Yahoo Web Search

  1. Quan hệ công chúngWikipedia tiếng Việt

    vi.wikipedia.org › wiki › Quan_hệ_công_chúng

    Nhóm công chúng thứ cấp (Tiếng Anh: Secondary Publics): Có sự quan tâm cao đối với công ty như nhóm công chúng chính nhưng sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các quyết định của tổ chức. Nhóm công chúng nội bộ (Tiếng Anh: Internal Publics): Những người trong một tổ chức.

  2. Công ty đa quốc gia – Wikipedia tiếng Việt

    vi.wikipedia.org › wiki › Công_ty_đa_quốc_gia

    Các công ty đa quốc gia lớn mạnh có thể có ảnh hưởng lớn đến các quan hệ quốc tế khi chúng có ảnh hưởng kinh tế lớn đến các khu vực mà các nhà nhà chính trị đại diện và chúng có nguồn lực tài chính dồi dào để phục vụ cho quan hệ công chúng (public relations) và ...