 juni 1596 av den holländske upptäcktsresanden Willem Barents. Efter att engelsmannen Henry Hudson besökt ögruppen 1607, blev området populärt som jaktmark. Sedan J. Poole 1610 upptäckt att valar var vanliga i dessa farvatten kom många valfångare dit, särskilt från Storbritannien och Nederländerna. Ön kallades för Gromant av pomorerna. I början var det en hel del stridigheter mellan de olika ländernas fartyg. 1619 delades hamnarna mellan nationerna. Engelsmännens främsta valfångst i dessa vatten ägde rum mot slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Av de 255 engelska valfångarfartyg som utrustades 1788 verkade flertalet i vattnen väster om Svalbard. Från 1669 ti...

  Status

  Svalbards status regleras i Spetsbergtraktaten från 9 februari 1920 vilket ger Norge suveränitet över ögruppen. Bland de ursprungliga undertecknarna fanns Norge, USA, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. En rad stater har skrivit på senare, bland annat Sovjetunionen och efter Sovjets upplösning Ryssland. Traktatenger medborgare från de anslutna länderna rätt att bedriva näringsverksamhet, jakt och fiske på öarna. Öarna är en demilitariserad zon och in...

  Förvaltning

  Svalbard har inget demokratiskt styre, utan lyder direkt under regeringens representant som bär titeln sysselmann. Befattningens närmaste motsvarighet är guvernör. Sysselmannen har större befogenheter än en vanlig statsforvalter (vilka motsvarar de svenska landshövdingarna). Sysselmannen fungerar därutöver även som polischef och hjälpdomare i underrätterna samt uppbär andra officiella funktioner. Sysselmannen skall också garantera Norges rättigheter enligt traktaten och att Norge fullgör sina...

  Longyearbyen är den största orten i Svalbard, med säte för guvernör och med omfattande samhällsservice. Där finns så gott som hela ögruppens befolkning och service, till exempel sjukhus och Svalbards enda flygplats med förbindelse med Norge och utlandet, Svalbards flygplats. Den näst största orten på Svalbard är Barentsburg, som främst bebos av ryska och ukrainska gruvarbetare. Övriga platser med åretruntboende, om än få, är forskningsbyn Ny-Ålesund, den nedlagda gruvorten Svea samt den polska forskningsstationen Hornsund. Samtliga dessa ligger vid kusten på västra Spetsbergen. Eftersom det endast finns vägar i tätorterna, och inga mellan dessa, sker transporter mellan orterna med flyg, snöskoter (på vintern) eller fartyg (då havet är isfritt). Tidningen Svalbardposten, som ges ut varje vecka från Longyearbyen, är världens nordligaste tidning.

  Den viktigaste näringarna i Svalbard är forskning, turism och kolutvinning. Forskningen är knuten till Universitetsstudierna på Svalbard, Norsk Polarinstitutt, EISCAT, och forskningsstationer i Longyearbyen och Ny-Ålesund. Det forskas inom bland annat miljöövervakning, klimat, ekosystem, meteorologi, glaciologi, arkeologi och geologi. Svalbard är känt för stora förekomster av kol, och det utvinns av Arktikugol och Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S sedan första hälften av 1900-talet. I Longyearbyen och Barentsburg finns kolkraftverk som förbränner betydande delar av det kol som bryts i Gruve 7respektive Barentsburggruvan. Turism är också en viktig näring i Svalbard. Turister besöker ögruppen främst för att få uppleva ögruppens natur med midnattssol, isbjörnaroch vildmarksnatur. Energiförsörjningen är till stor del baserad på kol. Longyearbyen får all sin energi och elektricitet från Longyear Energiverk på Skjæringa, som försörjs med kol från Gruve 7. Lufttransport AS bedriver p...

  Svalbard Radio har förbindelse med en satellit i den geostationära banan. Detta är troligtvis den nordligaste av sådana radiostationer. Teoretiskt borde det inte fungera, eftersom dess position är i radioskugga från den geostationära banan. Ändå fungerar det, men med sämre tillgänglighet än internationell normalstandard. Konventionella kortvågsförbindelser är också problematiska på grund av närheten till norrskenszonen. År 2003 lades två parallella fiberkablar ner på havsbotten mellan fastlandet och Svalbard (Harstad-Longyearbyen). Efter det har ögruppen tillgång till höghastighetsförbindelse med omvärlden och invånarna i Longyearbyen får TV, telefon och bredband via kablarna. Huvudön Spetsbergen har GSM-täckning i alla bosättningar och på de centrala delarna av ön. I centrala Longyearbyen finns även 3G- och 4G-täckning. Longyearbyen och Ny-Ålesund har tillgång till internetförbindelse med stor bandbredd.

