Yahoo Web Search

 1. Stichting Maritiem Historische Data - Schip

  www.marhisdata.nl/schip?id=9807

  Jan Fredrik Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Heyman en Schuurman en De Vries en Comp. Op 15-10-1835 wordt voor de NEDERLANDEN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Fredrik Spiegelberg. AH 111135 Uitgezeild: Texel, 9 november.

 2. Daarna keert hij terug op de "Geertruida Maria", nog steeds met Spiegelberg als kapitein. Het is inmiddels maart 1851. Een normale reis, waarvan hij op 15.2.1852 weer terug is. Weer zijn verschillende havens aan de Javaanse kust bezocht, Batavia, Semarang, Pasoeroean (Pasuruan), Soerabaya. De lading bestaat hoofdzakelijk uit koffie en suiker.

 3. HVTP Bedrijven

  hvtpbedrijven.blogspot.com

  Hij transporteerde Kapitein Spiegelberg en zijn vrouw rond 1 oktober van Rijksweg 163 naar een adres in Groningen. Daarbij kwamen zijn paarden te overlijden. Verhaal is beschreven in het boek "Innundatie".

 4. Stichting Maritiem Historische Data - Schip

  www.marhisdata.nl/schip?id=13294

  Op 4 februari 1840 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de WASSENAAR, aangevraagd door W.P. Pook van Baggen, Amsterdam, voor K. Spiegelberg als kapitein. PGC 270340 Het schip WASSENAAR, kapt. Spiegelberg, van Amsterdam naar Batavia, is de 1e maart, op 42º 07' N.breedte, 16º49' W.lengte gepraaid.(opm: eerste reis) 1841 AH 030341

 5. Stichting Maritiem Historische Data - Schip

  www.marhisdata.nl/schip?id=13289

  1868-11-07: Sold at auction Advertentie. E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P. de Kanter Jr, D. de Jongh Wz, B. de Witt en J. de Voogd Jr, makelaars te Dordrecht, presenteren, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, te verkopen, op zaterdag 7 november 1868, des middags ten 12 ure, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Scheffersplein te Dordrecht een extra ...

 6. Stichting Maritiem Historische Data - Schip

  www.marhisdata.nl/schip&id=10439

  Kapitein A. Hansen, voerende de GODEFRIDA, den 1 mei van Suriname in Texel binnen is den 14 maart vandaar vertrokken tegelijk met de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, mede naar Amsterdam en rapporteert; dat voor hem gezeild waren, DEN AMSTEL, kapt. C.J. Kat en zouden vertrekken de HARMONIE, kapt. H. Lange, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff naar Amsterdam.

 7. Stichting Maritiem Historische Data - Schip

  www.marhisdata.nl/schip?id=10486

  Gross Tonnage: 162.00 lasts: Gross Tonnage 2: 307.00 tons (oude meting) Length 1: 28.60 Meters Registered: Beam: 5.48 Meters Registered: Depth: 4.41 Meters Registered

 8. VIAF ID: 14953611 (Personal)

  viaf.org/viaf/14953611

  Halma, François, 1653-1722. Halma, François François Halma Halma, François m. 1722 François Halma drukker, uitgever en boekhandelaar (1653-1722)

 9. KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK i-z

  blokland.dordtenazoeker.nl/deel3_51e.htm

  - (ca nov. 1839) Per Schip Pieter Floris Kapitein J.F. Spiegelberg; van Amsterdam naar Soerabaia; [bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843] - Koningrijk der Nederlanden. Provincie Zuid-Holland Gemeente Dordrecht.

 10. Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten ...

  www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht...

  [FOTO] - De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jz voor de firma van Hordijk & Gips Branders van de 6e klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten inhoudende 1500 flesschen genever of 2000 Kannen gemerkt (vogel) H&C door hen te verzenden per het Nederlandsch Schip Geertruida Maria, kapitein C. Spiegelberg naar Java ...