Yahoo Web Search

 1. About 492,000 search results
 1. Srpski jezik je u službenoj uporabi u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i u Republici Kosovo, a u kulturnoj je uporabi u većem broju zemalja diljem svijeta gdje postoje srpske etničke zajednice. Srpski jezik ima dva refleksa, ekavica i ijekavica .

  • otprilike 75
  • Srbi
 2. sh.wikipedia.org › wiki › Srpski_jezikSrpski jezik - Wikipedia

  Danas se taj jezik naziva crkvenoslovenskim jezikom . Kao odraz na zbivanja u sakralnoj jezičkoj normi nastao je svetovni književni jezik koji je bio mešavina vojvođanskih dijalekata, ruskoslovenskog i ruskog jezika: slavenosrpski jezik. Na tom je jeziku tokom 18. i 19. veka stvorena osnova za savremenu srpsku kulturu.

 3. bs.wikipedia.org › wiki › Srpski_jezikSrpski jezik - Wikipedia

  Srpski jezik je standardni jezik u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, a u kulturnoj je upotrebi u većem broju zemalja širom svijeta gdje postoje srpske etničke zajednice. Srpski jezik ima dva refleksa, ekavica i ijekavica. Historija. Srpski jezik je prvi put implicitno kodificirao Sveti Sava.

 4. српски језик • srpski jezik: Изговор [sr̩̂pskiː] Говори се у: Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и српска дијаспора: Регион: централна Европа, југоисточна Европа

  • Nazivi
  • Leksičko Nasljeđe
  • Dijalekti
  • Pisma
  • Vanjske Veze
  srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezikje tradicionalni naziv zajedničkog jezika koji se upotrebljavao tokom čitavog XIX i XX vijeka. Nazvan je po rubovima jezičnog područja na kojem se govori.
  srpski jezik, hrvatski jezik, bosanski jezik i crnogorski jeziksu službeni nazivi koji se za srpskohrvatski jezik koriste od 1990-ih.
  bosansko-hrvatsko-srpski jezik (BHS) ili bosansko-hrvatsko-crnogorsko-srpski (BHCS)je naziv koji je ušao u upotrebu nakon 1990-ih.
  centralni južnoslovenski dijasistemje izraz koji se ponekad nalazi u lingvističkoj literaturi, ograničen na dijalekatsku razinu i uglavnom na opisivanje međusobnih uticaja raznih južnoslovenskih di...

  Kao svi europski jezici, i Hrvatsko-srpski jezik je naslijedio brojne riječi iz drugih jezika s kojima je stupio u vezu kroz stoljeća svoje vrlo složene te isprepletene povijesti. Bilo je puno razmijena koje su ostavile duboke i količinski značajne tragove. Danas možemo smatrati to nasljeđe kao kvalitativno proširenje štokavice, dok je vodeći kulturno-politički smjer tijekom cijelog 19. stoljeća (vidi: Narodni preporod) – pa i 20. stoljeća – težio prema purizmu, to jeste prema iskljičivanju »barbarizama« ili stranih riječih iz »pravilnog« govora i pisma a to je se posebice ticalo turcizama, mađarizama i djelomično germanizama. Glavni jezici koji su doprinijeli Srpsko-hrvatskom jezičnom sistemu su : 1. latinski (latinizmi) : ormar, republika; 2. grčki, mahom preko vizantijskog utjecaja : biblioteka, dinamika; 3. mađarski (mađarizmi) : astal, baršun, bunda, kip, palanka, varoš; 4. njemački (germanizmi) : fasovati, front, gmajna, kugla, vaga; 5. turski (turcizmi) tj. orientalizmi, rije...

  Srpskohrvatski jezik ima tri osnovna dijalekta, koja su nazvana prema upitnoj zamenici koja se razlikuje u svakom od njih. Čakavski dijalekt koristi upitnu zamenicu ča, kajkavski dijalekt koristi kaj, a štokavski dijalekt koristi što ili šta. Dijalekti kao što je torlački dijalektnisu prepoznata u ovoj klasifikaciji. Takođe, postoje tri osnovna načina za zamenjivanje u govoru i pisanju protoslovenskog samoglasnika jat. U okviru čakavskog dijalekta obično se koristi samoglasnik i za zamenjivanje jata (tzv. ikavski izgovor), dok se u nekim čakavskim govorima koriste i samoglasnik e (ekavski izgovor), kao i samoglasnička grupa ije odnosno je (ijekavski izgovor). Kajkavski dijalekt obično zamenjuje jat samoglasnikom e, dok je štokavski, poput čakavskog, podeljen na govore koji koriste samoglasničke grupe ije i je (ijekavski), samoglasnik e (ekavski) i samoglasnik i (ikavski).

  Tokom istorije, ovaj jezik je bio pisan koristeći više pisama: 1. razne varijante latinskog i grčkog alfabeta. 2. glagoljica 3. ćirilica 4. arapsko pismo Danas se koriste latinica i ćirilica. Svako slovo iz jednog pisma odgovara samo jednom slovu iz drugog pisma.

 5. sr.wikipedia.org › wiki › Главна_странаВикипедија

  1095 — Папа Урбан ii је на сабору у Клермону позвао европске витезове у Први крсташки рат.; 1919 — У Нејију после Првог светског рата Бугарска потписала споразум којим је Добруџа припала Румунији, западна Тракија Грчкој, а ...

 6. Srpskohrvatski ili hrvatskosrpski je bio južnoslavenski jezik korišten u SFR Jugoslaviji. Rezultat je Bečkog književnog dogovora iz 1850. godine na kojem je kao osnova za zajednički književni jezik Južnih Slavena uzet narodni govor Bosne i Hercegovine, karakterističan po štokavskom narječju i ijekavskom izgovoru.

 1. People also search for