Yahoo Web Search

 1. About 9 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › Abaqa_KhanAbaqa Khan - Wikipedia

  Abaqa Khan (February 1234 – 4 April 1282, Mongolian: Абаха/Абага хан (Khalkha Cyrillic), ᠠᠪᠠᠬᠠ ᠬᠠᠨ (Traditional script), "paternal uncle", also transliterated Abaġa), was the second Mongol ruler (Ilkhan) of the Ilkhanate. The son of Hulagu Khan and Lady Yesünčin.

 2. en.wikipedia.org › wiki › Hulagu_KhanHulagu Khan - Wikipedia

  Hulagu was born to Tolui, one of Genghis Khan's sons, and Sorghaghtani Beki, an influential Keraite princess and a niece of Toghrul in 1217. Nothing much is known of Hulagu's childhood except of an anecdote given in Jami' al-Tawarikh and he once met his grandfather Genghis Khan with Kublai in 1224.

 3. modifier - modifier le code - modifier Wikidata Kubilai Khan , Koubilaï Khan ou Kūbilaï Khān (mongol bitchig: , ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ,translittération: Qubilai qaγan ; mongol cyrillique: Хубилай хаан , translittération: Khubilai khaan , [x u b i l a j] ; chinois: 忽必烈 ; pinyin: Hūbìliè), né le 23 septembre 1215 et mort le 18 février 1294 , est un ...

 4. Hốt Tất Liệt chọn Abaqa là khả hãn mới của Y Nhi (khan ngoan ngoãn) và được đề cử cháu trai của Mạnh Đặc Mục của Batu cho ngai vàng ở Sarai, thủ đô của Kim Trướng. Lãnh thổ của Hốt Tất Liệt ở phía Viễn Đông vẫn giữ được uy quyền tuyệt đối đối với người Y ...

 5. Nonostante il fatto che avesse proposto di attaccare congiuntamente l'Ilkhanato con i Mamelucchi d'Egitto, Mengu Timur si congratulò con Abaqa quando Baraq Khan fu sconfitto nel 1270. [45] Nel 1267, Mengu Timur emise una lettera patente ( jarliq ) per esentare il clero della Rus' da qualsiasi tassazione e concesse ai genovesi e veneziani i ...

 6. Quốc hiệu. Trong tiếng Mông Cổ, từ "Đế quốc Mông Cổ" là ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ "Ikh mongol uls" (Đại Mông Cổ Quốc) Trong thập niên 1240, Quý Do Hãn viết một bức thư cho Giáo hoàng Innôcentê IV với lời tựa là "Đạt-lai (lớn/đại dương) Khả-hãn của Đại Mông Cổ Quốc (ulus)".

 1. People also search for