Yahoo Web Search

 1. About 2,740,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › SvalbardSvalbard - Wikipedia

  Svalbard ( / ˈsvɑːlbɑːr / SVAHL-bar, Urban East Norwegian: [ˈsvɑ̂ːɫbɑr] ( listen) ), also known as Spitsbergen, or Spitzbergen, is a Norwegian archipelago in the Arctic Ocean. North of mainland Europe, it is about midway between the northern coast of Norway and the North Pole. The islands of the group range from 74° to 81° north ...

  • 1,717 m (5,633 ft)
  • 61,022 km² (23,561 sq mi) (not ranked)
 2. History of Svalbard. The polar archipelago of Svalbard was first discovered by Willem Barentsz in 1596, although there is disputed evidence of use by Pomors or Norsemen. Whaling for bowhead whales started in 1611, dominated by English and Dutch companies, though other countries participated. At that time there was no agreement about sovereignty.

 3. Svalbard is a group of islands in the Arctic Ocean. It is the most northern part of Norway. It is about halfway between mainland Norway and the North Pole. Spitsbergen is the largest island, followed by Nordaustlandet and Edgeøya. The islands are governed by the Governor of Svalbard. The government is located at Longyearbyen.

 4. sv.wikipedia.org › wiki › SvalbardSvalbard – Wikipedia

  • Geografi och Natur
  • Historik
  • Förvaltning
  • Demografi
  • Näringsliv
  • Telekommunikationer
  • Världens nordligaste
  • Källor
  • Vidare läsning
  • Externa länkar

  Namnet Svalbard kommer från fornnordiska och betyder 'kall kant' och omtalas för första gången i en isländsk namnbok från 1190-talet. Det är inte helt klart om det Svalbard som omtalas i boken är samma som dagens Svalbard men från forskningshåll anses det troligt att det förhåller sig så. Spetsbergen upptäcktes den 25 juni 1596 av den holländske up...

  Status

  Svalbards status regleras i Spetsbergtraktaten från 9 februari 1920 vilket ger Norge suveränitet över ögruppen. Bland de ursprungliga undertecknarna fanns Norge, USA, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. En rad stater har skrivit på senare, bland annat Sovjetunionen och efter Sovjets upplösning Ryssland. Traktatenger medborgare från de anslutna länderna rätt att bedriva näringsverksamhet, jakt och fiske på öarna. Öarna är en demilitariserad zon och in...

  Förvaltning

  Svalbard har inget demokratiskt styre, utan lyder direkt under regeringens representant som bär titeln sysselmann. Befattningens närmaste motsvarighet är guvernör. Sysselmannen har större befogenheter än en vanlig statsforvalter (vilka motsvarar de svenska landshövdingarna). Sysselmannen fungerar därutöver även som polischef och hjälpdomare i underrätterna samt uppbär andra officiella funktioner. Sysselmannen skall också garantera Norges rättigheter enligt traktaten och att Norge fullgör sina...

  Longyearbyen är den största orten i Svalbard, med säte för guvernör och med omfattande samhällsservice. Där finns så gott som hela ögruppens befolkning och service, till exempel sjukhus och Svalbards enda flygplats med förbindelse med Norge och utlandet, Svalbards flygplats. Den näst största orten på Svalbard är Barentsburg, som främst bebos av rys...

  Den viktigaste näringarna i Svalbard är forskning, turism och kolutvinning. Forskningen är knuten till Universitetsstudierna på Svalbard, Norsk Polarinstitutt, EISCAT, och forskningsstationer i Longyearbyen och Ny-Ålesund. Det forskas inom bland annat miljöövervakning, klimat, ekosystem, meteorologi, glaciologi, arkeologi och geologi. Svalbard är k...

  Svalbard Radio har förbindelse med en satellit i den geostationära banan. Detta är troligtvis den nordligaste av sådana radiostationer. Teoretiskt borde det inte fungera, eftersom dess position är i radioskugga från den geostationära banan. Ändå fungerar det, men med sämre tillgänglighet än internationell normalstandard. Konventionella kortvågsförb...