  På Svalbard finns den nordligaste av många samhällsföreteelser i världen, såsom till exempel: 1. Fullservicesamhälle 2. Åretruntbebodda ort (Ny-Ålesund) 3. Bank, uttagsautomat 4. Postkontor 5. Sjukhus (Longyearbyens sjukhus) 6. Biograf 7. Skola (Longyearbyens skola) 8. Kyrka (Svalbards kyrka) 9. Tidning (Svalbardposten) 10. Flygplats med reguljär trafik (Svalbards flygplats) 11. Flygplats med regelbunden passagerartrafik Ny-Ålesunds flygplats, Hamnerabben 12. Souvenirbutik (Ny-Ålesund)

  Mehlum, Fridtjof (1989) (på norska). Svalbards fugler og pattedyr.. Polarhåndbok, 0474-8042 ; 3. Oslo: Norsk polarinstitutt. Libris 7695257. ISBN 82-90307-57-8
  Arlov, Thor B. (1996) (på norska). Svalbards historie, 1596-1996. Oslo: Aschehoug. Libris 7172850. ISBN 82-03-22171-8
  Arlov Thor, red (1994) (på norska). Store Norske 75 år: Jubileumsskrift : Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. Longyearbyen: Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. Libris 7782583. ISBN 82-992...
  Avango, Dag (2003). ”Aktanter i ingenmanslandet: den svenska gipsbrytningen på Svalbard”. Industrins avtryck : perspektiv på ett forskningsfält (2003) S . -206 : ill.. Libris 9372480
  Avango, Dag (2005). Sveagruvan: svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap 1910-1934. Trita-HOT, 0348-4696 ; 2048Stockholm papers in history and philosophy of technology, 0349...
  Wikimedia Commons har media som rör Svalbard.Bilder & media
 8. People also ask

  How expensive is Svalbard?

  Is Svalbard worth visiting?

  What is Svalbard known for?

  What is the currency in Svalbard?

 9. Svalbard Treaty - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Svalbard_Treaty

  From Wikipedia, the free encyclopedia The Svalbard Treaty (originally the Spitsbergen Treaty) recognises the sovereignty of Norway over the Arctic archipelago of Svalbard, at the time called Spitsbergen. The exercise of sovereignty is, however, subject to certain stipulations, and not all Norwegian law applies.

 10. Svalbard – Wikipédia, a enciclopédia livre

  pt.wikipedia.org › wiki › Svalbard
  • Território E Clima
  • Fauna E Flora
  • Demografia
  • História
  • Governo E Economia
  • Ver também
  • Ligações Externas

  Com uma área total de 62 049 km², sensivelmente a mesma da Irlanda, o arquipélago de Svalbard consiste em um numeroso grupo de ilhas e ilhéus localizados entre os 74°N e os 81°N, e entre 10°E e 34°E. O ponto mais alto do arquipélago é o Newtontoppen, na ilha de Spitsbergen, com 1717 m de altitude. As principais ilhas do arquipélago são as seguintes: 1. Spitsbergen, com 23 641 km² de área emersa e 37 673 km² de área total, a maior ilha e a única com população residente; 2. Bjørnøya, ou ilha do Urso, com 178 km², situada muito a sul, com presença humana permanente, mas sem residentes; 3. Hopen, com presença humana permanente, mas sem residentes; 4. Prins Karls Forland, com 615 km², desabitada; 5. Nordaustlandet(Terra do Nordeste), com 14 443 km², desabitada; 6. Kvitøya (ilha ilha Kvit), com 682 km², no extremo nordeste do arquipélago, desabitada; 7. Kong Karls Land(Terra do Rei Carlos), ilhas desabitadas; 8. Barentsøya (ilha de Barents), com 1250 km², desabitada; 9. Edgeøya (ilha Edge...

