Yahoo Web Search

 1. About 143,000 search results

 1. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia, ra đời vào tháng 11 năm 2002. [1] Từ khi hình thành cho đến nay, Wikipedia tiếng Việt được xem là nguồn tư liệu để báo chí Việt Nam rút trích thông tin nội dung và hình ảnh, được các nhà khoa học xem là đối tượng ...

 2. en.wikipedia.org › wiki › 1990s1990s - Wikipedia

  The 1990s (pronounced "nineteen-nineties", shortened to "the '90s" and often referred to as simply "the Nineties") was a decade that began on January 1, 1990, and ended on December 31, 1999. Known as the "post-Cold War decade", the 1990s are culturally imagined by many as the period from the Revolutions of 1989 until the war on terror of the 2000s.

 3. 22nd 23rd 24th 25th Subcategories This category has the following 15 subcategories, out of 15 total. / 1990s establishments in Vietnam ‎ (10 C, 1 P) 0–9 1990 in Vietnam ‎ (3 C, 3 P) 1991 in Vietnam ‎ (3 C, 5 P) 1992 in Vietnam ‎ (2 C, 4 P) 1993 in Vietnam ‎ (2 C, 4 P) 1994 in Vietnam ‎ (3 C) 1995 in Vietnam ‎ (3 C, 3 P)

 4. Các biên tập viên Wikipedia tiếng Việt thường xuyên nhấn mạnh rằng, trang web này viết nội dung bằng tiếng Việt, chứ không phải của Việt Nam, quốc gia có phần lớn dân số xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng không phải là nơi duy nhất trên thế giới sử dụng tiếng ...

  • Thống Kê
  • Lịch sử
  • Một Số Quy Định
  • Liên Kết Ngoài

  Tính đến thời điểm bạn đang đọc bài này, Wikipedia tiếng Việt có 106 bài viết và 102 tập tin phương tiện. Từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động lại cuối năm 2003 cho đến tháng 2 năm 2005, vài thống kê cho thấy Wikipedia tiếng Việt phát triển tương đối chậm, nhưng từ tháng 3 năm 2005 đến nay, tốc độ phát triển từng bước tăng trưởng mạnh. Đến đầu năm...

  Cùng với sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt, cộng đồng những thành viên đóng góp cho dự án cũng dần được định hình. Trong thời gian đầu (từ cuối năm 2003 đến đầu năm 2005), biết đến và xây dựng cho phiên bản ngôn ngữ này của Wikipedia này đa phần là những người Việt sống ở nước ngoài và một người nước ngoài sống ở Việt Nam (thành viên Joakim Lö...

  Bản mẫu:Bài chi tiết 1. Giống như tại tất cả các phiên bản ngôn ngữ khác của Wikipedia, tại phiên bản tiếng Việt, tất cả mọi người không cần đăng ký làm thành viên vẫn có thể tham gia sửa bài hoặc viết bài mới. 2. Để có thể tham gia biểu quyết tại Wikipedia tiếng Việt, một thành viên cần phải có tài khoản đã được mở và bắt đầu thực hiện các sửa đổi...

 5. The Indochina refugee crisis was the large outflow of people from the former French colonies of Indochina, comprising the countries of Vietnam, Cambodia, and Laos, after communist governments were established in 1975.

 6. Sep 20, 2021 · Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá – Wikipedia tiếng Việt (20-9-2021) : Wikipedia tiếng Việt : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive.

 1. People also search for