  På Svalbard finns den nordligaste av många samhällsföreteelser i världen, såsom till exempel: 1. Fullservicesamhälle 2. Åretruntbebodda ort (Ny-Ålesund) 3. Bank, uttagsautomat 4. Postkontor 5. Sjukhus (Longyearbyens sjukhus) 6. Biograf 7. Skola (Longyearbyens skola) 8. Kyrka (Svalbards kyrka) 9. Tidning (Svalbardposten) 10. Flygplats med reguljär t...

  Mehlum, Fridtjof (1989) (på norska). Svalbards fugler og pattedyr.. Polarhåndbok, 0474-8042 ; 3. Oslo: Norsk polarinstitutt. Libris 7695257. ISBN 82-90307-57-8
  Arlov, Thor B. (1996) (på norska). Svalbards historie, 1596-1996. Oslo: Aschehoug. Libris 7172850. ISBN 82-03-22171-8
  Arlov Thor, red (1994) (på norska). Store Norske 75 år: Jubileumsskrift : Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. Longyearbyen: Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. Libris 7782583. ISBN 82-992...
  Avango, Dag (2003). ”Aktanter i ingenmanslandet: den svenska gipsbrytningen på Svalbard”. Industrins avtryck : perspektiv på ett forskningsfält (2003) S . -206 : ill.. Libris 9372480
  Avango, Dag (2005). Sveagruvan: svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap 1910-1934. Trita-HOT, 0348-4696 ; 2048Stockholm papers in history and philosophy of technology, 0349...
  Wikimedia Commons har media som rör Svalbard.Bilder & media
 5. People also ask

  Is Svalbard worth visiting?

  What do the people of Svalbard do for a living?

  When to visit Svalbard?

  What are people in Svalbard called?

  • Overview
  • Climate
  • Resources
  • Physical geography
  • Settlements

  Svalbard is an archipelago in the Arctic Ocean roughly centered on 78° north latitude and 20° east longitude. The archipelago is the northernmost part of the Kingdom of Norway. The three main islands in the group consist of Spitsbergen, Nordaustlandet and Edgeøya. There are also a number of smaller islands, such as Barents Island, Kvitøya, Prins Ka...

  There is no arable land in the island group due to heavy glaciation and the northern latitude. There are no trees native to the archipelago, but there are shrubs such as crowberry and cloudberry. The west coast of Spitsbergen remains navigable most of the year, due to favorable winds which keep the area ice-free. Norway claims a 200 nmi fishery pro...

  Svalbard has many mineral resources, and coal was mined extensively on the west side of Spitsbergen. Ice floes often block up the entrance to Bellsund on the west coast and occasionally make parts of the northeastern coast inaccessible to maritime traffic

  The main islands of Svalbard is parted into several lands: 1. Spitsbergen: Albert I Land Haakon VII Land Andrée Land Prins Karls Forland Oscar II Land James I Land Dickson Land Ny-Friesland Olav V Land Bünsow Land Sabine Land Nordenskiöld Land Heer Land Nathorst Land ...

  There are numerous fjords among the Svalbard islands; the five longest of which are listed here: 1. Wijdefjorden, 108 km 2. Isfjorden, 107 km 3. Van Mijenfjorden, 83 km 4. Woodfjorden, 64 km 5. Wahlenbergfjord, 46 km

  Although they are small when compared with the mountains of Norway, the elevation of the Svalbard island mountains accounts for much of the glacial erosion

  No roads link the settlements on the island; transportation includes boat, airplane, helicopter, and snowmobile. The gateway to Svalbard is Svalbard Airport, Longyearbyen.

  • 64,029 km² (24,722 sq mi)
  • 2600 (2007)
 1. Searches related to Svalbard wikipedia

  longyearbyen Svalbard wikipedia