  A fauna do arquipélago é rica incluindo o urso-polar, a raposa-polar, uma subespécie da rena europeia, um leão-marinho e uma multiplicidade de aves marinhas. A ilha de Spitsbergen tem uma espécie endêmica de camundongo, o Microtus epiroticus. Os mares do arquipélago são ricos em cetáceos, que em tempos constituíram o principal recurso económico explorado no arquipélago, com instalação de várias estações de apoio à baleação, e peixe. A pesca continua a ser um recurso importante na área, em especial para a frota russa. A flora é variada embora restrita às zonas não glaciais e ao curto período de crescimento permitido pelo clima. Todo o arquipélago está situado a norte da timberlinepolar, pelo que não existem árvores. As condições edafo-climáticas existentes não permitem qualquer tipo de cultura, pelo que nunca existiu qualquer atividade agrícola ou pecuária no exterior. Contudo, na comunidade russa de Barentsburgo existem estufas para produção de vegetais e uma pocilga (a mais ao nort...

  Devido ao clima e ao território inóspitos, a fixação de população apenas começou a partir da descoberta das jazidas de carvãoe do início da sua exploração comercial. Presentemente estima-se que a população de Svalbard seja constituída por cerca de 2700 residentes, dos quais cerca de 1800 são noruegueses (essencialmente residentes de Longyearbyen e trabalhadores das minas de Sveagruva) e cerca de 800 são russos e ucranianos (residentes na comunidade de Barentsburgo). Um censo realizado a 1 de setembro de 2004 produziu os seguintes resultados, por localidade de presença, não estando aqui feita a distinção entre os residentes e aqueles que se encontravam simplesmente presentes por razões de trabalho (nas minas ou investigação científica): 1. Longyearbyen: 1.831 2. Ny-Ålesund: 33 3. Svea (Sveagruva): 9 4. Barentsburgo (Баренцбург): 812 (russos e ucranianos) 5. Hornsund: 12 (polacosna Estação Polar de Hornsund) 6. Bjørnøya: 9 7. Hopen: 4

  O arquipélago de Svalbard é conhecida desde tempos imemoriais pelos povos das regiões árticas europeias e asiáticas, aparecendo referências a território insulares do Ártico nas sagas islandesas dos séculos X e XI, assentes nas tradições dos povos viquingues (embora a identificação das ilhas referidas com a Gronelândia, Jan Mayen ou Svalbard seja discutível). As tradições dos povos da Lapónia e da costa siberianatambém incluíam referências às ilhas do Ártico. Contudo, as primeiras referências seguras aparecem em crónicas russas dos séculos XIV e XV que atribuem a exploração das ilhas aos pomors, que as tinham considerado como parte da Gronelândia e, em consequência, denominado de Grumant(Грумант) (designação depois adoptada para uma das grandes comunidades mineiras soviéticas, hoje abandonada). Apesar deste conhecimento ancestral, a existência das ilhas era ignorada pela intelectualidade europeia, que apenas delas teve conhecimento pelas crónicas da expedição que Willem Barentsz lide...

  O arquipélago é governado desde 1925 pela Noruega, constituindo uma região especial dotada de sistema fiscal próprio (que não aplica a generalidade dos impostos noruegueses, incluindo os sobre o álcool e o tabaco) e de larga autonomia comunitária. Os enclaves soviéticos, hoje russos, apenas nominalmente estão sob tutela norueguesa, funcionando com absoluta autonomia e apenas sujeitos às normas impostas pela empresa gestora. A governação cabe a um governador, o "Sysselmannen på Svalbard", a autoridade máxima na ilha, assessorado por um conselho. A economia está cada vez mais dependente do turismo (que ainda é incipiente) já que a mineração tem vindo a ser progressivamente abandonada, hoje estando restrita às actividades russas em Barentsburgo e norueguesas em Svea. Não existem estradas que liguem entre si as diversas povoações, estando o acesso dependente do navio ou do avião. O helicóptero e a mota de nevesão os meios privilegiados de transporte. Hoje a capital, Longyearbyen, concen...

  Bjørnøya, a Ilha do Urso
  Estação Polar de Hornsund – uma importante estação polaca de investigação polar operada no fiordede Hornsund desde 1957.
  • Brasão do governador de Svalbard
  • Longyearbyen, 78°22′N 15°65′E
 11. People also search for
 1. Ads
  related to: Svalbard wikipedia