Yahoo Web Search

 1. About 68,700 search results

 1. Prince Jerzy Sebastian Lubomirski (20 January 1616 – 31 December 1667) was a Polish noble ( szlachcic ), magnate, politician and military commander, and Prince of the Holy Roman Empire. He was the initiator of the Lubomirski Rebellion of 1665–1666 against royal authority.

 2. Jerzy Sebastian Lubomirski na czele prywatnego wojska rozpoczął działania w marcu 1656 roku. Jego oddziały rozbiły garnizony Szwedów w widłach Wisły i Sanu, odbijały Sandomierz, odegrały kluczową rolę w bitwie pod Warką (7 kwietnia 1656), walczyły podczas oblężenia Warszawy.

 3. Prince Jerzy Sebastian Lubomirski was a Polish noble , magnate, politician and military commander, and Prince of the Holy Roman Empire. He was the initiator of the Lubomirski Rebellion of 1665–1666 against royal authority.

 4. en.wikipedia.org › wiki › LubomirskiLubomirski - Wikipedia

  Prince Jerzy Sebastian Lubomirski (1616 – 1667) was the only Polish aristocrat during the Deluge to not take the oath to Charles X Gustav. [citation needed] Jerzy gave shelter to Jan Kazimierz on his estate in Lubowla (today’s Slovakia) and launched a counteroffensive of Polish troops.

 5. Jan 13, 2012 · Prince Jerzy Sebastian Lubomirski (1616 - 1667) as the only Polish aristocrat during the flood did not take the oath to Charles X Gustav, gave shelter to Jan Kazimierz in his estate and launched a counteroffensive of the Polish troops. He lent his private army, which fought the battle of Warka, recaptured Warsaw and Toruń occupied by the Swedes.

 6. Książę Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) jako jedyny polski arystokrata podczas potopu nie złożył przysięgi Karolowi X Gustawowi. Udzielił schronienia Janowi Kazimierzowi w swej siedzibie (Starostwa Spiskiego) na zamku w Lubowli (dziś Słowacja) i rozpoczął kontrofensywę polskich wojsk.

 7. Jerzy Sebastian Lubomirski – Pochodzenie. Jerzy Sebastian Lubomirski urodził się 20 stycznia w roku 1616 w Wiśniczu. Pochodził z arystokratycznej rodziny, jego ojcem był Stanisław Lubomirski – wojewoda krakowski, uważany za jednego z najbardziej wpływowych polaków w ówczesnym czasie, właściciel 18 miast oraz 313 wsi.

 8. Jan 7, 2023 · Allegorical equestrian portrait of Jerzy Sebastian Lubomirski after his victories over Russia He was a staunch defender of the "Golden freedoms" and the leader of the fierce opposition to King John II Casimir, who was attempting to increase his power.

 9. Aleksander Michał Lubomirski 1614-1677 Married toHelena Tekla Ossolińska †1687; Konstancja Lubomirska †1646 Married 1 February 1637 (Sunday) toKazimierz Franciszek Czarnkowski, châtelain de Poznan 1613-1656; Jerzy Sebastian Lubomirski 1616-1667 Married in 1641 toKonstancja Ligęza †1648

 10. Prince Jerzy Sebastian Lubomirski (1616–1667) was a Polish noble (szlachcic), magnate, outstanding politician and military commander. Lubomirski was a Prince of the Holy Roman Empire SRI. He was the initiator of the Lubomirski Rokosz . Son of voivode and starost Stanisław Lubomirski and Princess Zofia Ostrogska.

 11. Lubomirski Jerzy Sebastian (1616-1667), marszałek wielki, hetman polny koronny. W młodości odbył około siedmioletnią podróż zagraniczną, jechał m.in. przez Niemcy ogarnięte wojną trzydziestoletnią, może wtedy zainteresował się sztuką wojenną.

 12. Creative Editorial Video Creative Editorial FILTERS CREATIVE EDITORIAL VIDEO 4 JERZY SEBASTIAN LUBOMIRSKI Premium High Res Photos Browse 4 JERZY SEBASTIAN LUBOMIRSKI photos and images available, or start a new search to explore more photos and images. of 1

 13. Prince Jerzy Sebastian Lubomirski (20 January 1616 – 31 December 1667) was a Polish noble (szlachcic), magnate, politician and military commander, and Prince of the Holy Roman Empire. He was the initiator of the Lubomirski Rebellion of 1665–1666 against royal authority.

 1. People also search for